Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - reformin tuomat muutokset

  Reformi ja Koski

  Ammatillisen koulutuksen reformi (2018) vaikuttaa myös Koski-siirtoihin. Opiskelujaksojen tiedot katsotaan jatkossa ensisijaisesti opiskelijatyöpäivälaskennan taulukosta. Ota esille taulukkoon entisten Pvm alkaen tunteja, Pvm saakka tunteja, Rahoitusmuoto jne. -kenttien lisäksi uudet kentät:

  • Opiskeluoikeuden tilat
  • Osa-aikaisuusprosentti

  Opiskelujaksot


  1. Opiskelijatyöpäivälaskennan taulukosta

  • Taulukkoa on käytetty aiemmin vain lähinnä opiskelijatyöpäivälaskentaan, mutta nyt laajennetaan käyttöä myös reformin vaatimiin kirjauksiin.
  • Taulukkoa täytetään kaikille opiskelijoille ainakin silloin, jos heillä rahoitus vaihtuu kesken opintojen.
  • Kirjaa aina uusi rivi uusilla päivämäärillä, kun rahoitus tai osa-aikaisuusprosentti vaihtuu.
  • Valmistumiselle/eroamiselle pitää täyttää viimeiseksi yksi rivi, jossa on valmistumis-/eropäivä ja Opiskeluoikeuden tilat -kentässä vastaava tieto.
  • Läsnäolotaulukkoa ei ole enää pakko täyttää, koska OPH:n laskentapäiviäkään ei enää ole.
  • Opiskeluoikeusjaksot katsotaan pelkästään opiskelijatyöpäivälaskennan taulukosta, jos opiskelijan rekisterikortilla on taulukossa yhdelläkin rivillä täytetty Opiskeluoikeuden tilat -kenttä.

  TAI

  2. Vanhoista kentistä

  • Jos rahoitus pysyy samana koko opiskelun ajan, voi käyttää myös vanhoja kenttiä (Aloituspäivä, Arv. valmistumispäivä, Eropäivä, Valmistumispäivä, Tilapäisen keskeyttämisen päiväykset) ja yksirivistä Opintojen rahoitus -kenttää.
  • Opiskelujaksot siirretään silloin kuten ennenkin sillä lisäyksellä, että Eropäivän lisäksi tutkitaan myös Eron syy (rekisteristä) -kentän linkin kautta Opiskeluoikeuden tila (KOSKI) -kenttää.

  Osa-aikaisuusjaksot taulukosta

  • Ammatillisten opiskelijoiden lisätietoihin Koskeen viedään osa-aikaisuusjaksot opiskelijatyöpäivälaskennan taulukon päivämäärien ja Osa-aikaisuusprosentti-kentän mukaan.
  • Jos opiskelija opiskelee esim. yhden päivän viikossa, on osa-aikaisuusprosentti silloin "20".
  • Jos opiskelija opiskelee kokoaikaisesti, voi Osa-aikaisuusprosentti -kentän jättää tyhjäksi.
  • Keskeytysjaksoille ei myöskään tarvitse prosenttiosuutta laittaa.

  Osaamisen hankkiminen

  • Osaamisen hankkimistavat on lisätty Koski-siirtoon. Ne korvaavat aiemmat järjestämismuodot jatkossa. Hankkimistavat ovat koulutussopimus, oppisopimus tai oppilaitosmuotoinen koulutus.
  • Osaamisen hankkimistavat siirretään vain jos opiskelijan Suoritustapa-kentässä on vaihtoehto "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)".
  • Tieto haetaan työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta (Työssäoppiminen-rekisteri) ja hankkimistavan tyyppi katsotaan kentästä Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tyyppi.
  • Kentän vaihtoehdot ovat koulutussopimus, oppisopimus tai muu. Jos kentässä on vaihtoehto "muu" tai kenttä on tyhjä, niin siirretään "oppilaitosmuotoisena koulutuksena".
  • "Oppilaitosmuotoinen koulutus" katsotaan koulutus- ja oppisopimusten ulkopuolelle jäävistä ajankohdista, mikäli opiskelijan aloitus- ja valmistumispäivät eivät osu yksi yhteen koulutus-/oppisopimuksen alkamisen ja päättymisen kanssa.

  Koulutussopimukset

  • Koulutussopimukset siirretään työpaikalla järjestettävistä koulutuksista, joissa on Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tyyppi -kentässä "koulutussopimus".
  • Näillä on Koskessa vastaava rakenne kuin työssäoppimisilla lukuunottamatta laajuutta (osaamispisteitä) eli osaamispisteitä ei tarvitse siirtää koulutussopimuksille Koskeen.

  Erityisen tuen aikajaksot

  • Käytännössä siirtyvät kuten HOJKSit aiemmin, mutta ilman tietoa opetusryhmästä.
  • Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä katsotaan kenttiä: Tuen alkamispäivä, Tuen päättymispäivä ja Asiakirjalaji->Asiakirjalaji, jonka uusi vaihtoehto "Erityisen tuen suunnitelma" kertoo kyseessä olevan Erityinen tuki.
  • Tee tätä varten Asiakirjalajit-rekisteriin uusi rekisterikortti ja valitse siellä Asiakirjalaji-kenttään yllä mainittu uusi vaihtoehto.

  Vaativan erityisen tuen erityinen tehtävä

  • Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä katsotaan kenttiä: Tuen alkamispäivä, Tuen päättymispäivä ja Asiakirjalaji->Asiakirjalaji, jonka toinen uusi vaihtoehto "Vaativan erityisen tuen suunnitelma" kertoo kyseessä olevan Vaativa erityinen tuki.
  • Tee tätäkin varten Asiakirjalajit-rekisteriin uusi rekisterikortti ja valitse siellä Asiakirjalaji-kenttään yllä mainittu uusi vaihtoehto.

  Majoitustiedot

  Ensisijaisesti siirretään Hakemukset ja päätökset -rekisterin kentistä:

  • Majoituksen tyyppi (valinta: Vaativan erityisen tuen majoitus / Sisäoppilaitosmajoitus / Muu majoitus)
  • Majoituksen alkamispäivä
  • Majoituksen päättymispäivä päivämäärien perusteella aikajaksot

  Toissijaisesti siirretään Opiskelijat-rekisterin Asumishistoria-taulukon kentistä:

  • Asumisen tyyppi (valinta: Vaativan erityisen tuen majoitus / Sisäoppilaitosmajoitus / Muu majoitus)
  • Asuminen, aloituspäivät
  • Asuminen, lähtöpäivät päivämäärien perusteella aikajaksot

  Arvosana-asteikot

  • Arvosana-asteikot-rekisteriin on lisätty uusi valintakenttä Koskiluokitus, jolla erotellaan 3- ja 5-portainen ammatillinen asteikko.
  • Täytä kenttään oikea vaihtoehto siirtymävaiheessa: 1-3-asteikolle "Kolmiportainen ammatillinen" ja 1-5-asteikolle "Viisiportainen ammatillinen".
  • Jos kenttä on tyhjä, niin oletuksena käytetään 3-portaista asteikkoa arvosanoilla 1-3.

  Henkilöstökoulutus

  • Opiskelijarekisterissä on uusi rastikenttä Henkilöstökoulutus.
  • Jos kenttä on rastittu, siirtyy opiskeluoikeuden lisätietoihin tieto, että kyseessä on henkilöstökoulutus.

  Muita lisäyksiä

  • Opiskelijarekisterin Suoritustapa-kenttään on lisätty kolmas vaihtoehto reformia varten: "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)". Tämä vaihtoehto valitaan kaikille, jotka opiskelevat uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.
  • Suoritustapa täytetään myös uusilla tutkinnon perusteilla opiskeleville ammatti- ja erikoisammattitutkintolaisille.
  • Vankilaopetuksen aikajaksot siirtyvät Koskeen. Opiskelijarekisterissä on uudet kentät Vankilaopetuksessa alkaen ja Vankilaopetuksessa päättyen.
  • Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen aikajaksot lisätty siirrettäviksi. Opiskelijarekisterissä on uudet kentät Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot alkaen, Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot päättyen ja Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kuvaus.
  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI