Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Siirtolomake

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tällä lomakkeella siirretään toiselle koululle sellaisia tietoja, jotka eivät siirry sähköisen oppilaskortin mukana, esim. aiemman koulun yhteystietoja. Oppilaan lähettävä koulu tulostaa tiedot ja toimittaa ne uudelle koululle.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Siirtolomake

  Oppilaitoksiin voi siirtyä kesken lukuvuoden oppilaita toisilta kouluilta. Siirtymisen kannalta on tärkeää tiedottaa uudelle koululle muutakin kuin viranomaistietoa oppilaan aiemmista opetuksen järjestelyistä.

  Tämä siirtolomake sisältää tiedot oppilaan:

  • Kouluuntulopäivästä
  • Oppilaan käyttämistä oppikirjoista ja millä sivulla menossa
  • Opetuksen painotuksesta, valinnaisaineista
  • Yhteyshenkilöiden nimet aiemmasta oppilaitoksesta: rehtori, luokanopettaja/luokanvalvoja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja.

  Oppilas

  Lomakkeen yläosaan tulostuvat oppilastiedot opiskelijarekisteristä.

  Koulun yhteystiedot

  Lomakkeen keskiosaan tulostuu oppilaan lähettävää koulua koskevat tiedot. Tiedot haetaan pääsääntöisesti Koulun tiedot -rekisteristä, luokanopettajatieto taas haetaan Luokat-rekisteristä. Erityisopettaja ja terveydenhoitaja kohtia ei ole määritelty.

  Opetus

  Loput lomakkeesta koskevat oppilaan aiempaa opetusta, johon voidaan täydentää oppilaan valitsemat valinnaisaineet, kielivalinnan, opetuksen painotuksen ja opetuksessa käytetyt oppikirjat.


  Artikkeli on päivitetty 27.12.2012