Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelutietojen siirto Kelaan (AMK)

  Huom! Koskee vain ammattikorkeakouluja.

  Toiminnon avulla Primus muodostaa siirtotiedoston opiskelijan opiskelutiedoista. Oppilaitos toimittaa tiedoston Kelalle. Toiminto löytyy Opiskelijat-rekisteristä, valitsemalla Tiedonsiirrot / Kelaan / Opiskelutietojen tiedonsiirto (AMK).

  KELAn tietuekuvausPrimuksen kenttäRekisteri
  SiirtotunnusKelan tietuetunnusKoulun tiedot
  OppilaitosKelan oppilaitoskoodiKoulun tiedot
  HenkilötunnusHenkilötunnusOpiskelijat-rekisteri
  SukunimiSukunimiOpiskelijt-arekisteri
  EtunimetEtunimetOpiskelijat-rekisteri
  Syyslukukausi, Kevätlukukausi 1)1. Kirjoillaolo
  2. Kirjoillaolo-taulukko
  3. Läsnäolo-taulukko
  Opiskelijat-rekisteri
  Opintojen aloituspäiväKoulutuksen/tutkinnon aloituspvm TAI AloituspäiväOpiskelijat-rekisteri
  Tutkinnon laajuus 2)Opintojen laajuusOpiskelijat-rekisteri
  Keskeyttämisen ilmoittaja 3)Opiskelijan ilmoittama ero TAI Opiskelijan ilmoittama keskeytysOpiskelijat-rekisteri
  Opinnot, johon hyväksytty / Valmistunut tutkinto 4)Katso alempaa kohta 4Opiskelijat-rekisteri
  Tapahtumakoodi 5)Katso alempaa kohta 5Opiskelijat-rekisteri


  1) Ensisijaisesti katsotaan Kirjoillaolo-kenttää. Jos kenttä on tyhjä, tutkitaan Kirjoillaolo-taulukkoa. Jos tämä taulukko on tyhjä, tutkitaan Läsnäolo-taulukkoa.
  2) Tutkintoon johtavan koulutuksen ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneilla merkitään opintojen laajuus samannimiseen kenttään opintopisteinä.
  3) Jos opiskelijan tapahtumakoodiksi tulee "K", täytyy tiedostossa ilmoittaa myös, onko keskeytys opiskelijan ilmoittama. Jos opiskelijalla on rastitettuna Opiskelijan ilmoittama ero tai Opiskelijan ilmoittama keskeytys, siirretään koodina "K keskeyttämistieto saatu opiskelijalta", muuten siirretään "E keskeyttämistietoa ei ole saatu opiskelijalta".
  Muilla tapahtumakoodeilla kohta on tyhjä.
  4) Koodi siirretään seuraavasti:

  • Jos kenttä Tutkintotavoitteinen koulutus on rastitettu, siirretään koodi "T tutkintoon johtava koulutus".
  • Jos tämän lisäksi kenttään Koulutustyyppi on valittu vaihtoehto "6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto", siirretään koodi "H ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus.
  • Muissa tapauksissa siirretään koodi "E ei tutkintoon johtava koulutus".

  5) Tiedonsiirron toimintaan on tullut muutoksia alkaen Primuksen versiosta W4.33 devel13. Uudemmilla versioilla voidaan valmistumispäivä-kentän sijasta käyttää myös Todistuslajit- ja Todistusten päiväykset -kenttiä. Todistuslajiksi tulee tällöin olla valittuna "1 tutkintotodistus".

  • Jos kentässä Valmistumispäivä tai yllä luetelluissa vaihtoehtoisissa kentissä on tietoa, siirretään koodi "W valmistunut".
  • Jos kentässä Keskeyttämispäivä tai Eropäivä on tietoa, siirretään koodi "K keskeyttänyt".
  • Muissa tapauksissa siirretään koodi "L läsnäolo".
  • Jos opiskelija on valmistunut tai keskeyttänyt/eronnut, haetaan päivämäärä kyseeseen tulevasta kentästä. Läsnäoleville päivämäärä haetaan Koulun tiedot- rekisterin Lukuvuosi alkaa -kentästä.

  Päivitetty 12.01.2015
  Avainsanat: amk, Kela, tiedonsiirto, opiskelutiedot

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Kela