Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen todistus

  Katso kuva

  Tämä on Opiskelijarekisterin tuloste. Tulosteesta on kaksi versiota, numeroarvosanoja sekä sanallista arviointia varten.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Saat tulostepohjan käyttöön Primus W4 -ohjelmassa valitsemalla opiskelijarekisterin tulostuseditorissa Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Tulosteen tiedot

  Maahanmuuttajille voidaan antaa lukuvuoden lopussa erillinen todistus oman äidinkielensä opetuksesta. Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

  Tuloste on jaettu ylä- ja alatunnisteeseen sekä suoritustaulukkoon.

  Ylätunnisteeseen merkitään lukuvuoden päättymispäivämäärä, oppilaan etunimet, sukunimi, vuosiluokka ja teksti "on osallistunut äidinkielen opetukseen ja saanut edistymisestään seuraavan arvion".
  Lisäksi ylätunnisteeseen tulostetaan suoritustaulukon sarakeotsikot Oppiaine, Arvosana, ja Vuosiviikkotunnit. Sanalliseen versioon tulee lisäksi otsikot Arvioitu sisältö ja Sanallinen arvio.

  Suoritustaulukon avulla tulostetaan opiskelijan kurssisuoritustiedot.
  Ensimmäiselle riville tulostuu opiskellun aineen nimi, sen numeerinen arvosana ja suoritettu vuosiviikkotuntimäärä.

  Tässä mallissa tulostetaan koko opiskeluaikana suoritettu vvt-määrä, esim. 7, 8 ja 9. lk yhteenlaskettu vvt-määrä. Jos laajuudeksi halutaan vain kuluneen lukuvuoden aikana opiskeltu laajuus, vaihdetaan pohjassa Opintoviikkoja-solun sisällöksi:
  Laajuus.Laajuustyyppi.Aikaväli (Opintoviikot, Opiskelijan tiedot()->Koulu[1]-> Lukuvuosi alkaa, Opiskelijan tiedot()->Koulu[1]-> Lukuvuosi päättyy)

  Sanalliseen todistukseen tulostetaan lisäksi sanallisen arvostelu ja sanallinen lause.
  Muiden arvosanojen aiheet määritellään Kurssit-rekisterissä ja itse arvosanat sekä sanallinen lause annetaan Opiskelijarekisterin Kurssisuoritukset-ikkunassa tai Arviointi-rekisterissä.

  Oppilaitoksen pitää itse määrittää tulostusehtoihin mitä äidinkielen aineita koulussa luetaan.
  Jos opiskelija lukee esimerkiksi espanjaa äidinkielenään, määritetään Kurssin tiedot()->Nimi, Tyyppi()->Arvosanaviite+Arvosana->Arvosana ja Opintoviikkoja() soluihin ehto Kurssin tiedot->Lyhenne="*ES*". Jos oppilaitoksessa opiskellaan useampia kieliä äidinkielenä, pitää ne kaikki määritellä ko. kenttiin ja erotella toisistaan TAI-operaattorilla.

  Alatunnisteeseen tulostetaan tieto opiskelijarekisterin Lisätietoja todistukseen-kentästä.


  Artikkeli on päivitetty 25.05.2015