Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta, kenttäluettelo

  Tiedonkeruu Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta voidaan tehdä Primuksesta tiedonsiirtona. Jotta tiedonkeruu onnistuisi, tulee kysyttävät tiedot täyttää jo hyvissä ajoin, alla olevan taulukon mukaisesti. Tammikuussa tehtävää tiedonsiirtoa voi testata Primuksessa aikaisintaan edellisestä elokuusta lähtien. Mutta tilastoon vuosittain tulevat muutokset eivät välttämättä ole vielä mukana ohjelmassa ennenkuin Tilastokeskuksen omat ohjeet on julkaistu.

  • Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö on tullut voimaan 1.1.2018.
  • Nyt siirtymävaiheessa kerätään tiedot sekä 31.7.2018 asti voimassa olevan että uuden lain mukaisesti opiskelevien tutkinnoista. Koulutusmuoto voi olla siis opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus, näyttötutkintoon valmistava ammatillinen koulutus tai reformin mukainen koulutus (opiskelijat sekä tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta).
  • Tiedonkeruu on henkilöpohjainen ja tapahtuu vain kerran vuodessa.
  • Tiedonsiirtoa voi harjoitella Primuksessa vaikka kuinka monta kertaa. Tiedosto ei lähde eteenpäin ennen kuin viet sen Tilastokeskuksen sovellukseen.

  Ohjelmapäivitys, jossa tilaston vaatimat muutokset on mukana, tulee alkuvuodesta 2019. Ohjetta päivitetään vielä, kun muutokset on tehty Primukseen.

  Muutokset vuoden 2018 tiedonkeruussa

  • Uusi suoritustapa "osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)"
  • Tieto erityisopiskelijasta ilmoitetaan nyt kaikille (kyllä tai ei)
  • Erityisopetuksen perustetta ei tarvitse ilmoittaa enää
  • Seuraavat tiedot tulee ilmoittaa kaikille: Koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika missä tahansa oppilaitoksessa, Koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika tässä oppilaitoksessa, Kirjoillaolo 20.1. ja Kirjoillaolo 20.9.
  • Uusi rahoitusmuoto "10 työvoimakoulutus (OKM rahoitus)". Lisäksi rahoitustieto ilmoitetaan kaikille.
  • Väylä näyttötutkintoon on nyt Väylä tutkintoon ja tieto ilmoitetaan kaikille, jos tieto löytyy opiskelijalta.
  • Osaamispisteitä ei enää ilmoiteta (viimeiset viisi saraketta).

  Muutokset vuoden 2017 tiedonkeruussa

  • Erikoisammattitutkintojen tutkintokoodit ovat muuttuneet 4-alkuisiksi. Hyväksytään vielä myös vanhat 3-alkuiset koodit.
  • Lisätty uusi rahoitusmuoto: 9 maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (valtionavustus)

  Muutoksia vuoden 2016 tietojen keräämisessä

  • Opintoviikkoja ei enää kerätä. Kaikki suoritukset ilmoitetaan osaamispisteinä. Siirtotiedostosta on poistettu ov-sarakkeet.
  • Kieli-vaihtoehtoihin on lisätty koodi 98 = Muu kieli. Tämä tulee lisätä Primuksen Kielet-rekisteriin ja valita niille opiskelijoille, joille ei löydy muuten oikeaa kielikoodia.
  • Tietyissä tapauksissa opiskelijasta tulee useampi rivi siirtotiedostoon, katso erillinen ohje.
  • Nyt kerätään oppilaitostunnus_opiskelu ja oppilaitostunnus_tutkintotodistus myös osatutkintojen suorittajista. Aiemmin on tutkintotodistuksen antava oppilaitos ilmoitettu vain koko tutkinnon suorittaneille.

  Tilastokeskukseen toimitetaan vain yksi tiedosto opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista. Oppisopimuskoulutuksesta on erillinen ohjeensa, sitä ei ilmoiteta tässä tiedonsiirrossa. Ohje löytyy täältä.

  Alla olevaan taulukkoon on kerätty täytettävät kentät. Pääsääntöisesti tiedot kerätään nyt kaikilta koulutusmuodosta riippumatta.

  Tilastokeskuksen tietuekuvaus ja excel-sarakePrimuksen kenttäRekisteriMuuta
  Koulutuksen järjestäjä (A)Y-tunnusKoulun tiedot
  Oppilaitostunnus_opiskelu 1) (B)Koulu-kenttä (Tilastokeskuksen oppilaitoskoodi)Opiskelijat
  Oppilaitostunnus_opiskelu 1)Tulokoulu (rekisteristä)Opiskelijat
  Koulutusmuoto (C)SuoritustapaOpiskelijatEi pakollinen
  Tutkintolaji 2) (D)TutkintokoodiTutkinnot
  Tutkintokoodi (E)TutkintoOpiskelijat
  Tutkintokoodi 3)Tutkinto 2Opiskelijat
  Tutkintonimikekoodi (F)TutkintonimikeOpiskelijat
  Tutkintonimikekoodi 4)Tutkintonimike 2Opiskelijat
  Koulutusohjelma/osaamisalakoodi (G)Koulutusohjelma/OsaamisalaOpiskelijat
  Koulutusohjelma/osaamisalakoodi 4)Koulutusohjelma 2/Osaamisala 2Opiskelijat
  Koulutuksen opetuskieli (H)OpetuskieliOpiskelijat
  Koulutuskunta_opiskelu 5) (I)Koulu-kenttäKoulun tiedot
  Koulutuskunta_opiskelu 5)Tulokoulu (rekisteristä)Oppilaitokset
  Henkilötunnus (J)HenkilötunnusOpiskelijat
  Oppijanumero (K)Oppijanumero, siirretään 11 viim.merkkiä, jos kenttä täytettyOpiskelijat
  Sukunimi (L)SukunimiOpiskelijat
  Etunimet (M)EtunimetOpiskelijat
  Sukupuoli 6) (N)SukupuoliOpiskelijat
  Äidinkieli 6) (O)ÄidinkieliOpiskelijat
  Opiskelijan kotikunta 6) (P)Kotikunta (Jos kenttä on tyhjä, tieto haetaan kentästä Asuinkunta)Opiskelijat
  Opiskelijan kansalaisuus 6) (Q)KansalaisuusOpiskelijat
  Erityisopiskelija (R)HOJKS tehty -rastikenttä tai HOJKSit kentässä näkyy linkki pedagogiseen asiakirjaanOpiskelijat tai Pedagogiset asiakirjat (rekisteri)
  Erityisopetuksen peruste 7) (S)Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)Opiskelijat tai Pedagogiset asiakirjat (rekisteri)
  Erityisopiskelijan opetusryhmä (T)Erityisoppilaan opetusryhmäOpiskelijat tai Pedagogiset asiakirjat (rekisteri)
  Opiskelijan tavoite (U)Opiskelijan tavoite koulutuksessaOpiskelijat
  Ko. koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika missä tahansa (V)Koulutuksen/tutkinnon aloituspvm (tutkitaan järjestyksessä 1. Kouluun tulopäivä, 2.Aloituspäivä, 3. Koulutuksen/tutkinnon aloituspv)Opiskelijat
  Ko. koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika tässä oppilaitoksessa (W)AloituspäiväOpiskelijat
  Kirjoillaolo ko. oppilaitoksessa (20.1.20xx) (X)Läsnäolotaulukko, Kevät 20.1.20xxOpiskelijat
  Kirjoillaolo ko. oppilaitoksessa (20.9.20xx) (Y)Läsnäolotaulukko, Syksy 20.9.20xxOpiskelijat
  Rahoitus 8) (Z)Rahoitusmuoto (optpv-laskennan taulukko)Opiskelijat
  Rahoitus 8)Kevään/Syksyn rahoitusmuoto (Läsnäolotaulukko)Opiskelijat
  Rahoitus 8)Opintojen rahoitusOpiskelijat
  Koulutuksen/tutkinnon päättymisaika (AA)Koulutuksen/tutkinnon päättymispvm (kirjaa tähän arvioitu päättymispäivä, jos opiskelija ei ole vielä valmistunut)Opiskelijat
  Tutkinnon suorittaminen 9) (AB)Katso alempaa kohtaaOpiskelijat
  Suoritetut tutkinnon osat 10) (AC)Primus laskee automaattisesti, katso alempaa kohtaaOpiskelijat
  Oppilaitostunnus_tutkintotodistus 1) (AD)Koulu-kenttä (tai Yksikkö-kenttä)Opiskelijat
  Oppilaitostunnus_tutkintotodistus 1)Tutkintotodistuksen myöntänyt oppilaitos (rekisteristä)Opiskelijat
  Tutkinnon suorituskunta (AE)OpetuspaikkakuntaKoulun tiedot
  Tutkinnon suorittamispäivämäärä 11) (AF)Todistuslajit ja Todistusten päiväykset (tai Todistuslajit ja Valmistumispäivä)tai osatutkinnolle Osatutkintotodistuksen päiväysOpiskelijat
  Väylä tutkintoon (AG)STAT väylä näyttötutkintoonOpiskelijat 

