Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

  Tutkinnon suorittaja voi hankkia lisää ammattitaitoa tutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja/tai työssä oppien. Jokaisen tutkinnon suorittajan kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Opintojen edetessä suunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa ja tarkentaa.

  Tutkintoon valmistava koulutus

  Tutkinnon suorittajalle lisätään ensin tutkintokohtainen opetussuunnitelma (=opsipuu). Osaamisen tunnistamisen pohjalta, opsipuusta valitaan valmistavan koulutuksen –otsikon alta ne opintojaksot, jotka tutkinnon suorittajan on katsottu tarvitsevan saadakseen riittävän osaamisen tutkinnon osan suorittamiseen.

  Kurssitietojen muutokset-lomakkeen avulla tehdään tutkinnon suorittajan henkilökohtainen suunnitelma opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Esimerkkilomakkeeseen pääset tästä.

  Opintojen aikana tulevat muutokset ja lisäykset ym. tehdään Wilmassa tutkinnon suorittajan eHOPS:n kautta. Ne voi tehdä joko tutkinnon suorittaja itse tai vastuukouluttaja. Ohjeet muutosten tekemiseen löytyy Opiskelijan Hops Wilmassa -sivulta.

  Työssä oppiminen

  Kun ammattitaitoa hankitaan työpaikalla, voidaan se suunnitella joko yllä olevalla Kurssitietojen muutokset-lomakkeella tai käyttää Työssäoppiminen–rekisteriin tehtyä lomaketta.

  Käytettäessä Työssäoppiminen–rekisteriä, näkyvät suunnitelmat tutkinnon suorittajan opsipuussa ratas-merkillä ja usein myös eri värillä (kurssityypin mukaan). "Henkilökohtaistamisen asiakirja" -esimerkkitulosteessa on työssä oppiminen tehty Työssäoppiminen-rekisterissä.

  Lomake-editorissa luodaan suunnittelua varten lomake, jonka tietokantana on Työssäoppiminen-rekisteri. Lomakkeella tehdään henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelmat työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, ja lomakkeeseen voidaan halutessa lisätä myös arviointiin liittyvät kentät.

  Lomakkeet laitetaan Wilmaan näkyviin jokaiselle työssä oppimiseen liittyvälle osapuolelle: tutkinnon suorittajalle, vastuukouluttajalle ja työpaikkaohjaajalle.

  Työssäoppiminen-rekisteriin voidaan Wilman kautta lisätä uusia työssä oppimisia ja täydentää olemassa olevia koko koulutuksen ajan. Ohje työssä oppimisen kirjaamiseen löytyy täältä.

  Tukitoimien tarve

  Tutkinnon suorittajan kanssa yhteistyössä suunnitellaan mahdolliset erityisen tuen menettelyt sekä muut tukitoimet. Jos todetaan, että tutkinnon suorittaja tarvitsee opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja, laaditaan hänen kanssaan yhdessä suunnitelma opintoihin osallistumisesta.

  Opiskelijat–rekisterissä on laajasti erilaisia kenttiä liittyen HOJKS:n, erityisopetuksen sekä ohjaus-/tukitoimien suunnitteluun ja seurantaan. Jokainen oppilaitos voi valita itselleen sopivimmat kentät tietojen tallentamiseen. Erilaisten tukien suunnitelmaan voidaan käyttää esimerkiksi tällaista lomaketta.

  Tukitoimiin voidaan käyttää myös niitä varten erikseen tehtyä Tukitoimet-rekisteriä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Pedagogiset asiakirjat -rekisteriä. Yleisohjeet molempien rekistereiden käyttöön löytyy täältä.

  Huomioi kuitenkin, että Opiskelijat-rekisterissä on kenttiä, joista kerätään Tilastokeskuksen tilastoihin tiedot erityisopetuksessa olleista opiskelijoista. Nämä kentät ovat HOJKS tehty -rastikenttä ja Erityisopetuksessa -rastikenttä tai Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen) -kenttä.

  Vaihtoehtoisesti, jos opiskelijalle on tehty pedagoginen asiakirja (asiakirjalajina "HOJKS") tilastointivuodelle, eli opiskelijarekisterin HOJKSit-kentästä löytyy sisältöä, siirtyy tieto erityisopiskelijasta myös sen perusteella tilastoon.

  Avainsanat: ammattitaidon hankkiminen, valmistava koulutus, työssä oppiminen, erityinen tuki, tukitoimet