Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Alku- ja työtehtäväkartoitus oppisopimuskoulutuksessa

  Katso kuva

  Kun koulutustarkastaja on varmistanut opiskelijalta ja työnantajalta että oppisopimuskoulutusta voidaan lähteä suunnittelemaan, siirretään opiskelija Hakijat-rekisteristä Opiskelijat-rekisteriin.

  Siirron jälkeen ja ennen oppisopimuksen solmimista tekee opiskelija alkukartoituksen ja työantaja kartoittaa työssä oppimisen mahdollisuudet Työssäoppiminen -rekisteriin. Kartoituksissa käytetään apuna tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia.

  Alkukartoitusta ja työpaikalle tehtävää työtehtävien kartoitusta varten on Työssäoppiminen –rekisteriin lisätty uusi Työtehtäväkartoitustaulukko omine kenttineen. Taulukossa olevat Opiskelijan osaaminen-, Toteutuu työpaikalla- ja Toteutui työpaikalla -kentät ovat linkkikenttiä Vastausvaihtoehdot -rekisteriin. Ota kentät esiin Työssäoppiminen –rekisteriin ja lisää vastausvaihtoehdot omaan rekisteriinsä ennen kun aloitat lomakkeiden luomisen.

  Vastausvaihtoehtojen kirjaaminen

  Vastausvaihtoehdot -rekisteri löytyy Muut rekisterit-otsikon alta Primuksen pääikkunasta. Ota kenttäeditorissa esille ainakin Nimi- ja Rajauskoodi 1 -kentät. Tee haluamasi vaihtoehdot opiskelijalle esim. "Osaan, Osaan jonkin verran, En osaa". Lisää näille kaikille vaihtoehdoille sama koodi esim. OPI Rajauskoodi 1-kenttään.

  Tee sen jälkeen työnantajalle tarkoitetut vaihtoehdot esim. "Toteutuu, Toteutuu osittain, Ei toteudu". Lisää näille oma koodi esim. TYÖ Rajauskoodi 1-kenttään.

  Rajauskoodi 1:n avulla saadaan lomakkeilla rajattua omat vaihtoehdot opiskelijalle ja työantajalle.

  Lomakkeen tuonti

  Tallenna sivun ylälaidassa oleva Alku-ja työtehtäväkartoitus.lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primuksessa Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeen asetukset

  • Lomakkeen tietokanta: Työssäoppiminen
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Koulutustarkastaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Sellainen tarkastajia varten tehty ryhmä, jolle on annettu oikeudet Työssäoppiminen-rekisteriin ja siellä rastittu oikeudet Uuden rekisterikortin luominen sekä Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus. Sama ryhmä lisätään Koulutustarkastajat-rekisterissä Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään niille, jotka saavat lomaketta käyttää.
  • Rasti kohtiin Näkyy Wilmassa ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu.

  Määrittelyt rajauskoodilla

  Avaa lomakkeella kentän Opiskelijan osaaminen muokkausruutu kynän kuvasta. Täytä Valintalistan sisältö (Vastausvaihtoehdot)-kohdassa kentät seuraavasti: Kenttä: Rajauskoodi 1, =-merkki väliin ja Ehdoksi OPI ja valinta kohtaan Vakio. Kentän näkymäksi riittää Nimi. Katso kuva.

  Nyt opiskelija voi valita lomakkeella ainoastaan ne vaihtoehdot, joissa Rajauskoodi 1-kentässä lukee OPI.

  Toteutuu työpaikalla-kentän muokkausruudussa Valintalistan sisältö-kohta täytetään muuten samalla tavalla kun opiskelijankin, mutta Ehto-kohtaan kirjoitetaan se, minkä kirjoitit työpaikan vaihtoehdoille esim. TYÖ.

  Lomakkeelle on lisätty sekä alkukartoituksen että työtehtäväkartoituksen kentät, jotta kaikki osapuolet näkevät, mitä kenttiin on kirjattu.

  Ammattitaitovaatimukset oletuksena lomakkeelle

  Ammattitaitovaatimukset voidaan tuoda lomakkeelle Opetustarjonta-rekisterin monirivisestä Ammattitaitovaatimukset-kentästä seuraavasti:

  • Avaa kentän Työtehtävä/Ammattitaitovaatimus ominaisuudet kynän kuvasta
  • Valitse välilehti Moniriviset oletusarvot
  • Lisää rivikohtaisesti (kuva) oletusarvo Kurssi->Ammattitaitovaatimukset[1] haluamasi määrä rivejä.
  • Valitse Tiedon muuttaminen Wilmassa: Kielletty

  Kartoituksen näkyminen Wilmassa

  Esimerkkilomake on tehty niin, että koulutustarkastaja olisi mukana lomaketta täydennettäessä ja Wilmaan kirjaudutaan hänen tunnuksillaan.

  Jos työnantaja ja oppisopimuskoulutukseen hakeutuja täyttävät lomaketta kaksin

  • tehdään Alku-ja työtehtäväkartoitus valmiiksi, niin että ainakin pakollinen tutkinnon osa on lisätty lomakkeelle
  • tehdään jommalle kummalle Wilma-tunnukset, jotta he pääsevät kirjautumaan Wilmaan ja täyttämään lomakkeen

  TAI

  • luodaan hakeutujalle Wilma-tunnukset
  • laativat Alku-ja työtehtäväkartoituksen eHOPS:n kautta itsenäisesti

  Uuden kartoituksen luominen

  Koulutustarkastaja luo alkukartoitukseen pohjan opiskelijan eHOPS:n kautta valitsemalla ensimmäisen tutkinnon osan ja avautuvasta sivupaneelista Lomakkeet / Työssäoppimiset / Luo uusi: Alku-ja työtehtäväkartoitus.

  Lomakkeelle lisätään aluksi kaikki ne tutkinnon osat, jotka opiskelija on ajatellut suorittavansa. Lisäyksen jälkeen pitää tehdä välitallennus Tallenna-painikkeella, jotta kaikkien tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset täydentyvät lomakkeelle.

  Jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tallentuu välitallennuksessa lomakkeelle, pitää siihen lomakkeen osioon, jossa Työtehtävät/ammattitaitovaatimukset ovat, tehtävä seuraavanlainen näkymisehto Lomakkeen osion ominaisuudet-ikkunassa (avautuu kynän kuvasta).
  Tiedon näkyminen Wilmassa

  • Vain, jos ehto toteutuu "Korttinumero<>0".

  Opiskelija ja työnantaja voivat täyttää tiedot rivikohtaisesti tai opiskelija täyttää ensin alkukartoituksen ja sen jälkeen työnantaja täyttää tiedot omalta osaltaan.

  Kun kartoitukset on tehty, voidaan päättää mahdollisesta oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta.

  Kartoitukset tallentuvat Työssäoppiminen-rekisteriin jolloin valmiit kartoitukset löytyvät Työssäoppiminen -linkin alta.

  Koulutustarkastaja näkee kaikkien niiden opiskelijoiden työtehtäväkartoitukset joille on lisätty Opiskelijat-rekisterissä kenttään Kortin omistusoikeus ryhmillä sama käyttäjäryhmä kuin koulutustarkastajalla on kentässä Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Avainsanat: alkukartoitus, työtehtäväkartoitus, kartoitus.


  Artikkeli on päivitetty 28.06.2017