Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Opintososiaalisten etuuksien hakeminen (oppisopimus)

  Katso kuva

  Oppisopimusopiskelija voi hakea Wilman lomakkeella opintososiaalisia etuuksia, kuten perheavustusta, päivärahaa, matka- ja majoituskorvausta. Hakemus tallentuu Hakemukset ja päätökset-rekisteriin. Etuuksien hyväksymisestä vastaava henkilö hyväksyy hakemuksen ja siirtää tiedot opiskelijarekisteriin, jossa ne laitetaan maksatukseen.

  Lomake Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Hakemuslomake

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opiskelija
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa Esimerkiksi "Wilma: opiskelijat"
  • Näkyy Wilmassa rastitaan
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu rastitaan.

  Tee Käyttäjäryhmät-rekisteriin opiskelijoita varten oma käyttäjäryhmä ja anna sille Wilman oikeudet-välilehdellä pääsy Hakemukset ja päätökset-rekisteriin. Rastita oikeus Uuden rekisterikortin luominen. Jos opiskelijoita varten on jo olemassa käyttäjäryhmä, voit lisätä oikeuden myös olemassa olevalle käyttäjäryhmälle.

  Lisää sama käyttäjäryhmä oppisopimusopiskelijoille joko Koulun tiedot-, Luokat- tai Opiskelijat-rekisterissä kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Tee hakemuksen profiililomake kopioimalla tämä mallilomake ja vaihda Lomakkeen tyypiksi "Profiililomake".

  Lomakkeen kentät ja niiden asetukset

  Lomakkeen kenttien asetuksiin on laitettu erilaisia oletusarvoja, kentän näkymiä ja ehtoja. Näet kunkin kentän asetukset tarkemmin, kun klikkaat mallilomakkeella kentän vasemmassa yläkulmassa olevaa kynän kuvaa.

  Opiskelija:
  Opiskelijan nimitiedot tulevat oletusarvona lomakkeelle, kun opiskelija tekee hakemuksen Wilmassa. Opiskelija-kentän oletusarvona on käytetty funktiota Wilmaan kirjautunut opiskelija->Sukunimi&Wilmaan kirjautunut opiskelija->Kutsumanimi. Rasti kenttä Oletusarvo heti lomakkeelle.

  Hakemuspvm:
  Kentän oletusarvo on "Nykyinen päivämäärä", mutta tietoa voi muuttaa Wilmassa.

  Hakemus:
  Hakemus-kentässä on oletusarvona "Opintososiaaliset etuudet". Oletusarvon käyttäminen edellyttää, että Hakemuskoodit-rekisteriin on tehty rekisterikortti samalla nimellä. Oletusarvo tulee kirjoittaa samassa muodossa kentän asetuksiin kuin se on Hakemuskoodit-rekisterissä. Rasti kenttä Oletusarvo heti lomakkeelle.

  Etuudet-taulukon kentät:
  Lomakkeella on Opintososiaalisten etuuksien hakemus -taulukon kentät, joihin etuudet ja hinnat on laitettu valmiiksi oletusarvoina. Etuuksista tehdään Tuotenimikkeet-rekisteriin rekisterikortit, jolloin oletusarvot voi laittaa suoraan lomakkeelle. Oletusarvot kirjoitetaan Haettava etuus-kentän Moniriviset oletusarvot -välilehdelle kuvan mukaisesti. Rasti myös kohdat Oletusarvo heti lomakkeelle ja Estä rivimäärän muuttaminen.

  Jos hinnat halutaan myös oletuksena lomakkeelle, ne kirjoitetaan á-hinta-kentän asetuksiin. Katso alempaa kohta Oletusarvoista huomioitavaa.

  Rasti kenttien Opiskelija, Hakemus ja Haettava etuus asetuksiin Tiedon muuttaminen Wilmassa: kielletty, jolloin opiskelija ei pysty näitä tietoja muuttamaan.

  Poissaolo-kentät:
  Poissaolokohtaan opiskelija täyttää mahdolliset opintojen keskeytykset, poissaolot ja syyt. Jos opiskelija on esim. sairauslomalla tai muuten pois koulutuspäivistä, hän kirjaa tiedot näihin kenttiin. Silloin niiltä päiviltä ei makseta etuuksia.

