Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammatillinen lisäkoulutus (K14-lomake)

  Oppilaitosmuotoisen ammatillisen lisäkoulutuksen kustannukset ja tulot vuonna 2016

  Ammatillisen lisäkoulutuksen suoritteet kysytään eriteltyinä omaehtoiseen ja henkilöstökoulutukseen. Tässä ohjeessa on ammatillisen lisäkoulutuksen suoritteiden keräämiseen apuja. Lomakkeen muut kohdat pitää kerätä muista ohjelmista, esim. taloushallinnon ohjelmista.

  Hauissa (hintaryhmät 1-8) täytyy huomioida vielä eri koulutusalat, joiden mukaan tilasto kerätään. Hakujen loppuun lisätään JA-ehdolla koulutusala-haku, esim. JA Koulutusala->Koulutusala="tekniikka ja liikenne". Lisäksi, jos opiskelijoita on jo arkistoitu, huomioidaan nekin lisäämällä hakuruudussa kohta Hae myös arkistosta.

  Haut tehdään Primuksen Opiskelijat-rekisterissä ja niiden onnistuminen edellyttää, että olette käyttäneet samoja kenttiä, kuin hauissa on esimerkkeinä. Jos olette käyttäneet eri kenttiä, vaihtakaa ne hakuihin.

  TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS (hintaryhmät 1 – 8)

  S4 Opetuksen suoritteet (omaehtoinen koulutus)

  S4.7 Opiskelijatyövuodet

  Opiskelijatyövuodet saat laskettua Opiskelijat-rekisterissä ylävalikon Lisätoiminnot / Opiskelijatyöpäivälaskenta kautta. Määritä aikaväliksi 1.1. – 31.12.2016 ja tulostettaviksi tiedoiksi Toteutunut laajuus ja Vuodet.
  Hae ennen opiskelijatyöpäivälaskentaa esiin kuhunkin sarakkeeseen halutut opiskelijat. Alla esimerkkihaut.

  Ammattitutkinto:
  Ryhmä/Luokka->Omaehtoinen koulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA (Tutkinto->Tutkinto="*ammattitutkinto*" JA Tutkinto->Tutkinto<>"*erikoisammattitutkinto*") JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma"

  Erikoisammattitutkinto:
  Ryhmä/Luokka->Omaehtoinen koulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto="*erikoisammattitutkinto*" JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma"

  • joista erityisopetus:

  Ryhmä/Luokka->Omaehtoinen koulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA (Tutkinto->Tutkinto=*ammattitutkinto* TAI Tutkinto->Tutkinto=*erikoisammattitutkinto*) JA Erityisopetuksessa=Kyllä JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma"

  Perustutkinto (ilman valmistavaa koulutusta):
  Ryhmä/Luokka->Omaehtoinen koulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto* JA STAT väylä näyttötutkintoon="Tullut näyttöön ilman valmistavaa koulutusta" JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma"

  S4.1 Aloittaneet opiskelijat v. 2016

  Voit hakea opiskelijamäärät vastaavasti kuin kohdan S4.7 hauissa, mutta lisää hakuihin hakuehto: JA Aloituspäivä="*.2016"

  S4.6 Tutkinnon osien lukumäärä

  Hae opiskelijat esiin Opiskelijat-rekisteristä vastaavasti kuin kohdan S4.7 hauissa. Sen jälkeen ota kunkin opiskelijaryhmän osalta Toiminnot / Koosteet / Arviointiyhteenveto ajalta 1.1. – 31.12.2016 ja kurssityypiltä ’1pakollinen’, jos sen suorittaminen vastaa teillä tutkinnon osan suorittamista.

  S4.4 Valmiit tutkinnot

  Koko tutkinnon suorittajat saat haettua eri sarakkeisiin vastaavasti kuin kohdan S4.7 hauissa, mutta tarkenna hakua seuraavasti: JA (Valmistumispäivä="*.2016" TAI (Todistuslajit="1 tutkintotodistus" JA Todistusten päiväykset="*.2016"))

  S7 Opetukset suoritteet (henkilöstökoulutus)

  Haut ym. toimenpiteet menevät muuten täysin vastaavasti kuin omaehtoisen koulutuksen osalta, mutta alkuun vaihdetaan Ryhmä/Luokka->Omaehtoinen koulutus=Kyllä tilalle hakuehdoksi Ryhmä/Luokka->Henkilöstökoulutus=Kyllä.

  S8.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot (sisältää sekä omaehtoisen että henkilöstökoulutuksen)

  Nämä opinnot kerätään ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta, ajalta 1.8.2015-31.12.2016. Opiskelijamäärän saadaksesi jatka ylläolevia hakuja esim. Arvosanalukumäärä.Kurssi>0. Kurssiksi valitaan opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen ylätason kurssi. Opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen osalta voit katsoa mallia tästä ohjeesta.

  EI TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS (hintaryhmä 9)

  S4 Opetuksen suoritteet (omaehtoinen koulutus)

  Ei-tutkintotavoitteisista kerätään opiskelijatyövuodet ja aloittaneet opiskelijat v. 2016. Toimi samaan tapaan kuin tutkintotavoitteisten lisäkoulutusten kohdalla paitsi muuta hakuja seuraavasti.

  Ei-tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen haku voi olla esimerkiksi seuraava:
  Ryhmä/Luokka->Omaehtoinen koulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei

  ja joista erityisopetus:
  Ryhmä/Luokka->Omaehtoinen koulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Erityisopetuksessa=Kyllä

  Ja aloittaneet v. 2016:
  Ryhmä/Luokka->Omaehtoinen koulutus=Kyllä JA Lisäkoulutus (VOS)=Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Ei JA Aloituspäivä="*.2016"

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Opetushallitus