Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - ajankohtaista 2018

  Vuoden 2018 aikana tulevat muutokset Koski-siirtoihin on koottu tähän ohjeeseen versiosta PW 4.55.7 lähtien.

  15.2.2018 Perusopetuksen muutokset

  • Perusopetuksen erityisen tuen päätös haetaan jatkossa vain Hakemukset ja päätökset -rekisteristä (ei enää pedagogisista asiakirjoista).
  • Perusopetuksen tehostetun tuen aikajakso haetaan vain pedagogisista asiakirjoista (ei enää Hakemukset ja päätökset -rekisteristä).
  • Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin on lisätty Luonnos-rastikenttä, joka ohittaa asiakirjat tuosta hausta. Asiakirjalle rastitaan "Luonnos", jos tieto ei vielä saa mennä Koskeen.
  • 9-luokan suoritukselle ("Perusopetuksen vuosiluokan suoritus") ei tule jatkossa mukaan arviointeja, mikäli oppilas on päässyt luokalta (eli Luokaltasiirto-kentässä joko "Siirretään" tai "Jatkaa opintoja" -vaihtoehto). 9-luokan arvioinnit tulevat tällöin sen sijaan perusopetuksen oppimäärään suoritukseen (päättötodistukseen) mukaan.
  • Korjattu tilanne, jossa perusopetuksen vuosiluokan suoritukseen saattoi siirtyä vahvistus sellaisessa tilanteessa, vaikka vuosiluokan kurssille oli merkitty Koskeen siirtymätön arvosana. (Koski antoi virheen tästä, että vahvistetusta suorituksesta löytyy arvioimaton osasuoritus).
  • Korjattu virhe, jonka vuoksi perusopetukseen valmistavan koulutuksen suoritukset eivät siirtyneet Koskeen.
  • Korjattu virhe, jonka vuoksi aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen äidinkielen siirto ei onnistunut.

  15.2.2018 Lukioita koskevat muutokset

  • Korjattu vastaava tilanne kuin yllämainittu perusopetuksen virhe: jos aineen alla oli kahdessa kurssissa arvosana ja näistä toisella ei ollut täytetty Koski-arvosanaa, meni vahvistus väärin sellaisessa tilanteessa, jossa aineelle nousi Koski-arvosana. Tällöin koko aine saattoi mennä vahvistettuna, vaikka toisesta kurssista tavallaan "puuttui" arvosana (=tyhjä Koski-arvosana-kenttä). (Koski antoin virheen tästä samoin kuin perusopetuksen tapauksessa).
  • Lukion kurssityypiksi sallitaan nyt kaikki yhdistelmät sekä valtakunnallisille että paikallisille kursseille. Aiemmin sallittiin esimerkiksi paikallisille kursseille vain syventävä tai soveltava -vaihtoehto.

  15.2.2018 Ammatillisia koskevat muutokset

  • Ammatillisen koulutuksen majoitustiedot siirtyvät nyt ensisijaisesti Hakemukset ja päätökset -rekisteristä ja toissijaisesti opiskelijarekisteristä.
  • Osaamisen hankkimistavat siirretään vain, jos Suoritustapa-kentässä on "Osaamisen osoittaminen näytössä (reformi)" -vaihtoehto.
  • Tutkinnot-rekisteristä ei enää tutkita OPH:n määräys/Dnro 2/3/4 kenttiä, vaan diaarinumero siirretään vain kentästä OPH:n määräys/Dnro.

  5.2.2018 Yleiset muutokset

  • Nyt on mahdollista siirtää myös aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden tiedot Koskeen. Katso lisää tästä ohjeesta.
  • Peruskoulun vieraan ja kotimaisen kielen koodi siirtyy nyt aina isoilla kirjaimilla. Aiemmin tämä aiheutti virheitä siirrossa.
  • Siirrä tuotantoympäristöön -rastikohta on piilotettu opiskelijarekisterin KOSKI-tiedonsiirtoikkunassa silloin, kun prserver.ini-tiedostossa on asetus TestMode=1.
  • Siirretään Koskeen vain sellaiset arvosanat, joille on täytetty Arvosanamääritykset-rekisterissä KOSKI-arvosana-kenttä.
  • Jatkossa siirtyy myös sanallinen arviointi ja muiden arvosanojen aiheiden arviointi Koskeen. Suorituksella tulee olla sellainen arvosana, jolle on määritetty KOSKI-arvosana-kenttään KOSKI-koodiston mukainen arvosana. Esim. alakouluissa, jos on käytetty suorituksella arvosanaa "A", pitää sen KOSKI-arvosana olla "S". Muiden arvosanojan arvioinneilla ei tarvita KOSKI-arvosanaa, vaan ne siirtyvät sellaisenaan.
  • Osaamisen tunnustaminen -rekisterissä on uusi rastikenttä Rahoituksen piirissä, jonka kautta siirtyy tieto Koskeen tunnustamisen mukana, että tunnustaminen on ollut rahoituksen piirissä. Koskee lähinnä kaksoistutkintolaisia (lukiot ja ammatilliset).

  5.2.2018 Perusopetusta koskevat muutokset

  • Perusopetuksessa uudet kentät opiskelijarekisterissä: Koulukotijakso alkaa ja Koulukotijakso päättyy -taulukko.

  5.2.2018 Lukioita koskevat muutokset

  • Lukion oppiaineen oppimäärän suoritus (kun opiskelijan tavoite koulutuksessa = 2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen) saattoi mennä ennen aikojaan vahvistetuksi, kun sen alta tutkittiin suorituksista vain arvioituja kursseja. Muutettu siten, että Primus tutkii myös arvioimattomat kurssit ja katsoo, onko niiden kurssityyppille rastittu "pakollinen". Aine on vahvistettu vasta, kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu.
  • Lukiokoulutuksessa uudet kentät: Erityisen koulutustehtävän jakso alkaa, Erityisen koulutustehtävän jakso päättyy ja Erityisen koulutustehtävän tyyppi -taulukko.

  5.2.2018 Ammatillista koulutusta koskevat muutokset

  • Jos työssäoppiminen on hylätty, sitä ei enää siirretä Koskeen jatkossa. Työssäoppimisen arviointi -kentässä on silloin vaihtoehto "Hylätty".
  • Tieto rahoituksesta siirretään vain niille opiskelujaksoille, joilla opiskelija on ollut läsnä.
  • Oppisopimusten työnantaja-tieto siirretään Työpaikalla järjestettävä koulutus (Työssäoppiminen) -rekisterin Työssäoppimispaikka-kentästä. Jos se on tyhjä, tutkitaan opiskelijarekisterin Oppisopimuspaikka-kenttää, kuten aiemminkin.
  • Korjattu tilanne, jossa näytön arviointikohteen arviointi ei tukenut vielä 1-5 asteikkoa.
  • Näytöt-rekisterissä on nyt uudet kentät Näytön arvioija 2, joka viittaa Opettajat-rekisteriin sekä Muu koulutuksen järjestäjän edustaja, joka viittaa Henkilökunta-rekisteriin. Nyt myös näistä siirtyy tieto Koskeen näytön arvioinnista päättäneet -kohtaan.
  • Ammatillisessa koulutuksessa täytetään Koulutusvienti-rastikenttä opiskelijarekisterissä, jos myydään koulutusta ulkomaille. Ulkomaiselle opiskelijalle tehdään rekisterikortti ja rastitaan ko. kenttä.
  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI