Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

2015: Tutkintotodistus erikoisammattitutkinnon suorittamisesta

  Katso kuva

  Todistusmallit noudattavat Opetushallituksen määräystä 20/011/2015 näyttötutkintojen todistuksista.

  HUOM. Todistuspohjien takasivuihin on lisätty OPH:n todistusmääräyksen muutoksen vaatima lause (voimassa 1.4.2017 alkaen).

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle. Tee samoin takasivu-tulosteelle.

  Tulosteen tiedot

  Ylätunnisteeseen tulostuvat asiakirjan nimi, tiedot tutkinnosta sekä opiskelijan nimi ja henkilötunnus. Keltaiseen suoritustaulukkoon tulostuu suoritetut tutkintojen osat arviointeineen. Alatunnisteeseen tulee päiväys ja allekirjoitustiedot.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan opiskelijarekisterin Tutkinto-kentän kautta tutkintotoimikunnan nimi. Tutkinnot-rekisteriin täytetään Tutkintotoimikunta-kenttään jokaiselle tutkinnolle tutkinnosta vastaavan tutkintotoimikunnan nimi.

  • Toinen vaihtoehto on täyttää opiskelijarekisterin kenttä Tutkintotoimikunta, ja tulostaa tieto siitä.
  • Tutkinnon nimi tulostuu opiskelijarekisterin Tutkinto-kentästä.
  • Todistusmääräyksessä sanotaan, että jos tutkinnossa on tutkintonimikkeitä ja/tai osaamisaloja, tulostetaan ne allekkain todistukseen.
  • Jos mahdollinen tutkintonimike kattaa koko erikoisammattitutkinnon, se tulostetaan tutkinnon nimen perään. Tällöin tutkintonimike täytetään Tutkinnot-rekisteriin, Yhteinen tutkintonimike -kenttään. Eri vaihtoehdot on huomioitu tulostuspohjassa.
  • Opiskelijarekisteristä tulostetaan opiskelijan etunimet, sukunimi ja henkilötunnus.
  • Asiakirjan nimi ja sarakeotsikot on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.
  • Otsikoiden yläpuolelle tulostuu lause "on suorittanut erikoisammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:"

  Suoritustaulukko

  Todistukseen tulostetaan suoritettujen tutkinnon osien nimet ja arvioinnit (Hyväksytty).

  • Tutkinnon osista tulostuvat ne, joihin on annettu arviointi.
  • Tutkinnon osan nimi tulostuu Kurssit-rekisterin mukaisena, ellei sitä ole muutettu opiskelijakohtaisesti.
  • Opiskelijakohtaisesti muutettu nimi tulostuu opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudun Kurssin nimi -kentästä.
  • Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan näyttöjä/tutkintosuorituksia vastaavat kurssityypit, esim. "1 näyttö, 1 näyttö työssä" jne.
  • Jos tutkintoon on valittu osa jostain toisesta tutkinnosta, se kirjataan opiskelijarekisterin Lisätietoja todistukseen-kenttään, jotta tiedot siitä tulostuvat todistuksen takasivulle.

  Alatunniste

  • Päivämäärä tulostuu opiskelijarekisterin monirivisestä Todistusten päiväykset -kentästä. Kyseisestä kentästä tulostuu viimeisin rivi, jossa on samalla rivillä Todistuslajit-kentässä "1 tutkintotodistus". Päiväys-kenttään merkitään se tutkintotoimikunnan kokouspäivämäärä, jossa todistus on ollut hyväksyttävänä.
  • Tutkintotoimikunnan tiedot tulostetaan Tutkintotoimikunnat -rekisterin mukaisena. Tutkinnon järjestäjän tiedot tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä.

  Takasivu


  Takasivun ensimmäiseen punaiseen soluun on laitettu tulostumaan sekä tekstiä että tietoa:

  • Tutkinnon nimi tulostetaan taivutuksen takia Tutkinnot-rekisterin Todistusnimi suomeksi 1 -kentästä. Tähän kenttään nimi kirjataan oikeassa taivutusmuodossa (luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon).
  • Opetushallituksen päättämien erikoisammattitutkinnon perusteiden diaarinumero ja päiväys tulostuvat Tutkinnot-rekisterin kentistä OPH:n määräys/Dnro ja OPH:n määräys/pvm. Jos tutkinnon perusteisiin on tullut muutoksia, tulostuvat tiedot lisäksi kentistä OPH:n määräys/pvm 2 ja OPH:n määräys/dnro 2.
  • Osaamisperusta, kelpoisuusehdot ja arviointiasteikko on kirjoitettu pohjaan tekstinä.
  • Lisätiedot tulostuvat opiskelijarekisterin kentästä Lisätietoja todistukseen. Tarkista Oph:n todistusmääräyksistä, mitä lisätietoja takasivulle pitää kirjata.
  • Teksti "Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus" on kirjoitettu tekstinä suoraan pohjaan.

  Artikkeli on päivitetty 24.04.2017