Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirto Opintopolun JSON-rajapinnasta Primukseen (toinen aste), loaderin valmistelut

  5.6.2017

  • Primukseen ei ole tehty muutoksia tämän vuoden valittujen opiskelijoiden siirtoon Opintopolusta Primukseen. Siirrot onnistuvat viimevuotisilla määrityksillä.

  1.7.2016

  • Primuksen versiosta PW 4.51 b lähtien Opiskelijat- ja Hakijat-rekistereistä löytyy kiinteä Opintopolku-loader: Siirto Opintopolusta, JSON-siirtotiedosto. Tämän käyttö edellyttää, että siirtotiedosto on ensin muodostettu Opintopolusta.

  22.6.2016:

  • JSON-rajapintaloadereihin päivitetty uusi Palvelun osoite.

  20.6.2016:

  • Huom: Loadereita on korjattu (klo 13.45).
  • Lisätty hakuehtona käytettävät vaihtoehdot kohtaan REST parametrien oletusarvot.

  Opintopolusta on jatkossa mahdollista siirtää hakijoiden tiedot Primukseen JSON-rajapinnan kautta. Vanhat tiedonsiirtotavat Hakijat- ja Opiskelijat -rekisteriin säilyvät toistaiseksi rinnalla, mutta ne tulevat poistumaan tulevaisuudessa eikä niitä enää aktiivisesti päivitetä. Näiden tiedonsiirtojen kautta ei siis esimerkiksi saa tuotua enää Primukseen huoltajan tietoja. Tiedonsiirto JSON-rajapinnasta vaatii alkuvalmisteluita Loaderit-rekisterissä, jotta tiedot saadaan tuotua Primukseen.

  Loaderit-rekisterissä tulee ottaa esille ja täyttää seuraavat kentät:

  Primuksen kenttäKuvaus
  NimiTiedonsiirtoa kuvaava nimi.
  KantaPrimuksen tietokanta, mihin tietoa siirretään rajapinnasta. Jos tietoa tuodaan Hakijat-rekisteriin, kannaksi merkitään hakijat. Jos tietoa tuodaan Opiskelijat-rekisteriin, kannaksi merkitään opphenk.
  Tiedoston tyyppiJSON-rajapinnasta tietoa siirrettäessä tiedoston tyypiksi valitaan "REST/JSON".
  MääritysLoaderin määritys siirrettävistä tiedoista ja kentistä, minne tieto siirretään halutussa rekisterissä. Tiedot määritellään seuraavanlaisesti: ensimmäiseksi osaksi laitetaan se rajapinnan osio/tieto, joka halutaan noutaa Primukseen. Tämän perään kirjoitetaan se Primuksen kentän nimi, johon tieto halutaan siirtää kohdekannassa. Tieto ja kenttä erotellaan toisistaan pilkulla, ja Primuksen kentän nimi laitetaan lainausmerkkeihin. Jos rajapinnasta noudetaan esimerkiksi hakijan henkilötunnus, kirjoitetaan määritelmään: hetu,”Henkilötunnus”.
  Palvelun osoiteURL-osoite, josta tietoja haetaan Primukseen.
  KirjautumisURLURL-osoite, johon Primus kirjautuu hakiessaan rajapinnasta tietoja saatuaan tiketin tikettipalvelulta.
  Tikettipalvelun URLURL-osoite, johon Primus ottaa yhteyttä saadakseen ”lipun” eli tiketin tiedon tuomista varten.
  GET/POSTKun tietoa tuodaan Primukseen, tähän valitaan arvo "GET".
  REST käyttäjätunnusOppilaitoskohtainen käyttäjätunnus Opintopolkuun.
  REST salasanaREST käyttäjätunnuksen salasana.
  REST parametritNe parametrit, joiden avulla rajapinnasta haettua tietoa lähdetään rajaamaan. Loaderille tulee täyttää parametreiksi vähintään "haku" ja "organisaatio". Myös hakukohdekoodia voi hyödyntää, jos tahtoo tuoda kerralla yksittäisen hakukohteen hakijat Primukseen, mutta se ei ole pakollinen tieto. Jos loaderille määrittelee hakukohdekoodin valmiiksi, se pitää muistaa vaihtaa joka kerta, kun tahtoo tuoda jonkin toisen hakukohteen hakijat Primukseen, tai luoda erilliset loaderit valmiiksi kaikille hakukohteille. Lisäksi parametreiksi tulee syöttää "hakuehto" ja "tyyppi".
  REST parametrien oletusarvotParametrien "haku", "organisaatio" ja "hakukohdekoodi" oletusarvot. Arvojen pitäisi löytyä esimerkiksi Opintopolun Virkailijan työpöydän kautta. Parametrien arvot ovat oppilaitoskohtaisia. Hakuehdon oletusarvo on loadereissa "Kaikki", mutta voit käyttää myös seuraavia hakuehtoja rajaamaan, millaisia opiskelijoita haluat siirtää: "Hyvaksytyt", "Vastaanottaneet" tai "Hylatyt". Esimerkiksi vain paikan vastaanottaneet opiskelijat saa siirrettyä Primukseen käyttämällä arvoa "Vastaanottaneet". Tyypin oletusarvo on "Json".


  Tämän ohjeen lopussa, kohdassa Liite on kaksi esimerkkiloaderia, jotka oppilaitos voi ladata ja tallentaa Primuksen Loaderit-rekisteriin Tiedonsiirto Primukseen -toiminnolla (valitse tiedonsiirron tyypiksi Tiedonsiirto toisesta Primuksesta ja tuo tiedot uutena). Tätä varten Loaderit-rekisterissä tulee olla yllä mainitut kentät esillä.

  "Siirto Opintopolusta (JSON-rajapinta) hakijat" -niminen tiedosto on tarkoitettu Hakijat-rekisterin suoraa JSON-rajapintasiirtoa varten, "Siirto Opintopolusta (JSON-rajapinta) opiskelijat" taas Opiskelijat-rekisteriä varten. Huom. Loaderissa valmiina olevat käyttäjätunnus ja salasana tulee vaihtaa oppilaitoksen omiin, lisäksi parametrien oletusarvot täytyy määritellä oman oppilaitoksen hakukohteita vastaaviksi. Jos et halua tallentaa Opintopolun tunnuksia suoraan loaderiin, voit myös täyttää ne vasta tiedonsiirtoa tehdessäsi. Jätä tällöin tunnukseen ja salasanaan viittaavat kentät tyhjiksi.

  Katso tarkemmat tiedonsiirron ohjeet allaolevista linkeistä.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Yhteishaku (Opintopolku)
  LiiteKoko
  Siirto Opintopolusta (JSON-rajapinta) opiskelijat.txt4.74 Kt
  Siirto Opintopolusta (JSON-rajapinta)_hakijat.txt4.73 Kt