Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirron vastaanotto, osa 2

  Kun tiedonsiirrossa vastaanotettavat tiedot on valittu, päästään tarkastelemaan ja muokkaamaan siirtyviä tietoja. Tässä ruudussa näkyvät ainoastaan ne opiskelijat, joita ei ennestään löydy Primuksesta tai joiden tiedot muuttuvat.

  Poista luettelosta ne tiedot, joita et halua vastaanottaa. Klikkaa poistettavia rivejä ja lopuksi Poista-painiketta.

  Siirtyvien tietojen tarkistus

  Sisennetyllä rivillä oleva tieto löytyy ennestään Primuksesta. Heti reunasta alkava rivi on siirtotiedostosta tulevaa tietoa.

  • Mustalla tekstillä näkyy uusi tieto (opiskelija ja hänen tietonsa).
  • Sinisellä tekstillä tieto, joka opiskelijasta on ennestään rekisterissä.
  • Punaisella tekstillä tieto, joka eroaa vastaanotettavasta tiedosta. Tiedonsiirrossa punaisella merkityt tiedot poistetaan ja korvataan mustalla merkityllä tiedolla.
  • Jos jollain rivillä on punaisella tekstillä tieto, mutta sen yläpuolella ei ole mustalla tekstillä tietoa, tieto poistetaan Primuksesta eikä sitä korvata millään tiedolla.

  Muuttuvat tiedot

  Lisäksi ruudun alareunassa näkyy lukumäärät:

  • Kuinka monta uutta korttia tiedonsiirto muodostaa
  • Kuinka montaa korttia tiedonsiirto muuttaa
  • Jos sama tieto muuttaa useita rekisterikortteja, näkyy näiden lukumäärä kohdassa Muuttaa useita. Tällainen tilanne syntyy esim. silloin, kun käytetään huonoa tunnistuskenttää kuten sukunimeä. Jos samalla sukunimellä löytyy useampi henkilö, tallentuu kaikkien korteille samat, siirtotiedoston mukaiset tiedot.

  Rastikenttien avulla valitaan, mitkä tiedot otetaan vastaan ja mitkä jätetään pois. Jos haluat ottaa vastaan ainoastaan uudet tiedot, poista rastit kohdista Muuttuvia ja Muuttaa useita. Tällöin kyseiset tiedot katoavat myös vastaanotettavien tietojen listasta.

  Jos Muuttaa useita aktivoitui, tarkista kyseiset rekisterikortit ennen kuin teet tiedonsiirron loppuun asti.

  Valikkokentät tiedonsiirrossa

  Seuraavaksi käydään läpi valikkokenttiä, joiden valintalistasta ei löydy sitä vaihtoehtoa, jota aiemmassa koulussa (siirtotiedostossa) on käytetty. Ylhäällä on lista tiedostossa käytetyistä vaihtoehdoista ja alhaalta valitaan, mikä oman koulun vaihtoehdoista sopisi parhaiten samaan asiaan. Esimerkkikuva on Kurssit-rekisterin tiedonsiirrosta: toisella koululla on ollut käytössään mm. "muu kurssi" ja "aa lyhytkurssi" nimisiä kurssityyppejä, joita vastaanottavalla koululla ei käytetä.

  Yhteenveto siirrosta

  Viimeisessä apuruudussa kerrotaan, montako korttia syntyy ym. tietoja. Voit vielä tässä vaiheessa perua koko siirron, jos tarpeen. Jos valitset tallennuksen, syntyy Primukseen siirtotiedoston mukaiset uudet rekisterikortit ja muuttuvissa korteissa vanhat tiedot korvataan uusilla. Jos perut siirron, mitään ei siirry eikä muutu.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Primukseen
  Aiheeseen liittyen: