Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Siirto Opintopolku-järjestelmään, valmistelut

  Huom.! Keväällä 2018 ei enää siirretä yhteishakuun osallistuvien opiskelijoiden tietoja Opintopolkuun. Tiedonsiirto Koskeen riittää, sillä tarvittavat tiedot saadaan sieltä.

  Tiedoston muoto vaihtelee hieman vuosittain, joten varmista, että käytössäsi on aina uusin Primus-versio. Kevään 2016 siirto vaati Primuksesta version 4.50e. Kevään 2017 siirtoon ei ole tullut muutoksia.

  2017 kevät

  • Ei ole tullut muutoksia.

  2016 kevään muutokset

  • Luokalle jäävät siirretään jatkossa kuten valmistuneet, ja koulujen tulee ilmoittaa heistä itse Opintopolkuun, elleivät he saa ehtoja suoritettua. Luokalle jääville merkitään tiedonsiirron vuoksi valmistumispäivä 3.6 (tai aikaisemmin) kuten muillekin.
  • Jos koululla on käytössä erikoisempia arvosanoja (esim. 1-5), on tätä varten Arvosanamääritykset-rekisterissä kenttä Opintopolun arvosana. Kenttään voi kirjata mikä koulun käyttämästä arvosanasta vastaa mitäkin Opintopolun vaatimaa arvosanaa (4-10 tai S).

  2015 tulleet muutokset pähkinänkuoressa:

  • Uusia kenttiä Kurssit-rekisteriin: Yhteishaun kieli ja Yhteishaun äidinkieli.
  • Yhteishaun aine -kentän vaihtoehdoista jäävät pois kieliaineet. Jatkossa kielille täytetään kenttä Yhteishaun kieli.
  • S-arvosana siirtyy
  • Ilman päättötodistusta jäävät otetaan mukaan siirtoon, mutta arvosanat eivät siirry.
  • Samasta aineesta voi olla 3 valinnaisainetta (>= 2 vvt).
  • Valinnainen aine siirtyy vain, jos vastaava yhteinen ainekin siirtyy.
  • Samassa siirrossa voivat olla mukana kaikki yhteishaussa hakevat: perusopetuksen oppilaat, lukiolaiset, maahanmuuttajien 2. asteelle valmistavan koulutuksen oppilaat, valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen sekä ammattistartin oppilaat.
  • Lisäopetuksen/nivelvaiheen opintojen osalta siirretään kaikki tämän vaiheen aikana tulleet suoritukset - ei siirretä perusopetuksen arvosanoja, ei tutkita korotuksia.
  • Lukio-opintoja suorittaneita varten uudet aineet PS ja FI. Lukiolaisten matematiikalle täytettävä myös Oppimäärä.

  Yhteishaun aineet

  Alla on lista yhteishaun oppiaineista koodeineen. Aineet ja koodit löytyvät Primuksessa Yhteishaun aineet- ja Kielet -rekisteristä. Älä muuta aineita tai koodeja itse. Ajantasainen kooditus tulee aina Primus-päivityksen mukana.

  Opetussuunnitelmassa ja Kurssit-rekisterissä voi käyttää mitä kooditusta tahansa. Esim. äidinkielen lyhenteenä tai koodina voi Kurssit-rekisterissä olla "ÄI", mutta Yhteishaun aineet -rekisterissä koodin täytyy olla OPH:n määräämä "AI".

  Yhteishaun aineet ja koodit

  Keväällä 2015 kaikki kieliaineet (vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli) siirtyivät arkistoon versiopäivityksen yhteydessä. Vain äidinkieli jäi tähän rekisteriin. Kielet valitaan jatkossa Kielet-rekisteristä.

  Kaksikielisissä ja ruotsinkielissä kunnissa tulee huomata, että myös toinen kotimainen eli "finska" siirtyy arkistoon, ja lyhenne FI tarkoittaa jatkossa (lukion) filosofiaa.

  KoodiOppiaine
  BIBiologia
  KTElämänkatsomustieto
  FIFilosofia
  FYFysiikka
  HIHistoria
  KTKatsomusaine
  KEKemia
  KOKotitalous
  KUKuvataide
  KSKäsityö
  LILiikunta
  GEMaantieto
  MAMatematiikka
  MUMusiikki
  PSPsykologia
  TETerveystieto
  KTUskonto
  YHYhteiskuntaoppi
  AIÄidinkieli

  Siirtotiedoston tekeminen ja lähetys on kuvattu erillisessä ohjeessa (linkki alla).

  Tarkista, täytä tai päivitä Primuksessa seuraavat tiedot

  Koulun tiedot -rekisteri

  • Tilastokeskuksen oppilaitoskoodi (viisinumeroinen).

  Opiskelijarekisteri

  Siirtoon otetaan mukaan kaikki 9. luokkalaiset ja lisäopetuksen/nivelvaiheen oppilaat - myös ne, jotka eivät valmistu tai jäävät luokalle.

  Ehdot saavat oppilaat

  • Ehdot saavat oppilaat (nelosia) käsitellään kuten päättötodistuksen saavat oppilaat, eli valmistumispäiväksi täytetään =< 03.06.2017. Ehdot saavat oppilaat halutaan siis mukaan siirtoon.
  • Jos oppilas ei saa suoritettua ehtoja, käydään tiedot myöhemmin muuttamassa Opintopolku-järjestelmässä.

