Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Siirto Primuksesta muuhun ohjelmaan: csv, txt

  Primuksen tietoja voi siirtää esim. taulukkolaskentaohjelmaan csv-muodossa tai tekstinä tekstinkäsittelyohjelmaan.

  1) Avaa se rekisteri, jonka tietoja olet siirtämässä: Jos kyse on opiskelijatiedoista, tee siirto Opiskelijarekisterissä, jos taas siirrät opettajatietoja, tee siirto Opettajarekisterissä jne.

  2) Valitse rekisterin ylävalikosta Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primuksesta. Listassa näkyy ohjelman mukana tulleet valmiit tiedonsiirrot sekä oppilaitoksen omat tiedonsiirrot.

  3) Valitse jokin olemassa oleva siirtovaihtoehto tai "Uusi tiedonsiirto". Klikkaa Seuraava.


  Tiedonsiirron tyyppi

  4) Rasti tiedonsiirron tyypiksi Erotinmerkein eroteltu tekstitiedosto tai Vakiomittainen tekstitiedosto

  5) Merkkisarjan valinnassa kyse on skandinaavisten merkkien näkymisestä siinä ohjelmassa, jossa tiedot otetaan vastaan. Yleensä "Ansi" on oikea vaihtoehto.

  6) Anna erotinmerkiksi pilkku tai puolipiste. Lainausmerkit tietojen ympärillä rastitaan, jos vastaanottava ohjelma lainausmerkit vaatii. Taulukkolaskentaohjelmat yleensä kysyvät, onko tiedostossa käytetty lainausmerkkejä vai ei. Tallenna kenttänimet tiedostoon kannattaa rastia. Tällöin taulukko-ohjelma tms. näyttää sarakkeille otsikon josta selviää, onko tieto "2" oppilaan ikä, luokka vai kotikunnan koodi.

  7) Klikkaa Seuraava.

  Siirrettävien tietojen valinta

  8) Klikkaa Lisää tietoa -painiketta. Valitse ensimmäinen niistä tiedoista, jotka haluat siirtää, esim. Etunimet. Klikkaa sitten Ok. Lisää siis tiedot yksitellen, ei &-merkillä yhdistettynä!

  9) Klikkaa uudelleen Lisää tietoa -painiketta ja valitse seuraava tieto, esim. Sukunimi. Klikkaa sitten Ok. Lisää samalla tavalla kaikki ne tiedot, jotka haluat siirtotiedostoon mukaan.

  Jos haluat siirtoon mukaan kaikki tietyn välilehden kentät, esim. huoltajatiedot, klikkaa kenttäpuusta välilehden nimeä hiiren 2. painikkeella, ja valitse Valitse haaran kentät.


  Siirrettäville tiedoille voi tarvittaessa valita erilaisia käsittelytapoja. Hiiren 2. painikkeen ponnahdusvalikon kautta voi valita esim. merkkijonosta siirrettäväksi vain osan. Primuksen postiosoite sisältää kaksi tietoa, postinumeron ja postitoimipaikan. Nämä saa eriteltyä siirtotiedostoon omina tietoinaan, kun postiosoite valitaan kenttäluettelosta kahteen kertaan, ja siirretään toisen osalta pelkkä alkuosa, postinumero; ja toisen osalta loppuosa, postitoimipaikka.

  Määritykset on kuvattu tarkemmin loaderien ohjeessa, johon on linkki alla.

  Kentät tarvitsee määritellä vain kerran: voit tallentaa siirtoasetukset, jolloin seuraavalla kerralla kentät on valittu valmiiksi.

  10) Kun kaikki kentät on valittu, järjestä ne haluamaasi järjestykseen nuolipainikkeiden avulla. Klikkaa sitten Seuraava.

  Siirrettävien rekisterikorttien valinta

  Seuraavaksi valitaan ne rekisterikortit, joiden tiedot siirretään. Esim. opiskelijatietoja siirrettäessä voidaan valita siirrettäväksi pelkät 6. luokkalaiset.


  11) Klikkaa Hae-painiketta. Avautuu Primuksen normaali hakuruutu.

  • Jos haluat siirtotiedostoon mukaan aivan kaikki rekisterikortit, tyhjää haku ja klikkaa sitten Ok.
  • Jos haluat mukaan vain tietyt rekisterikortit, tee sopiva haku tai valitse se valmiiden hakujen luettelosta. Klikkaa ok.

  Ruudulle tulee lista korteista, joiden tiedot otetaan siirtoon mukaan. Jos listassa on ylimääräisiä kortteja, valitse ne ja klikkaa Poista-painiketta. Jos poistettavaa on paljon, tee mieluummin uusi haku Hae-painikkeella.

  Kun listaus pitää paikkaansa, klikkaa Seuraava. Ruudulle tulee yhteenveto siirtyvistä tiedoista. Klikkaa Tallenna, ja valitse tiedoston tallennuspaikka. Voit nimetä tiedoston miten vain. Tiedostopäätettä ei anneta.

  Jos tekemäsi tiedosto sisältää paljon kenttiä ja tulet tarvitsemaan samanlaista tiedostoa myöhemminkin, kannattaa määritykset tallentaa. Klikkaa Tallenna määritykset -painiketta ja anna siirrolle kuvaava nimi. Voit tallentaa myös tiedostopolun, jolloin Primus muistaa, minne tallensit siirtotiedoston.

  Tallenna tiedosto ja avaa se sitten siinä ohjelmassa, jossa haluat tietoja tarkastella tai muokata. Tiedosto avataan yleensä ohjelmien Avaa- tai Tuo-toiminnolla.

  Tiedonsiirron määritykset

  Määrityksillä tarkoitetaan käytettävää merkkisarjaa, siirtotyyppiä ja siirrettäväksi valittujen kenttien luetteloa. Kerran tehdyt määritykset kannattaa nimetä ja tallentaa, jolloin jatkossa on helppo tehdä samanlainen siirto uudestaan. Määritykset voi tallentaa joko siirron päätteeksi, tai ne voi tehdä etukäteen Primuksen Loaderit-rekisterissä. Määritykset voi myös tallentaa tiedostoksi ja lähettää esim. toiselle koululle. Määritystiedosto EI sisällä varsinaista lähetettävää dataa, eli esim. opiskelijatietoja.

  • Vie määritys -painikkeella voit tallentaa jonkin listassa näkyvän valmiin siirtomäärityksen tiedostoksi.
  • Tuo määritys -painikkeella voit tuoda esim. toisen koulun lähettämän siirtomäärityksen mukaan tähän listaan.

  Määritystiedoston tiedostopääte on .tds

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Primuksesta