Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Ilmoitus tarjotusta opiskelupaikasta (vastaanotto-/ hylkäysilmoitus)

  Katso kuva

  Tällä lomakkeella hakija ilmoittaa oppilaitokselle, että hän vastaanottaa tai hylkää tarjotun opiskelijapaikan.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Ota tulostepohja käyttöön Primus W4 -ohjelmassa Hakijat -rekisterin tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Tarjotun opiskelijapaikan vastaanotto-/hylkäysilmoitus


  Oppilaitos ilmoittaa lomakkeella hakijalle, että hän on saanut opiskelijapaikan. Opiskelija palauttaa lomakkeen ja ilmoittaa siinä, ottaako hän paikan vastaan vai peruuko sen.

  Tulosteessa on kaksi osaa: ylätunniste ja tavallinen taulukko.

  Ylätunniste

  Oppilaitoksen yhteystiedot tulostuvat ylätunnisteeseen Koulun tiedot -rekisteristä. Lisäksi tulostuvat nykyinen päivämäärä ja otsikkoteksti "valintailmoitus".

  Ylätunnisteeseen tulostuvat myös hakijan nimi sekä osoitetiedot.

  Taulukko

  Taulukkoon tulostuvat Hakijat -rekisteristä se koulutusala, koulutusohjelma, tutkinto ja tutkintonimike, johon hakija on valittu. Lisäksi tulostuvat opintojen alkamispäivä, rehtorin/johtajan nimenselvennys sekä tila varsinaiselle allekirjoitukselle ja oppi- laitoksen leimalle.

  Hakija kirjoittaa käsin lomakkeeseen, ottaako hän paikan vastaan vai peruuko sen. Lisäksi hakijan on allekirjoitettava lomake. Alle 18-vuotiaan hakijan huoltajan pitää myös allekirjoittaa lomake. Nämä tiedot tulostuvat tekstinä, jota voit muuttaa aktivoimalla solun ja muokkaa- malla tekstiä tulostuseditorin oikean reu- nan Teksti -välilehdellä.

  Taulukon alareunaan tulostuvat hakijalle lomakkeen palautusohjeet.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011