  Ilman päättötodistusta jäävät

  • Näillekin oppilaille tulee täyttää valmistumispäivä. Perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilailla päiväys on sama kuin muillakin, eli 3.6.2017 tai aikaisempi.
  • Täytä näille oppilaille joko Valmistumispäivä tai Perusopetuksen valmistumispäivä tai Arv. valmistumispäivä sen mukaan, mikä kenttä muillekin oppilaille on täytetty.
  • Kenttään Oppimääräkoodi/koulutaso täytetään "Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta)".
  • Jos lisäopetuksen oppilas ei valmistu, rastitaan Ei valmistu lisäopetuksesta.

  Jatkossa Primus huomioi siirrossa Opiskelijat-rekisterin Luokaltasiirto-kentän tiedon. Jos kentässä on tieto "jätetään", siirretään opiskelija ei-valmistuneena Opintopolkuun. Oppimääräkoodi/koulutaso -kenttään täytetään "Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta)" siirron ajaksi. Valmistumispäivä pitää luokallejääneilläkin olla täytettynä samalla tavalla kuin valmistuvillakin opiskelijoilla.

  Vuosiluokkiin sitomaton opetus

  Oppilaille, jotka jatkavat vielä perusopetuksessa, täytetään

  • joko Valmistumispäivä tai Perusopetuksen valmistumispäivä tai Arv. valmistumispäivä sen mukaan, mikä kenttä muillekin oppilaille on täytetty.

  Kurssit-rekisteri

  Kevään 2015 siirrossa oli kaksi uutta kenttää

  • Yhteishaun äidinkieli: täytetään AI-koodilla siirrettäville aineille, kuten suomi äidinkielenä ja suomi toisena kielenä.
  • Yhteishaun kieli: täytetään Yhteishaun aine -kentän sijaan vieraille kielille ja toiselle kotimaiselle kielelle. Kevään 2015 siirrossa myös Yhteishaun aine -kenttä saattoi olla täytetty kielille, mutta jatkossa käytetään vain Yhteishaun kieli -kenttää.

  Ellei näitä ole esillä, ota nämä kentät esiin kenttäeditorissa ja asemoi ne lähelle muita huomioitavia kenttiä:

  • Yhteishaun aine
  • Yhteishaun rivi
  • Oppimäärä

  Kentät täytetään seuraavasti:

  • Katso taulukko!
  • Kentät täytetään vain oppiaineelle, EI kursseille. Yhteishaussa huomioitavat aineet on lueteltu ohjeen alla.
  • Yhteishaun aine: Täytetään yhteishaussa huomioitaville aineille. Kenttää ei täytetä kieliaineille. Esim. koulun oman opetussuunnitelman "teknisen työn" yhteishaun aine on "käsityö" ja ortodoksisen uskonnon yhteishaun aine on "katsomusaine".
  • Yhteishaun kieli: Täytetään kaikille kielille.
  • Oppimäärä: Täytetään vain kielille ja lukiolaisten osalta matematiikalle.
  • Yhteishaun äidinkieli: Täytetään kaikille AI-koodilla siirrettäville äidinkieliaineille, esim. suomi äidinkielenä ja suomi toisena kielenä.
  • Yhteishaun rivi: Valitse, onko kyseessä yhteinen vai valinnainen aine ja 9. luokka-asteen vai lisä/nivelopetuksen aine. Kaikki kielet merkitään aina yhteiseksi, myös A2-, B2- ja (lukion) B3-kielet.

  Esimerkkejä:

  • A1-englanti: Yhteishaun kieleksi "englanti", yhteishaun riviksi "9. lk yhteinen" ja oppimääräksi "A1". Yhteishaun ainetta ei enää täytetä kielille, joten kentän voi tyhjätä.
  • Äidinkieli: Yhteishaun aineeksi "äidinkieli", yhteishaun riviksi "9. lk yhteinen" ja yhteishaun äidinkieleksi "Suomi äidinkielenä".
  • S2-kieli: Yhteishaun aineeksi "äidinkieli", yhteishaun riviksi "9. lk yhteinen" ja yhteishaun äidinkieleksi "Suomi toisena kielenä".
  • Venäjä äidinkielenä: Yhteishaun aineeksi "äidinkieli", yhteishaun riviksi "9. lk yhteinen" ja yhteishaun äidinkieleksi "muu oppilaan äidinkieli".
  • Ortodoksinen uskonto: Yhteishaun aineeksi "katsomusaine" ja yhteishaun riviksi "9. lk yhteinen".
  • B2-saksa: Yhteishaun kieleksi "saksa", yhteishaun riviksi "9. lk yhteinen" ja oppimääräksi "B2". Yhteishaun ainetta ei enää täytetä kielille, joten kentän voi tyhjätä.

  Kaikki Yhteishaun aine -kentän kieliaineet (vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli) siirtyvät arkistoon ohjelmapäivityksen yhteydessä. Jatkossa kenttään voi siis valita vain muita kuin kieliaineita.

  Huom! Käy läpi myös Kurssit-rekisterin sellaiset oppiaineet, jotka eivät ole enää opetussuunnitelmassa, mutta joita ei ole myöskään arkistoitu. Arkistoi nämä aineet tai tyhjää aineilta yhteishakuun liittyvät kentät.

  Lisäopetus ja nivelvaihe

  Jos koulussa on myös lisäopetusluokka eli ns. kymppiluokka tai muuta nivelvaiheen opetusta, tarkista, että sille on tehty omat aineensa ja kurssinsa. Kurssit-rekisterissä tulisi siis olla perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluvien aineiden lisäksi lisäopetuksen äidinkieli, lisäopetuksen englanti jne. Opintopolkuun siirtyvät ainoastaan ne arvosanat, joiden aineella Yhteishaun rivi on "lisä/nivelopetuksen yhteiset" tai "lisä/nivelopetuksen valinnaiset". Tämän ohjeen alla on linkki lisäopetuksen opsin tekoon.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Yhteishaku (Opintopolku)