Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yhteishaun jälkivalinta

  Toisen asteen yhteishaun jälkivalinnassa (TAYH) oppilaitosten on ilmoitettava uusien hakijoiden tiedot sekä niiden hakijoiden tiedot, joiden tiedoissa on tapahtunut muutoksia. Tiedonsiirto tehdään opiskelijarekisterissä valitsemalla Tiedonsiirrot / Yhteishaun tiedonsiirrot / Yhteishaun jälkivalinta.

  Täytettävät kentät

  Seuraavat kentät tulee olla täytettyinä ennen tiedonsiirron aloittamista. Jos kenttiä ei näy rekisteri-ikkunassa, ota ne esiin kenttäeditorissa. Editori löytyy Ylläpito-valikosta.

  1. Koulun tiedot -rekisteri

  • Yhteishaun koulukoodi (nelinumeroinen)
  • Yhteishaun aluekoodi. Aluekoodi voidaan lukea myös opiskelijan kortilta kentästä Yhteishakualuetunnus.

  2. Opiskelijarekisteri

  • Sukunimi
  • Etunimet
  • Henkilötunnus
  • Kotikunta
  • Äidinkieli
  • Kotipaikan lähiosoite ja -postiosoite TAI
  • Opiskelupaikan lähiosoite ja -postiosoite
  • Jälkivalintakoodi
  • Jälkivalinnan vuosi
  • Jälkivalinnan kausi
  • Koulu
  • Todistuksen saantivuosi
  • Tutkinto
  • Pohjakoulutus
  • Yhteishaun korttinumero
  • Yhteishakualuetunnus. Vaihtoehtoisesti yhteishakualuetunnus voidaan lukea myös Koulun tiedot -rekisteristä koulun kortilta kentästä Yhteishaun aluekoodi.

  3. Tutkinnot -rekisteri

  • Yhteishaun koodi (linjakoodi 3 merkkiä)


  Tiedonsiirron tekeminen

  Tiedonsiirto käynnistetään opiskelijarekisterissä valikosta Tiedonsiirrot / Yhteishaun tiedonsiirrot / Yhteishaun jälkivalinta.

  Ikkunassa näkyy jälkivalinnan hakuvuosi ja -kausi. Primus hakee tiedonsiirtoon mukaan ne opiskelijat, joilla on sama tieto täytettynä Jälkivalinnan vuosi ja Jälkivalinnan kausi -kenttiin. Tarkista, että nämä kentät ovat täytettyinä niillä, joiden osalta tiedonsiirtoa ollaan tekemässä.

  Tee tiedonsiirto -painike käynnistää tiedonsiirron.

  Näytä virheet näyttää mahdolliset virheet tai puutteet tiedoissa. Tarkista virhelista, täydennä puutteelliset tiedot ja tee tiedonsiirto uudelleen.

  Tallenna-painikkeella pääsee tallentamaan syntyneen tiedoston.

  Tulosta-painikkeesta tiedoston saa joko esikatseluruutuun tai tulostettua paperille.


  Tietojen tarkistaminen

  Primus tutkii siirrettävät tiedot kenttä kentältä. Jos se löytää virheen, aktivoituu Näytä virheet -painike. Tarkista sen kautta Primuksen antama virhelista, korjaa virheet ja tee tiedonsiirto uudelleen.

  Virhelistassa näkyy opiskelijan nimi, korttinumero ja se kenttä, jonka tieto on virheellinen tai puuttuu. Ellei tietoja korjata, jäävät ne opiskelijat, joiden tiedoissa on virheitä tai puutteita, pois siirtotiedostosta.

  Hakijoista, joilla EI ole yhteishaun korttinumeroa, tallentuu tiedostoon kaikki tiedot lukuunottamatta yhteishaun korttinumeroa.

  Niistä hakijoista, joilla ON yhteishaun korttinumero, tallentuu vain yhteishakualuetunnus, yhteishaun korttinumero, yhteishaun valintatoive (yhteishaun koodi) ja valintakoodi (jälkivalintakoodi).

  Siirtotiedoston nimi

  Tallenna tiedosto ja nimeä se. Nimi on muotoa jvXXXX.001, jossa XXXX on oppilaitoksen nelinumeroinen yhteishakukoodi ja 001 järjestysluku. Järjestysluku kertoo, monesko lähetyskerta ko. hakukautena kyseisestä oppilaitoksesta on kyseessä. Tallennettu tiedosto lähetetään eteenpäin levykkeellä tai sähköpostin liitteenä.
   

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Yhteishaku (Opintopolku)