Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - IB-lukiot

  Alkutoimet

  • Opiskeluoikeuden tyyppi (Koski) -kentässä on uusi vaihtoehto IB:tä varten: "IB-tutkinto". Täytä tuo joko Opiskelijat-, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterissä.
  • Opiskeluoikeuden alku, arvioitu loppu, loppu ja lisätiedot siirretään vastaavasti kuin lukioilla.

  Alla kenttäluettelo keskeisimmistä kentistä, joita Primus tutkii Koski-siirrossa. Täydennämme luetteloa tarvittaessa.

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Opiskeluoikeuden tyyppi (Koski)Opiskelijat/ Luokat/ Koulun tiedotPakollinen, valitse vaihtoehto "IB-tutkinto"
  AloituspäiväOpiskelijatPakollinen
  Arv.valmistumispäiväOpiskelijat
  ValmistumispäiväOpiskelijat
  EropäiväOpiskelijat
  Pre-IB opintojen päättymispäiväOpiskelijatKirjaa tähän Pre-IB opintojen vahvistuspäivä
  Tilapäisen kesk. alkupäiväOpiskelijat
  Tilapäisen kesk. päättymispäiväOpiskelijat
  Estimated bonus points (IB)OpiskelijatSallitut arvot 0, 1, 2, 3, F
  IB-opinnon vaiheKurssitAinetasolle (tai väliotsikolle)
  IB-opinnon aineKurssitAinetasolle
  IB-opinnon ryhmäKurssitAinetasolle
  IB-opinnon tasoKurssitAinetasolle
  Yhteishaun kieliKurssitKielille
  Lukion kurssitasoKurssit

  Kurssit-rekisteriin täytetään

  • IB-aineille tulee täyttää Kurssit-rekisterissä IB-opinnon aine, IB-opinnon ryhmä ja IB-opinnon taso.
  • Lisäksi IB erittelee kieliaineet eli näille täytetään myös Yhteishaun kieli ja silloin IB-opinnon aineen pitää olla A, A2 tai B.
  • Jos IB-opinnon aine puuttuu, niin Pre-IB suoritukseen siirretään aine normaalina lukioaineena.
  • Pre-IB:n alle voidaan siirtää IB-kursseina sekä paikallisia että valtakunnallisia lukiokursseja. Nämä eritellään Lukion kurssitaso -kentällä, jossa on uusi vaihtoehto IB:tä varten.
  • IB-tutkintoon puolestaan ei voi siirtää tavallisia lukioaineita eli kannattaa täyttää IB-kentät Kurssit-rekisteriin.

  Suoritukset

  • Opiskelijan suorituksista haetaan ainetasot ja niiltä katsotaan Kurssit-rekisterin kenttää IB-opinnon vaihe. Jos kyseisellä aineella ei ole kenttää täytetty, niin haetaan sen ylätasoilta niin ylös, että löytyy kurssi, jolle kenttä on täytetty.
  • Opetussuunnitelmassa voi joillakin lukioilla olla omat väliotsikot "Pre-IB-" ja "IB" -aineille eli silloin IB-opintojen vaihe -kenttä täytetään vain niille väliotsikoille. Jos opsissa ei ole väliotsikoita, niin sitten täytetään aineille.
  • Jos IB-opinnon vaihe -kenttää ei ole täytetty, niin aine siirretään Pre-IB suorituksen alle. Aineessa tai sen jaksossa pitää olla arvosana tai valintoja, että se siirretään.
  • Jos opiskelijalla siirtyy yksikin Pre-IB aine, niin siirretään Pre-IB suoritus ja vastaavasti IB-tutkinnon suoritus.

  Vahvistus

  • Pre-IB siirretään vahvistettuna, kun kaikista siirtyvistä aineista on pakolliset kurssit suoritettu siirrettävällä arvosanalla.
  • Pre-IB vahvistuksen päivämäärä katsotaan ensisijaisesti Pre-IB opintojen päättymispäivä -kentästä eli jos opiskelijalla on samalla rekisterikortilla Pre-IB ja IB-tutkinnon suoritus, niin tuo kenttä kannattaa täyttää.
  • IB-tutkinnon vahvistus siirretään, kun valmistumispäivä on täytetty eli ei haeta enää suorituksista tietoja.
  • IB-tutkinnon alle siirretään lisäpisteet opiskelijarekisterin kentästä Estimated bonus points (IB). Tuo on tekstikenttä, mutta siitä sallitaan vain arvot 0, 1, 2, 3 ja F.

  Poikkeukset

  • IB-tutkinnossa on muutama poikkeusaine, jotka löytyvät IB-opintojen aineet -rekisteristä, mutta joita ei siirretä normaalisti osasuorituksiin.

   • TOK (theory of knowledge),
   • CAS (creativity, action, service) ja
   • EE (extended essay) ovat omina kohtinaan suorituksen alla.
  • TOK siirretään kuten muutkin suoritukset, mutta siinä on eri arviointiasteikko kuin muissa aineissa (A-E eikä 1-7).
  • CAS siirretään pelkästään aineesta eli siinä ei huomioida kurssitasoa ollenkaan.
  • EE ei siirry tällä hetkellä ollenkaan.
  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI