Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Suoritustiedot tutkintotoimikunnalle

  Arvioijat-ja Suoritukset -tulosteita on päivitetty 21.3.2017 seuraavasti:

  Arvioijat-tulosteelle on arvioijien tiedot muutettu järjestykseen sukunimi etunimi OPH:n ohjeistuksen mukaisesti

  Näytöt-rekisteriin on lisätty kentät Näytön päättymispäivä ja Osatutkintotodistus. Kentät saa käyttöön päivittämällä Primuksen

  Suoritukset-tulostetta on muutettu niin, että

  • Tutkintotilaisuuden ajankohta, loppupvm-sarakkeeseen tulee tieto uudesta Näytön päättymispäivä-kentästä
  • Arviointikokouksen pvm-sarakkeeseen päivämäärä katsotaan joko Näyttöpvm-kentästä tai Arviointikokouksen pvm-kentästä. (Suorituksen päivämäärätieto opiskelijalle siirtyy Näyttöpvm-kentästä)
  • Todistus-sarakkeen vaihtoehdot määräytyvät seuraavasti:

  Todistus-kenttä valittu > Koko tutkinto
  Osatutkintotodistus-kenttä valittu > Kyllä
  Kumpaakaan ylläolevaa kenttää ei ole valittu > Ei

  Tulostetiedoston nimestä näet viimeisimmän päivämäärän, jolloin tuloste on päivitetty.

  Toimikunnat

  Tutkintotoimikunnat ovat yhtenäistäneet toimintatapojaan ja luoneet Excel-pohjaisen taulukon, jolla jatkossa tutkinnon järjestäjät toimittavat tutkinnon osan suorituksesta arviointitiedot heti suorituksen jälkeen.

  Excel-taulukossa on kolme välilehteä: Tutkinnon suorittajat, Arvioijat ja Suoritukset. Primuksesta nämä Excel-taulukoihin tarvittavat tiedot kerätään Näytöt-rekisteristä yllä olevilla tulosteilla.

  Koska excel-taulukon välilehdillä on piilosarakkeita, on Primus-tulosteisiin myös lisätty ylimääräiset tyhjät sarakkeet, jotta tiedot menisi oikeisiin sarakkeisiin kun ne siirretään tulosteesta excel-taulukkoon.

  Tallenna yllä olevat tulostetiedostot koneellesi. Avaa Näytöt -rekisterin Tuloste-editori ja tuo tulosteet rekisteriin toiminnolla Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Tutkinnon suorittajat

  Ensimmäiseen taulukkoon kerätään perustiedot tutkinnon suorittajista.
  Jokaisella tutkinnon suorittajalla tulee olla täytettynä joko Henkilötunnus tai Oppijanumero Opiskelijat-rekisterissä. Rahoitustieto on poistettu OPH:n excel-pohjasta 24.11.2016 tulleen tiedotteen mukaan. Jos olette ehtineet jo lähettää joitain tietoja aiemmin, ei niitä tarvitse lähettää uudelleen.

  Avaa Näytöt-rekisteri ja hae haluttuun tutkintotoimikunnan kokoukseen toimitettavat tutkinnon suorittajat. Hakukriteereinä voi käyttää esim. Tutkintotoimikunnan kokouspäivää ja Tutkintotoimikunta-kenttää.

  Tulostaminen

  Valitse Tulosta-painikkeen alta "Tutkinnon suorittajat (OPH)" -tuloste. Valitse välilehti Tiedostoon, jossa Tiedostomuodoksi "Teksti" ja Tekstitulostus-kohtaan "Erotinmerkein eroteltu tekstitiedosto" ja Erotinmerkiksi ; / Esikatsele / Tallenna tiedosto koneellesi.

