Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta, tiedonsiirto

  Tiedot on toimitettava tilastokeskukseen 10.1.-10.2.20XX. Tiedonsiirrossa tarvittavien kenttien ohjeeseen löytyy linkki ohjeen alareunasta, aiheeseen liittyen kohdasta.

  Tarvitset Primuksesta uusimman version. Tammikuussa tehtävää tiedonsiirtoa voi testata Primuksessa aikaisintaan edellisestä elokuusta lähtien. Mutta tilastoon vuosittain tulevat muutokset eivät välttämättä ole vielä mukana ohjelmassa ennenkuin Tilastokeskuksen omat ohjeet on julkaistu.

  Tiedonsiirron tekemistä voi harjoitella Primuksessa vaikka kuinka monta kertaa. Siirtotiedosto ei lähde eteenpäin ennen kuin tallennat sen Tilastokeskuksen sovellukseen. Toisin sanoen voit esikatsella tai tallentaa tiedoston useita kertoja ja tarkistaa, että tiedot ovat oikein ja kaikki tarvittavat opiskelijat ovat mukana.

  Opiskelijoiden haku

  Opiskelijat voidaan hakea tiedonsiirtoa varten käyttäen apuna läsnäolotaulukon tietoja, jos ne on täytetty: Lukuvuosi, Syksy (20.9) ja Kevät (20.1). Tiedonsiirtoruudussa on valittuna oletuksena Läsnäolotaulukkoon -vaihtoehto. Myös kentät Kirjoilla 20.9. ja Kirjoilla 20.1. toimivat.

  Haku voi olla esim. seuraavanlainen:
  Oppisopimuskoulutus="Kyllä" JA Tutkintotavoitteinen koulutus="Kyllä" JA ((Lukuvuosi="2016-2017" JA Kevät 20.1.<> "Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2017-2018" JA Syksy 20.9. <> "Ei kirjoilla"))

  Jos tiedot on kirjattu läsnäolotaulukkoon, tutkii Primus kahta eri riviä. Tämä on siksi, että tilasto tehdään kalenterivuodelta ja kalenterivuosi jakaantuu kahdelle eri lukukaudelle. Ohjelma kerää tiedot niiltä riveiltä, joissa Lukuvuosi-kentässä on tilastoinnin vuosiluku.

  Esimerkki: Tilastointia tehdään vuonna 2017 läsnäolevista opiskelijoista. Läsnäolotiedot on kirjattu taulukkoon kahdelle riville: Lukuvuosi: 2016-2017 ja Lukuvuosi: 2017-2018. Tässä tapauksessa edelliseltä riviltä otetaan tammikuun läsnäolo ja jälkimmäiseltä syyskuun läsnäolo. Uusilla, syksyllä aloittaneilla opiskelijoilla läsnäolotieto otetaan syksyn osalta taulukosta, mutta kevään osalta tiedonsiirtoon tulee 0 eli Ei kirjoilla.

  Tarkista, että Lukuvuosi-kenttä on täytetty täsmälleen samalla tavalla sekä Opiskelijat-rekisterin läsnäolotaulukossa että Koulun tiedot -rekisterissä. MultiPrimus-kouluissa tulee huomioida, että lukuvuositieto tulee korttinumerolla 1 olevan koulun kortilta, sama myös Primuksen yksittäisversiolla.

  Opiskelijoiden haku, toinen tapa

  Ennen tiedonsiirron tekemistä kannattaa hakea Opiskelijat-rekisterin oikeaan reunaan valmiiksi ne opiskelijat, jotka tilastoon pitää saada. Oppilaitos voi käyttää omaa hakua, jolla saa kaikki tilastoon kuuluvat opiskelijat haettua, tai apuna voi käyttää alla olevaa hakua. Sen tekeminen edellyttää, että ensin otetaan Koulun tiedot -rekisterissä esiin Tilastoinnin alkamispäivä ja Tilastoinnin päättymispäivä -kentät. Alkamispäiväksi laitetaan 1.1.2017 ja päättymispäiväksi 31.12.2017. Näitä kenttiä käyttämällä haku voidaan tallentaa Opiskelijat-rekisterissä ja käyttää uudestaan vuoden päästä vaihtamalla vain koulun tietoihin päivämäärät yhden vuoden eteenpäin.

  Haku monirivisiä Todistusten päiväykset -kenttiä käyttämällä

  Tilastoinnin päivämäärien avulla tapahtuva haku voi olla esim. seuraavanlainen:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA ((Todistusten päiväykset >= Koulun tiedot->Tilastoinnin alkamispäivä JA Todistusten päiväykset =< Koulun tiedot->Tilastoinnin päättymispäivä JA Todistuslajit="1 tutkintotodistus") TAI Osaamispisteitä.Tyyppi.Aikaväli (1Näyttökok,1.1.2017,31.12.2017)>0 TAI ((Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä TAI Suoritustapa=Opetussuunnitelmaperusteinen) JA Lukuvuosi="*2017*"))

  Tiedonsiirto

  Tiedonsiirto tehdään Opiskelijat-rekisterissä valitsemalla ylävalikosta Tiedonsiirrot / Tilastokeskukseen / Oppisopimus. Tiedonsiirtoon haettavat opiskelijat -kohdassa on valittuna "Rekisteriruutuun haetut" -vaihtoehto ja Läsnäolotiedot kirjattu -kohdassa on valittuna "Läsnäolotaulukkoon".

  Paina Tee tiedonsiirto-painiketta. Jos aineistosta löytyy virheitä, Primus ilmoittaa, montako riviä tiedonsiirron tuloksena on ja montako virhettä löytyy. Klikkaa OK, jolloin Primus kysyy, tallennetaanko tiedosto virheistä huolimatta. Valitse "Ei" ja korjaa virheet. Kokeile tiedonsiirtoa uudelleen. Kun virheitä ei enää löydy, tallenna tiedosto omalle koneellesi. Tiedonsiirto-ikkunassa, valitsemalla Tulosta / Esikatselu, voi tarkastella ensin tiedostoa yksinkertaisella Primuksen tulosteella, jossa on samat sarakeotsikot kuin Tilastokeskuksen tiedonsiirrossa (A,B,C...AB, AC jne).

  Siirry sen jälkeen siihen sovellukseen, johon siirtotiedosto pitää lähettää tai tallentaa. Toimi tästä eteenpäin tilastokeskuksen ohjeiden mukaan. Tiedoston voi lähettää sovellukseen useamman kerran sovelluksen aukiolon ajan (10.1.-10.2.). Viimeksi lähetetty korvaa aiemmin lähetetyn tiedoston.

  Suoritetut tutkinnon osat

  Tilastossa kysytään suoritettujen tutkinnon osien lukumäärää kertymätietona, myös aiemmilta vuosilta. Primus siirtää tiedon automaattisesti kurssityypin ja arvosanan perusteella. Kurssityypit-rekisterissä on monirivinen kenttä Huomioi tilastoissa. Kentässä on vaihtoehtoina: "Suorituksina", "Näyttöinä/tutkintosuorituksina", "Oppisopimus" ja "Kela". Kenttään valitaan vaihtoehto "Oppisopimus" niille kurssityypeille, joista lasketaan suoritusten lukumäärät tilastoon, yleisesti siis näyttöä/tutkintosuoritusta tarkoittaville kurssityypeille. Suorituksilla pitää olla arvosana. Yto-aineita tai vapaasti valittavia tutkinnon osia ei ilmoiteta.

  Lisäksi näyttöjen kurssityypeille täytetään Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi. Kenttään valitaan vaihtoehto "Näyttönä suoritettu tutkinnon osa".

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Tilastokeskus