Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirtojen ajankohdat

  Artikkelin taulukosta löytyy ammatillisen koulutuksen eri tiedonsiirtojen ajankohdat sekä Ohje-linkit ko. tiedonsiirron ohjeeseen.

  TILASTOKESKUS

   Ops-perusteiset (nuoret ja ops-perust. aikuiset), perustutkinnotAikuiset/näyttöperusteiset ja tutkintoon johtamaton koulutus
  Henkilöpohjaiset 
  TammikuuOppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta Ohje.Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta. Ohje.
  Muut tilastot 
  Maalis - huhtikuu Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus. Ohje.
  SyyskuuOppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015. Ohje.Oppilaitokset ja opiskelijat syksyllä 2015. Ohje.

  OPH

   Ops-perusteiset (nuoret ja ops-perust. aikuiset), perustutkinnotAikuiset/näyttöperusteiset ja tutkintoon johtamaton koulutus
  TammikuuPerustiedot/ammatillinen peruskoulutus. OhjeTietojenkeruussa tarvittavat kentät. OhjePerustiedot/oppisopimuskoulutus.
  MaaliskuuOppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset vuonna 2015. Ohje Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus. OhjeOppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset vuonna 2015.Ohje. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus. Ohje Oppisopimuskoulutus, ammatillinen lisäkoulutus. Ohje Ammatillinen lisäkoulutus. Ohje
  KesäkuuOppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä. Ohje
   
  ElokuuOppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä. Ohje
   
  SyyskuuPerustiedot/ammatillinen peruskoulutus. Ohje. Tietojenkeruussa tarvittavat kentät. OhjePerustiedot/oppisopimuskoulutus. Perustiedot/ammatillinen lisäkoulutus.
     

  KELA

   Ops-perusteiset (nuoret ja ops-perust. aikuiset), perustutkinnotAikuiset/näyttöperusteiset ja tutkintoon johtamaton koulutus
  HelmikuuPerustutkinnon suorittaneet eläke-etuutta varten. Ohje.Perustutkinnon suorittaneet eläke-etuutta varten. Ohje.