  Käsittelijät:
  Käsittelijät (henkilökunta)-kohtaan opiskelija valitsee valmiiksi henkilön, jolle hakemus ohjataan suoraan. Käsittelijä näkee silloin omassa Wilmassaan, että hakemus on tullut hyväksyttäväksi.

  Tämän kentän asetuksiin on laitettu kohtaan Valintalistan sisältö (henkilökunta): "Käyttäjäryhmä Wilmassa->Ryhmän nimi = Wilma: Opso". Täppä on kohdassa "Vakio".

  Lomakkeella kentän valintalistassa Wilmassa näkyy silloin Henkilökunta-rekisterissä olevat henkilöt, joiden Käyttäjäryhmä Wilmassa -kentästä löytyy "Wilma: Opso" -niminen käyttäjäryhmä. Huom Käsittelijän rekisterikortti täytyy olla Henkilökunta-rekisterissä (tai vaihtoehtoisesti Opettajat-rekisterissä, jolloin lomakkeelle vaihdetaan Käsittelijät (opettaja) -kenttä). Vaihda asetukseen käytössänne oleva käyttäjäryhmän nimi, jos se on joku muu kuin "Wilma: Opso".

  Huom.Jos oppisopimustoimistossanne hakemukset käsittelee koulutustarkastaja, hänelle ei voi ohjata hakemuksia suoraan. Ota silloin lomakkeelta pois Käsittelijät (henkilökunta)-kenttä.

  Oletusarvoista huomioitavaa

  Koska mallilomakkeella on oletusarvoina näkyvissä haettavat etuudet, joka rivistä siirtyy tieto Primukseen, vaikka opiskelija ei hakisikaan kaikkia etuuksia samalla hakemuksella. Turhat rivit täytyy poistaa Primuksen puolella ennen maksatusta.

  Toinen vaihtoehto on ottaa lomakkeesta pois oletusarvot, jolloin opiskelija valitsee pudotusvalikosta Wilmassa itse ne etuudet, joita hän kulloinkin hakee. Silloin Haettava etuus -kentän asetuksiin laitetaan kohtaan Valintalistan sisältö (Tuotenimikkeet): "Kenttä: Tuoteryhmä->Nimi = Opintososiaaliset etuudet", täppä kohdassa "Vakio".

  Ehdot ja tarkistussäännöt

  Lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä on ehto lomakkeen näkymiselle: Päätöspvm="". Opiskelija voi muokata hakemusta niin kauan kunnes siitä on tehty päätös. Jos päätös on jo tehty, opiskelija ei pääse enää muokkaamaan samaa hakemusta, mutta voi tehdä uuden hakemuksen.

  Jos opiskelija saa lisätä liitteitä hakemukseensa, se sallitaan tämän välilehden alareunassa. Mallilomakkeessamme liitteiden näkemiselle ei ole rajoituksia, mutta liitteiden lisäämiselle on sama ehto kuin lomakkeen näkymiselle eli Päätöspvm="".

  Lomake Wilmassa

  Lomake näkyy opiskelijan Wilmassa, kun hän klikkaa Hakemukset ja päätökset -linkkiä. Kaikki opiskelijalle tarkoitetut hakemuslomakkeet näkyvät samalla sivulla. Niistä valitaan "Opintososiaaliset edut, hakeminen". Opiskelija näkee samalla sivulla myös hakemuksiin tehdyt päätökset. Päätökset näkyvät, kun käsittelijä on täyttänyt Päätöksen julkaisupvm-kentän.

  Opiskelija täyttää etuustaulukkoon haettavan etuuden kohdalle päivien lukumäärän tai matkakorvauksen kilometrit. Hinta on muissa korvauksissa kiinteä ja päiväkohtainen paitsi matkakorvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan. Etuuksien lisätietoihin opiskelija täyttää esimerkiksi ajanjakson, jolta hakee etuuksia.

  Jos työnantaja maksaa korvaukset tai palkkaa opiskelijalle, ei näitä etuuksia makseta.


  Artikkeli on päivitetty 31.10.2016