Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Ilmoitus koulutuksen aloittamisesta

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Saat tulostepohjan käyttöösi Primus W4 -ohjelmassa Opiskelijarekisterin Toiminnot / Tulostus / Tulostuseditori / Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Ilmoitus koulutuksen aloittamisesta


  Tällä tulosteella voidaan tulostaa ryhmittäinen luettelo opiskelijoiden henkilötiedoista ja opiskelua kuvaavista tiedoista.

  Tuloste koostuu kolmesta osasta, ylätunnisteesta, taulukosta ja alatunnisteesta.

  Ylätunniste
  Ylätunnisteeseen tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä Koulun nimi ja Koulutuksen järjestäjäkoodi. Luokat -rekisteristä tulostuu Koulutuksen ostaja, Koulutuksen tunniste, Nimi ja Aloituspäivä.

  Taulukko
  Taulukkoon tulostuu opiskelijoiden henkilötietoja sekä tietoa opiskelusta.

  Päättymispäivä -otsikon vieressä olevaan tietosoluun tulostuu tulostusehtojen mukaisesti opintojen päättymispäivä. Arv. valmistumispäivä tulostuu jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="" toteutuu.
  Toinen solun sisältö tulostaa päivämäärän kentästä Eropäivä jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="*erotettu*" toteutuu.
  Solun kolmas sisältö tulostaa päivämäärän kentästä Keskeyttämispäivä jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="*keskeytti*" toteutuu.
  Viimeinen solun sisältö tulostaa päivämäärän kentästä Valmistumispäivä jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="*suorittanut*" toteutuu.

  Päättämisen syy -otsikon alla olevalla solulla on kaksi solun sisältöä. Ensimmäisestä solun sisällöstä tulostuu teksti majoitetaan jos tulostusehto Asuntolapaikka="kyllä" toteutuu. Toinen solun sisältö tulostaa tekstin Ei majoiteta jos tulostusehto Asuntolapaikka="Ei" toteutuu.

  Alatunniste
  Alatunnisteeseen tulostuu opiskelijamäärät. Ensimmäiseen tietosoluun tulostuu "kaikki:"& Ryhmä/Luokka-> Maksimimäärä. Toiseen tietosoluun tulostuu "haetut:"&Laskuri.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011