  1) Opiskelijan Koulu-kentässä on se koulu, josta hän saa /on saanut tutkintotodistuksen. Jos opinnot/valmistava koulutus on suoritettu eri oppilaitoksessa, toinen oppilaitos täytetään Opiskelijat-rekisterin kenttään Tulokoulu (rekisteristä) (viittaa Oppilaitokset-rekisteriin). Oppilaitokset-rekisteriin tehdään omat rekisterikortit eri paikkakunnilla sijaitsevia yksiköitä varten ja täytetään niille Sijaintikunta- ja Tilastokeskuksen oppilaitoskoodi-kenttä. Jos oppilaitoksella on Koulun tiedoissa vain yksi ns. pääkoulu ja eri toimipisteet on kirjattu Yksiköt-rekisteriin, Primus huomioi myös Yksikkö-kentän opiskelijalta ja siirtää opetuspaikkakunnan sen mukaan.
  Lisäys 2016: Oppilaitostunnus_tutkintotodistus kerätään nyt myös osatutkintoja suorittaneilta. Tutkintotodistuksen myöntävän oppilaitoksen voi kirjata myös uuteen kenttään Tutkintotodistuksen myöntänyt oppilaitos, jos se on eri kuin opiskeluoppilaitos.

  2) Primus täyttää tutkintolajin automaattisesti tutkintokoodin perusteella.

  3) Tutkinto 2-kenttä täytetään, jos opiskelija on ottanut osia toisesta tutkinnosta. (Ei ylioppilastutkintoa). Opiskelijasta tulee silloin kaksi riviä tiedostoon.

  4) Täytetään, jos opiskelija saa tutkintoonsa toisen tutkintonimikkeen ja/tai toisen osaamisalan. Opiskelijasta tulee silloin kaksi riviä tiedostoon.

  5) Samalla tavalla kuin kohdassa 1.

  6) Sukupuoli, äidinkieli, opiskelijan vakinainen asuinkunta ja opiskelijan kansalaisuus ovat aivan välttämättömiä tietoja silloin, kun opiskelijalla ei ole henkilötunnusta. Jos opiskelijalla on henkilötunnus ja se ilmoitetaan tässä aineistossa virheettömästi, sukupuoli, äidinkieli, opiskelijan vakinainen asuinkunta ja opiskelijan kansalaisuus voidaan jättää ilmoittamatta. Jos henkilötunnus on virheetön, Primus jättää nämä tiedot siirtämättä.

  7) Syy, joka edellyttää erityisopetusta, vain ops-perusteisilta. Hojks-tieto siirtyy tiedonsiirron tekohetken tilanteen mukaan eli jos kentät on täytetty, siirtyy tieto, että opiskelija on erityisopiskelija. Huomioi tyhjätä kenttien tiedot, jos opiskelija ei enää ole erityisopiskelija (eli hojks on purettu).
  Jotta tieto erityisopiskelijasta siirtyy, täytyy opiskelijalla olla rastitettuna kenttä HOJKS tehty tai tehtynä pedagoginen asiakirja, jonka asiakirjalaji on "HOJKS". Lisäksi täytetään kenttä Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen) ja Erityisoppilaan opetusryhmä. Kun HOJKS puretaan, tulee opiskelijarekisterin HOJKS-kentät tyhjätä ja kirjata pedagogiselle asiakirjalle (HOJKS:lle) HOJKS päättymispäivä.
  Tieto erityisopiskelijan opetusryhmästä ja erityisopetuksen perusteesta haetaan ensisijaisesti opiskelijarekisterin kentistä. Jos jompikumpi tai molemmat puuttuu, haetaan vastaavaa tietoa Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä. Jos opiskelijalle on tehty pedagoginen asiakirja (HOJKS), katsotaan erityisopiskelijan opetusryhmä ja erityisopetuksen peruste viimeisimmältä asiakirjalta sen laatimispäivän mukaan (tilastovuosi huomioiden). HOJKS:n päättymispäivän tulee silloin olla tyhjä tai tulevaisuudessa.

  8) Opiskelijan rahoitustieto katsotaan järjestyksessä: 1. Opiskelijatyöpäivälaskennan taulukon Rahoitusmuoto, 2. Läsnäolotaulukon Kevään/Syksyn rahoitusmuoto tai yksirivinen 3. Opintojen rahoitus. Jos rahoitusmuoto vaihtuu tilastovuoden aikana, tulee opiskelijasta tiedostoon kaksi riviä.

  9) Kun Todistuslajit-kentässä on "1 tutkintotodistus" ja samalla rivillä Todistusten päiväykset -kentässä päivämäärä kalenterivuodelta tai Valmistumispäivä-kentässä on päivämäärä kalenterivuodelta, siirretään "1 Suorittanut koko tutkinnon". (Myös valmistumispäivää käytettäessä tulee täyttää lisäksi todistuslaji.)
  Jos mainituissa kentissä ei ole päivämäärää tai se ei ole kalenterivuodelta, mutta opiskelijalla on kalenterivuoden ajalta suorituksia, siirretään "2 Suorittanut tutkinnon osan tai osia". Todistuslajit-kenttä tulee täyttää koko- tai osatutkinnon suorittaneille. Se vaikuttaa lisäksi kaikille opetussuunnitelmaperusteisen tutkinnon suorittaneille siihen, että osaamispisteet siirtyvät viimeisiin sarakkeisiin.

  10) Suoritetut tutkinnon osat: Primus laskee automaattisesti tutkinnon osien lukumäärän suorituksista kaikilta opiskelijoilta. Tähän huomioidaan vain näytöt/tutkintosuoritukset. Kurssityypit-rekisterissä täytetään näyttöjen kurssityypeille kenttään Huomioi tilastoissa arvo "Näyttöinä/tutkintosuorituksina" ja kenttään Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi valitaan vaihtoehto "Näyttöinä suoritettu tutkinnon osa". Jos opiskelija on ottanut osia toisesta tutkinnosta, kirjataan ko. tutkinnon osan opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin Tutkinto-kenttään sama tutkinto kuin Tutkinto 2-kentässä opiskelijarekisterissä. Primus laskee silloin nämä eri tutkinnon osat opiskelijan kakkosriville tiedostossa.

  11) Jos on täytetty sekä Todistusten päiväykset että Valmistumispäivä -kentät, niissä tulee olla sama päivämäärä. HUOM: Valmistavan koulutuksen päättymispäivä on usein eri kuin tutkintotodistuksen päivämäärä. Tähän tarkoitukseen on olemassa oma kenttä: Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen päättymispäivä (tämän kentän tieto ei siirry tiedostoon). Sitä tietoa ei kirjata Valmistumispäivä-kenttään.

  Opetussuunnitelmaperusteiset

  Opetussuunnitelmaperusteisilta tutkinnon suorittaneilta kerätään viimeisiin sarakkeisiin laajuudet tutkinnon osan tasolta eli ylimmältä tasolta. Sama koskee osaamisen tunnustamisia. Ne pitää olla kirjattuna tutkinnon osaan, että siirtyvät.

  Poikkeus: Jos on käytetty tutkinnon osissa laskennallista arvosanaa eli tutkinnon osan Arvosanan laskemistapa on esimerkiksi "keskiarvo kurssien arvosanoista", silloin laajuudet katsotaan alemmilta arvioiduilta tasoilta opetussuunnitelmasta. Tällöin kurssityyppien asetukset tulee täyttää myös 2- ja 3-tason kurssityypeille.

  Ops-perusteisilta, tutkinnon suorittaneilta kerätään tietoja suoritetuista osaamispisteistä 1.8.2015 alkaen. Vuoden 2016 suorituksista ilmoitetaan vain osaamispisteet, ei enää opintoviikkoja:
  1. Ennen koulutuksen alkua hankitun osaamisen tunnustamisen osaamispisteet (AH)
  2. Koulutuksen aikana muualla hankitun osaamisen tunnustamisen osaamispisteet (AI)
  3. Koulutuksessa hankittu osaaminen, osaamispisteet (AJ)
  4. Tutkinnon osaamispisteet yhteensä (AK)
  5. Tutkinnon osaamispisteistä työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen (AL)

  Tiedot tulevat tilastoon kurssityypeille täytettyjen kenttien perusteella. Työssäoppimisen laajuudet Primus laskee Työssäoppiminen-rekisteristä, kentästä Laajuus osaamispisteinä kaikilta hyväksytysti suoritetuilta työssäoppimisilta.

  Jos käytössä on vielä työssäoppimisen vanha kirjaustapa eli työssäoppiminen on omana kurssina opetussuunnitelmassa ja sillä oma kurssityyppi, Primus siirtää laajuuden siitä. Työssäoppimisen kurssityypille valitaan silloin Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi -kenttään vaihtoehto "Suoritettu työssäoppimisena" ja Huomioi tilastoissa -kenttään "Suorituksina".

  Päivitetty: 10.1.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Tilastokeskus