Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tiedonsiirto Opintopolusta Primuksen Hakijat-rekisteriin, XML-siirtotiedosto

  Opintopolku-siirto

  Huom. Tätä ohjetta ja tiedonsiirtovaihtoehtoa ei enää päivitetä.
  Kesästä 2016 alkaen tätä tiedonsiirtotapaa (XML-siirtotiedosto) ei enää päivitetä. Siirto säilyy vaihtoehtona JSON-tiedonsiirroille jonkin aikaa, mutta sen kautta ei saa tuotua uusimpia tietoja (huoltajan tietoja, lisäkysymyksiä ja niiden vastauksia sekä kiinnostusta oppisopimukseen).

  Ennen tiedonsiirtoa Opintopolusta Primukseen täytyy Primus päivittää uusimpaan versioon 4.50. Siirrossa tuli 2014 viisi uutta kenttää: Oppijanumero, Harkinnanvaraisuusperuste, Urheilijan ammatillinen koulutus, Lisäpistekoulutus ja Kaksoistutkinto (1-5). Ota kentät esiin Hakijat-rekisterin Kenttäeditorista.

  Lisäksi Kenttäeditorista täytyy ottaa esiin uudet kentät Valinta (1-5) ja Vastaanotto (1-5). Jos kentät Valinta (1-5) (vanha) ja Vastaanotto (1-5) (vanha) ovat näkyvissä, ota ne pois näkyvistä.

  Yhteishaussa valittujen tiedonsiirto Opintopolusta Primuksen Hakijat-rekisteriin

  Opintopolussa voi luoda siirtotiedoston, jossa on mukana kaikkien linjojen opiskelijat tai erilliset tiedostot joka linjasta. Jos siirtotiedossa on mukana useamman eri linjan opiskelijoita, kannattaa tiedot tuoda Opiskelijat-rekisterin sijaan Hakijat-rekisteriin. Hakijat-rekisterissä voidaan tarkastella hakutoiveita ja jakaa opiskelijat valmiiksi ryhmiin/luokkiin.

  Tiedonsiirto Opintopolusta Hakijat-rekisteriin noudattelee pääpiirteissään tiedonsiirtoa Opiskelijat-rekisteriin. Valitse ylävalikosta Tiedonsiirrot/Tiedonsiirto Primukseen ja valitse tiedonsiirron tyypiksi Siirto Opintopolusta, XML-siirtotiedosto.

  Ennen tiedonsiirtoa tarkistetaan, että Hakijat-rekisterissä on esillä kaikki ne kentät, joita siirtotiedosto sisältää. Lista tarvittavista kentistä löytyy tämän ohjeen lopusta. Hakijat-rekisteriin voidaan siirtää samat tiedot kuin Opiskelijat-rekisteriin, mm. hakutoiveet.

  Oppilaitoksen Opintopolku-yhteyshenkilö tekee siirtotiedostot Opintopolussa (.xml-muodossa). Tallenna ne sellaiseen paikkaan, josta ne on helppo hakea Primukseen. Tiedot luetaan ensin Hakijat-rekisteriin, jossa opiskelijatiedot käsitellään. Opintopolusta saatavassa hakijatiedostossa saattaa olla tagina "PPKKVVVV". Primuksessa PPKKVVVV muutetaan PPKKVV-XXXX muotoon. Oletustunnistekentäksi ehdotetaan oppijanumeroa, jos se on mukana siirrettävissä tiedoissa.

  Opiskelupaikan vastaanottaneiden tiedot siirretään myöhemmin Hakijat-rekisteristä Opiskelijat-rekisteriin maalaamalla siirrettävät opiskelijatiedot ja valitsemalla Tiedonsiirrot / Siirrä opiskelijarekisteriin. Hakija voidaan joko arkistoida tai poistaa siirron yhteydessä Hakijat-rekisteristä. Jos rekisterikorttia ei poisteta samalla kun se siirretään, tallentuu hakijan kortille Opiskelijarekisterin korttinumero -kenttään tieto luodusta rekisterikortista.

  Opiskelijan siirrossa Hakijat-rekisteristä siirtyy myös Hyväksymispäivä Opiskelijat-rekisteriin kenttään Valintapäivä. Hakijan siirrossa Opiskelijat-rekisteriin voi valita, siirretäänkö hakijan kortille mahdollisesti tallennetut liitteet myös Opiskelijat-rekisteriin. Jos hakijan kortti poistetaan siirron jälkeen, poistetaan myös liitteet.

  Tiedonsiirrossa voidaan valita Omat kentät -tyyppisistä kentistä, halutaanko niiden tiedot tyhjätä ennen tiedonsiirtoa opiskelijarekisteriin. Tiedonsiirto-ikkunassa on kohta Valitse tyhjättävät omat kentät, jonka ruksimalla avautuu uusi apuruutu. Siinä siirretään vasemmasta osiosta oikealle ne kentät, jotka saa tyhjätä tiedonsiirrossa. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijan muut tiedot, paitsi tyhjättävät "omat kentät", siirtyvät opiskelijarekisterin vastaaviin kenttiin. Hakijarekisterissä tiedot kuitenkin säilyvät (jos hakijan korttia ei poisteta siirron yhteydessä).

  Tiedonsiirrossa tarvittavat kentät:

  OpintopolkuPrimuksen Hakijat-rekisteri
  HetuHenkilötunnus
  OppijanumeroOppijanumero
  SukunimiSukunimi
  EtunimetEtunimet
  KutsumanimiKutsumanimi
  LähiosoiteKotipaikan lähiosoite
  PostinumeroKotipaikan postiosoite
  MaaKotimaa
  KansalaisuusKansalaisuus
  MatkapuhelinMatkapuhelin
  MuupuhelinKotipuhelin
  SähköpostiSähköpostiosoite
  KotikuntaKotikunta
  SukupuoliSukupuoli
  ÄidinkieliÄidinkieli
  KoulutusmarkkinointilupaTietojen luovutuslupa koulutustiedotukseen
  VuosiKoulutuksen/tutkinnon aloitusvuosi
  KausiKoulutuksen/tutkinnon aloituskausi
  HakemusnumeroYhteishaun korttinumero
  Lähtökoulu (koodi+nimi)Tulokoulu (tekstinä)
  LuokkaVoi siirtää haluttuun kenttään, jos tietoa tarvitaan
  PohjakoulutusPohjakoulutus
  TodistusvuosiTodistuksen saantivuosi
  JulkaisulupaNimen julkaisulupa internetissä
  Yhteiset aineetLukuaineiden keskiarvo
  Lukion tasapisteetLukiontasapisteet
  Yleinen koulumenestysTulokeskiarvo
  Painotettavat aineetPainotettavien aineiden keskiarvo
  Hakutoiveen järjestysnumeroJärjestysnumero 1-5
  Oppilaitos+koulutusHakutoive 1-5
  Opetuspiste (koodi+nimi)Opetuspiste 1-5
  HarkinnanvaraisuusperusteHarkinnanvaraisuusperuste
  Urheilijan ammatillinen koulutusUrheilijan ammatillinen koulutus
  LisäpistekoulutusLisäpistekoulutus
  Kaksoistutkinto (1-5)Kaksoistutkinto (1-5)
  YhteispisteetYhteishaun pisteet yhteensä 1-5
  ValintaValinta 1-5
  VastaanottoVastaanotto 1-5
  LäsnäoloLäsnäolo 1-5
  TerveysTerveys 1-5
  Aiempi peruminenAiempi peruminen 1-5

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Yhteishaku (Opintopolku)