Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirto Opintopolun JSON-rajapinnasta Primukseen (toinen aste), Hakijat-rekisterissä

  Keväällä 2017 Primukseen ei ole tullut muutoksia Opintopolusta siirrettävien valittujen opiskelijoiden tiedonsiirtoon. OPH:n tiedotteen mukaan siirto onnistuu viimevuotisilla määrityksillä. Tarkista kuitenkin, että teillä on uusimmat versiot ohjelmistamme.

  Suosittelemme käyttämään allaolevista vaihtoehtoa 2 eli muodostamaan ensin siirtotiedoston Opintopolusta ja sen jälkeen tuomaan sen Primukseen valmiilla tiedonsiirrolla.

  Vaihtoehto 1: tiedonsiirto JSON-rajapinnasta

  Huom. Tarkista, että käytössänne on Primuksen uusin versio, jotta kaikki viime keväänä tulleet uudet kentät ja valmiit tiedonsiirrot ovat käytössänne. Viime keväänä tiedonsiirtoon tulleita uusia kenttiä ovat Kiinnostunut oppisopimuksesta, Kysymys ja Vastaukset. Myös huoltajan tiedot siirtyvät nykyään.

  HUOM! mikäli olette ladanneet loaderit ennen 20.6.2016 klo 14, ne kannattaa ladata uudestaan, koska loadereita on korjattu. Loaderit löytyvät tämän ohjeen lopusta kohdasta "Liite".

  Opintopolun JSON-rajapinnasta voi hakea kaikkien linjojen opiskelijat tai jokaisen linjan opiskelijat erikseen. Jos opiskelijoita halutaan tarkemmin käsitellä Primuksen puolella, kannattaa tiedot tuoda Opiskelijat-rekisterin sijaan Hakijat-rekisteriin. Hakijat-rekisterissä voidaan tarkastella hakutoiveita ja jakaa opiskelijat valmiiksi ryhmiin/luokkiin.

  Ennen tiedonsiirtoa tarkistetaan, että Hakijat-rekisterissä on esillä kaikki ne kentät, joita siirtotiedosto sisältää. Puuttuvat kentät otetaan esille Kenttäeditorin kautta valitsemalla ylävalikosta Ylläpito / Kenttäeditori.

  Tiedonsiirrossa tarvittavat kentät:

  OpintopolkuPrimuksen Hakijat-rekisteri
  HetuHenkilötunnus
  OppijanumeroOppijanumero
  SukunimiSukunimi
  EtunimetEtunimet
  KutsumanimiKutsumanimi
  LähiosoiteKotipaikan lähiosoite
  PostinumeroKotipaikan postiosoite
  MaaKotimaa
  KansalaisuusKansalaisuus
  MatkapuhelinMatkapuhelin
  SähköpostiSähköpostiosoite
  KotikuntaKotikunta
  SukupuoliSukupuoli
  ÄidinkieliÄidinkieli
  KoulutusmarkkinointilupaTietojen luovutuslupa koulutustiedotukseen
  KausiKoulutuksen/tutkinnon aloituskausi
  VuosiKoulutuksen/tutkinnon aloitusvuosi
  HakemusnumeroYhteishaun korttinumero
  Lähtökoulu (koodi+nimi)Tulokoulu (tekstinä)
  LuokkaVoi siirtää haluttuun kenttään, jos tietoa tarvitaan
  PohjakoulutusPohjakoulutus
  TodistusvuosiTodistuksen saantivuosi
  JulkaisulupaNimen julkaisulupa internetissä
  Yhteiset aineetLukuaineiden keskiarvo
  Lukion tasapisteetLukiontasapisteet
  Yleinen koulumenestysTulokeskiarvo
  Painotettavat aineetPainotettavien aineiden keskiarvo
  LisäpistekoulutusLisäpistekoulutus
  Kiinnostunut oppisopimuksestaKiinnostunut oppisopimuksesta
  Huoltajan nimiHuoltajan sukunimi, kutsumanimi ja etunimet
  Huoltajan puhelinnumeroHuoltajan matkapuhelin
  Huoltajan sähköpostiHuoltajan sähköpostiosoite
  Lisäkysymykset, kysymystekstiKysymys (Huom. vain erityisoppilaitokset), versiossa PW 4.51
  Lisäkysymykset, vastaustekstiVastaukset (Huom. vain erityisoppilaitokset), versiossa PW 4.51
  Oppilaitos+koulutusHakutoive 1-5
  Opetuspiste (koodi+nimi)Opetuspiste 1-5
  Hakutoiveen järjestysnumeroJärjestysnumero 1-5
  HarkinnanvaraisuusperusteHarkinnanvaraisuusperuste
  Urheilijan ammatillinen koulutusUrheilijan ammatillinen koulutus
  Kaksoistutkinto (1-5)Kaksoistutkinto (1-5)
  YhteispisteetYhteishaun pisteet yhteensä 1-5
  ValintaValinta 1-5
  VastaanottoVastaanotto 1-5
  LäsnäoloLäsnäolo 1-5
  TerveysTerveys 1-5
  Aiempi peruminenAiempi peruminen 1-5

  Tiedonsiirron tekeminen

  Tietojen hakeminen JSON-rajapinnasta vaatii tämän ohjeen mukaan luodun loaderin. Valitse ylävalikosta Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen ja valitse tiedonsiirron tyypiksi halutun loaderin nimi, tässä "Siirto Opintopolusta (JSON-rajapinta) hakijat". Vastaanotettavaa siirtotiedostoa ei tarvitse määritellä, sillä tiedot haetaan suoraan rajapinnasta.

  Etene tiedonsiirron vaiheiden välillä klikkaamalla Seuraava-painiketta. Jos havaitset myöhemmässä vaiheessa jotain täydennettävää aiempiin vaiheisiin, voit palata taaksepäin Edellinen-painikkeen avulla.

  Seuraavaksi määritellään, miten tiedot tuodaan Hakijat-rekisteriin. Erityisesti ensimmäisellä siirtokerralla kaikki tiedot tuodaan uusina, joten rasti ikkunasta Tuo kaikki uutena -vaihtoehto. Jos tietoja täydennetään myöhemmässä vaiheessa, tämä vaihtoehto jätetään rastimatta ja tunnistuskeinona voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilötunnusta tai yksilöllistä oppijanumeroa.

  Kirjautuminen Opintopolkuun

  Opintopolku-palveluun täytyy kirjautua, jotta tiedonsiirto onnistuisi. Jos käyttäjätunnus ja salasana on täytetty valmiiksi Loaderit-rekisteriin, ne näkyvät suoraan tässä ikkunassa. Klikkaa Kirjaudu-painiketta ja odota, kunnes Primus ilmoittaa kirjautumisen onnistuneen.

  Vasta tämän jälkeen rajapinnasta voidaan hakea tietoja. Lisäksi viimeistään tässä vaiheessa tulee täyttää kentät Kyselyparametrit ja Parametrien arvot, jos niitä ei ole täytetty Loaderit-rekisteriin. Tällä tavalla saadaan haettua esimerkiksi vain tiettyyn hakukohteeseen hakeneet henkilöt. Parametrit saa Opintopolusta, virkailijan työpöydän kautta ja ne ovat oppilaitoskohtaisia.

  Tietojen käsittelyyn on kaksi vaihtoehtoa. Tiedot voidaan hakea klikkaamalla Hae tiedot -painiketta, ja niiden käsittelyä voidaan jatkaa suoraan Hakijat-rekisterissä. Toinen vaihtoehto on hakea tiedot ja tallentaa ne sen jälkeen erilliseksi tiedostoksi Tiedostoon-painikkeella. Tämä mahdollistaa sen, että tietoja voidaan ensin tarkastella tiedostossa ja vasta myöhemmin siirtää ne Hakijat-rekisteriin.

  Vastaanotettavien tietojen valinta

  Tietojen hakemisen jälkeen rajapinnasta valitaan vastaanotettavat tiedot ja ne kentät Primuksessa, joihin tiedot halutaan siirtää. Loaderiin on määritelty valmiiksi kenttätiedot, joten klikkaa kohtaa Valitse kaikki. Vasemmalla näkyy Opintopolusta siirtyvä tieto, oikealla Primuksen kenttä. Jos haluat vaihtaa jonkin vastaanottavan kentän toiseksi, tee se klikkaamalla ikkunassa Primuksen kentän nimeä. Tämä avaa hakuikkunan, johon voit hakea tilalle haluamasi kentän. Suosittelemme kuitenkin käyttämään esimerkissämme määriteltyjä kenttätietoja.

  Jos siirrossa täydennetään jo löytyviä tietoja, seuraavaksi valitaan tunnistustieto tietojen yhdistämistä varten. Silloin kun tiedot tuodaan uusina, kaikki kentät ovat tässä ikkunassa kuitenkin harmaana.

  Siirrettävien tietojen tarkistaminen ja tiedonsiirron tallentaminen

  Siirrettävien tietojen tarkastelussa näet, mitä tietoja Hakijat-rekisteriin ollaan siirtämässä, ja voit tarvittaessa poistaa turhia rivejä tiedonsiirrosta. Siirtyvien tietojen tarkistuksesta on kerrottu tarkemmin täällä. Ensimmäisessä siirrossa tietojen pitäisi näkyä vain mustalla tekstillä, eikä alaikkunan valinnoille tarvitse tehdä mitään.

  Viimeisessä vaiheessa pääset vielä tarkastelemaan tallennettavien tietojen määrää. Jos haluat perua tiedonsiirron, klikkaa Peru-painiketta. Jos tallennettavissa tiedoissa ei ole mitään muokattavaa, valitse alhaalta Tallenna. Primus ilmoittaa, että tietojen tallennus on onnistunut. Hakijoiden tiedot on nyt siirretty Hakijat-rekisteriin, ja oppilaitos voi jatkaa tietojen käsittelyä Primuksessa.

  Opiskelupaikan vastaanottaneiden tiedot siirretään myöhemmin Hakijat-rekisteristä Opiskelijat-rekisteriin maalaamalla siirrettävät opiskelijatiedot ja valitsemalla Tiedonsiirrot / Siirrä opiskelijarekisteriin. Siirron yhteydessä hakija voidaan joko arkistoida tai poistaa Hakijat-rekisteristä. Jos rekisterikorttia ei poisteta Hakijat-rekisteristä samalla kun se siirretään, tallentuu hakijan kortille Opiskelijarekisterin korttinumero -kenttään tieto luodusta rekisterikortista.

  Opiskelijan siirrossa Hakijat-rekisteristä siirtyy myös Hyväksymispäivä Opiskelijat-rekisteriin kenttään Valintapäivä. Hakijan siirrossa Opiskelijat-rekisteriin voi valita, siirretäänkö hakijan kortille mahdollisesti tallennetut liitteet myös Opiskelijat-rekisteriin. Jos hakijan kortti poistetaan siirron jälkeen, poistetaan myös liitteet.

  Tiedonsiirrossa voidaan valita Omat kentät -tyyppisistä kentistä, halutaanko niiden tiedot tyhjätä ennen tiedonsiirtoa Opiskelijat-rekisteriin. Tiedonsiirto-ikkunassa on kohta Valitse tyhjättävät omat kentät, jonka ruksimalla avautuu uusi apuruutu. Siinä siirretään vasemmasta osiosta oikealle ne kentät, jotka saa tyhjätä tiedonsiirrossa. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijan muut tiedot, paitsi tyhjättävät "omat kentät", siirtyvät Opiskelijat-rekisterin vastaaviin kenttiin. Hakijat-rekisterissä tiedot kuitenkin säilyvät (jos hakijan korttia ei poisteta siirron yhteydessä).

  Vaihtoehto 2: tiedonsiirto siirtotiedostosta

  Primuksen versiosta W 4.51 b lähtien löytyy kiinteä loader sekä Hakijat- että Opiskelijat-rekisteristä. Eli silloin ei tarvitse ladata mitään loaderia Loaderit-rekisteriin. Kiinteä loader löytyy nimellä Siirto Opintopolusta, JSON-siirtotiedosto tiedonsiirtoikkunassa. Tämän kiinteän loaderin käyttö edellyttää myös, että ensin muodostetaan siirtotiedosto Opintopolusta. Joten etene alla olevan mukaisesti ja valitse Siirto Opintopolusta, JSON-siirtotiedosto -vaihtoehto.

  • Kirjaudu Opintopolkuun ja muodosta ensin Opintopolussa hakeneiden ja valittujen opiskelijoiden siirtotiedosto (JSON-muoto).
  • Tallenna tiedosto sellaiseen paikkaan, mistä löydät sen helposti, esimerkiksi tietokoneen työpöydälle.
  • Avaa Primuksen Hakijat-rekisteri ja valitse ylävalikosta Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen.
  • Klikkaa avautuvan ikkunan Selaa-painiketta ja valitse Opintopolusta tallentamasi tiedosto.
  • Valitse oikea tiedonsiirron tyyppi (loaderi) eli "Siirto Opintopolusta, JSON-siirtotiedosto" ja klikkaa Seuraava-painiketta.

  Tiedonsiirto siirtotiedostosta etenee muuten ihan samalla tavalla kuin JSON-rajapinnasta, mutta kirjautumista palveluun ei tarvitse tehdä, vaan tiedonsiirron asetusten määrittämisen jälkeen siirrytään vastaanotettavien tietojen valintaan.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Yhteishaku (Opintopolku)