  Arvioijat

  Arvioijat-välilehdelle kerätään perustiedot Arvioijista. Esimerkkitulosteeseen arvioijien tiedot otetaan Näytöt -rekisterissä kentistä Näytön arvioija (opettaja), TA-arvioija ja TT-arvioija. Työpaikkaohjaajat ja –arvioijat –rekisterissä tulee olla täytettynä rastikentät Työnantaja/Työntekijä/Itsenäinen ammatinharjoittaja sen mukaan mitä arvioija edustaa. Myös Näyttötutkintomestari-kenttä pitää täyttää kaikille niille arvioijille, jotka ovat kyseisen koulutuksen suorittaneet. Ope-edustajalle tulostuu automaattisesti opetusala-teksti taulukkoon.

  Tulostaminen

  Valitse Tulosta-painikkeen alta "Arvioijat (OPH)" –tuloste ja toimi samalla tavalla kuin Tutkinnon suorittajat-tulosteen kanssa tallentamalla tiedosto koneellesi.

  Suoritukset

  Avaa Näytöt-rekisterin kenttäeditori ja ota uudet kentät esille (päivitetty kantaan 15.12.2016): Näytön aloituspvm, Osaamisen tunnustamisen pvm, Arviointikokouksen pvm, Todistus, Arvosanan korotus, Suorituskieli, Työtehtävät, Liitettävän tutkinnon osan hyväksymispvm, Tutkinto.

  Ota lisäksi Opiskelijat-rekisterissä esiin kenttä Tutkinnon tilannut koulutuksen järjestäjä. Kenttä viittaa Oppilaitokset-rekisteriin. Täytä tarvittaessa tähän kenttään toisen oppilaitoksen tieto niiden opiskelijoiden rekisterikorteille, joissa on kyse maksullisesta palvelutoiminnasta.

  Tiedot kenttiin tulee syöttää "OPH:n LIITE_46_2016_Luettelo toimitettavista tiedoista.pdf:n" mukaisesti. Jos olette käyttäneet tiedoissa muita kenttiä, muuttakaa käyttämänne kentät tulostepohjaan.

  Osaamisen tunnustamiseen liittyvissä tiedoissa on ehtona käytetty Kurssityyppi = *tun*. Muuta tämä vastaamaan oman oppilaitoksenne vastaavaa kurssityyppiä.

  Järjestämispaikka –sarakkeeseen tiedot tulevat Suorituspaikka(työpaikka) -> Näyttöpaikan kuvaus-kentästä.

  Tulostaminen

  Valitse Tulosta-painikkeen alta "Suoritukset (OPH)" –tuloste ja toimi samalla tavalla kun Tutkinnon suorittajat-tulosteen kanssa.

  Tiedot tutkintotoimikunnalle


  Avaa OPH:n Excel-pohja. Avaa myös tallentamasi tiedostot ja kopioi kaikki tiedot niistä tiedosto kerrallaan ja liitä ne OPH:n excel-pohjaan omille välilehdilleen: Tutkinnon suorittajat ensimmäiselle välilehdelle, Arvioijat toiselle ja Suoritukset kolmannelle.

  Kaikki tiedot tulevat samaan sarakkeeseen, mutta saat siirrettyä ne omiin sarakkeisiin excelin toiminnolla Tiedot / Teksti sarakkeisiin. Valitse kohta "Erotettu" ja paina Seuraava-painiketta. Sen jälkeen valitse erottimeksi puolipiste ja ota valinta pois "Sarkain"-kohdasta. Paina taas Seuraava-painiketta. Lopuksi paina Valmis-painiketta. Tiedot pitäisi nyt olla sarakkeittain excelissä.

  Poista Tutkinnon suorittajat- ja Arvioijat -välilehdeltä ylimääräiset rivit niin, että jokaisesta henkilöstä on ainoastaan yksi rivi.

  Suoritukset-tulosteessa olevat ylätunnisteen tiedot voi halutessaan poistaa tulosteesta ja kirjoittaa ne suoraan OPH:n Excel-pohjaan.


  Artikkeli on päivitetty 11.04.2017