Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppimistulostiedon tuottaminen ammattiosaamisen näytöistä, Näytöt-rekisterissä

  9.6.2017: Ohjetta on päivitetty talotekniikan, liikunnanohjauksen, puutarhatalouden ja matkailualan perustutkintojen tiedonkeruun mukaisesti. Ohjeen lopussa olevat _2016-loppuiset tulosteet käyvät myös vuonna 2017, niihin ei ollut tullut muutoksia.

  1.8.2016: Ohjetta ja tulosteita on päivitetty Hevostalouden, kauneudenhoitoalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen tiedonkeruun mukaisesti. Ohjeen loppuun on lisätty _2016-loppuiset tulosteet, jotka on tehty näiden tutkintojen Karvi-ohjeen mukaisesti eli ne poikkeavat hieman aiemmista tulosteista.

  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi suorittaa kansallista oppimistulosten arviointia. Arviointitieto kootaan ammattiosaamisen näytöistä. Koulutuksen järjestäjät toimittavat oppimistulostiedot Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen lukuvuosittain. Tiedonkeruu ei koske näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja.

  Eri tutkintojen osalta aikataulut ovat erilaisia, joten kannattaa tarkistaa Karvin ohjekirjeestä, milloin tietoja pitää toimittaa ja miltä aikaväliltä. Tässä ohjeessa mainittuja päivämääriä muokataan sen mukaan omaan Primukseenne, jotta saadaan kerättyä näyttötiedot oikealta aikaväliltä.

  Tämän ohjeen ja siihen sisältyvien tulosteiden avulla tarvittavat tiedot saadaan kerättyä ja tulostettua Primus-ohjelmasta, Näytöt-rekisteristä. Tiedot voidaan sen jälkeen siirtää Karvin Excel-pohjaan.

  Alkutoimenpiteet

  Ohjeen tulosteet on tarkoitettu Primuksen Näytöt-rekisteriin.

  Jos näyttö on suoritettu useammassa paikassa, tulee opetussuunnitelmassa olevaan näytön kokonaisuuteen arvioida useampi näyttö. Tiedot kirjataan niin, että jokaista työpaikkaa/oppilaitosta/suoritusta kohden on yksi näyttö. Näytön suorituspaikka merkitään Suorituspaikka (työpaikka)- ja/tai Suorituspaikka (oppilaitos) -kenttään opiskelijan näytön suoritustietoja kirjattaessa. Jos näyttöön sisältyy osanäyttöjä, suorituspaikat ja lyhyet kuvaukset kirjataan niihin. Silloin näytön kokonaisuudelle tehdään vielä oma rekisterikortti ja siihen ei valita suorituspaikkaa ja kuvausta ollenkaan.

  Koulun tiedot -rekisterin Tilastoinnin alkamispäivä 2- ja Tilastoinnin päättymispäivä 2- kenttiin merkitään ne päivämäärät, joiden väliltä tiedonkeruu tehdään. Oppimistulostiedonkeruun päivämäärävälit löytyvät Karvin ohjeesta. Vaihda tarvittaessa päivämääriä, jos eri tutkinnoissa tiedot kerätään eri aikaväliltä. Muista myös vaihtaa päivämäärät, jos tulostat oppimistulostiedot kerran vuodessa samoilla tulosteilla, jotta tulosteissa oleva esihaku toimisi.

  Ammattiosaamisen näyttöjen merkitseminen

  Ohjeessa kerrotaan, minne suoritettujen näyttöjen tiedot kirjataan, jotta ne voidaan siirtää Karvin Excel-pohjaan.

  Ammattiosaamisen näyttöjen suoritustiedot Primukseen

  Opiskelijan näyttötiedot kirjataan opiskelijan opetussuunnitelman tai Wilman eHOPS:n kautta ja ne tallentuvat Näytöt-rekisteriin. Tämä näyttöjen kirjaustapa ei muodosta opiskelijalle henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

  Karvin keräämä tietoPrimuksen kenttäPrimuksen rekisteri
  Oppilaitoksen nroTilastokeskuksen oppilaitoskoodiKoulun tiedot
  Opiskelijan suku- ja kaikki etunimetSukunimi, EtunimetOpiskelijarekisteri
  Opiskelijan henkilökohtainen tunniste 1)Oppijanumero tai Opiskelijan korttinumeroOpiskelijarekisteri (tai korttinumero tulee ohjelmasta automaattisesti)
  Opintojen aloituspäivä tässä oppilaitoksessaAloituspäiväOpiskelijarekisteri
  Opintojen aloituspäivä tässä tutkinnossaKoulutuksen/tutkinnon aloituspvmOpiskelijarekisteri
  Opiskelijan sukupuoliSukupuoliOpiskelijarekisteri
  Perustutkinto (merkitse numero) 2)Tutkinto (->Tutkintokoodi)Opiskelijarekisteri
  Tutkinnon osa 3)Tutkinnon osan koodiKurssit-rekisteri
  Työprosessin hallinta 1-3 4)Yhteinen arvosana, rivi 1Näytöt-rekisteri
  Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 1-3 4)Yhteinen arvosana, rivi 2Näytöt-rekisteri
  Työn perustana olevan tiedon hallinta 1-3 4)Yhteinen arvosana, rivi 3Näytöt-rekisteri
  Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta 1-3 4)Yhteinen arvosana, rivi 4Näytöt-rekisteri
  Tutkinnon osan näytön arvosana 1-3ArvosanaNäytöt-rekisteri
  Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättämisen ajankohtaNäyttöpvmNäytöt-rekisteri
  Suoritettiinko näyttö työssäoppimisen yhteydessäNäyttö suoritettu työssäoppimisen yhteydessäNäytöt-rekisteri
  Ammattiosaamisen näyttöpaikka 5)Suorituspaikka (työpaikka)/Suorituspaikka (oppilaitos)Näytöt-rekisteri
  Näyttöpaikka/paikat 6)Suorituspaikka (oppilaitos)/Suorituspaikka (työpaikka)Näytöt-rekisteri
  Lyhyt kuvaus/kuvaukset ammattiosaamisen näytöstä 6)Lyhyt kuvaus näytöstäNäytöt-rekisteri
  Arviointikeskusteluun osallistuivat (täytä yksi numerovaihtoehto)Arviointikeskusteluun osallistujatNäytöt-rekisteri
  Tutkinnon osan arvosanasta päätti (täytä yksi numerovaihtoehto)Tutkinnon osan arvosanasta päättiNäytöt-rekisteri

  1) Opiskelijan henkilökohtainen tunniste on opiskelijan oppijanumero, jos se löytyy Primuksesta tai muutoin korttinumero, joka tulee Primuksesta automaattisesti. Korttinumeroa ei siis syötetä Primuksen kenttään.
  2) Tutkinnot-rekisterin Tutkintokoodi-kenttään syötetään Tilastokeskuksen käyttämän numeroinnin mukainen koodi.
  3) Kurssit-rekisteriin haetaan ePerusteista tutkinnon osat, samalla tulee mukana Tutkinnon osan koodi. Jos tutkinnon osan koodia ei ole, tulostetaan Kurssin nimi. Jos näyttö liittyy paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuviin tutkinnon osiin, tulostetaan ko. teksti.
  4) Ammattiosaamisen näyttöjen arviointikohteet syötetään Kurssit-rekisteriin Arviointikohteet -kenttään ja sieltä ne heijastuvat Näytöt-rekisteriin. Kenttä täytetään kaikille näytön kokonaisuuksien kurssikorteille. Arviointikohteet arvioidaan Näytöt-rekisterissä.
  5) Tulostuu 1, 2 tai 3 sen mukaan, kumpi (tai molemmat) suorituspaikka-kenttä on täytetty.
  6) Näyttöpaikat ja lyhyt kuvaus näytöstä tulostetaan 3-tulosteessa osanäytöistä, jos niitä on tutkinnon osalle kirjattu.

  Oppimistulostietojen tulostaminen ammattiosaamisen näytöistä

  Oppimistulostiedon keräämiseen tarvitaan kolme erilaista tulostemallia, joiden avulla saadaan tulostettua Karvin keräämät tiedot ammattiosaamisen näytöistä Primus-ohjelmasta. Tiedot tulostetaan HTML-muotoon, jolloin ne voidaan liittää esim. Exceliin.

  Tallenna Liite-otsikon alla olevista tulostetiedostoista omalle koneellesi ne, joita tarvitset. Tulosteet, joiden nimen perässä on _2016, on tehty hevostalouden, kauneudenhoitoalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen Karvi-ohjeen (2016) mukaan, joihin on tullut pieniä muutoksia. Samat tulosteet käyvät myös vuonna 2017 talotekniikan ym. tietojen keruussa. (Toiset kolme tulostetta ovat samat kuin vuonna 2015.)

  Avaa sitten Primus ja Näytöt-rekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedostot yksitellen. Tiedostot on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Näyttökyselyn teon ajaksi määrittele Näytöt-rekisterin luettelojärjestykseksi: Opiskelija->Sukunimi&Opiskelija->Etunimet&Kurssi->Nimi, jonka avulla saat tulosteisiin kunkin opiskelijan näytöt allekkain. Voit myös tallentaa valmiin haun esim. "Karvi", joka on samanlainen kuin tulosteiden esihaku.

  Ammattiosaamisen näyttökysely 1

  Ensimmäiselle lomakkeelle tulostetaan tietoa Opiskelijarekisterin kentistä. Tulosteeseen on määritelty esihaku, jolloin lomakkeelle tulostuu suoritukset tietyltä aikaväliltä opiskelijakohtaisessa järjestyksessä. Aikaväli on määritelty suoraan tulosteen esihakuun. Näytöt tulostuvat sen mukaan, mitä Koulun tiedot -rekisterin Tilastoinnin alkamispäivä 2- ja Tilastoinnin päättymispäivä 2 -kenttiin on määritelty. Tulosteelle tulostuvat ainoastaan tiedonkeruupäivien välisenä aikana suoritetut näytöt. Esihakua pääsee muuttamaan tulostuseditorissa kohdasta Asetukset / Tulosteen ominaisuudet.

  Jos halutaan tiedot vain tiettyjen opiskelijoiden näytöistä, esihakuun on lisäksi määriteltävä ne opiskelijat, joista tietoa kerätään esimerkiksi opintojen aloittamisen ja tutkinnon mukaan. Esihaku näyttäisi siinä tapauksessa seuraavalta: Näyttöpvm>=Koulun tiedot->Tilastoinnin alkamispäivä 2 JA Näyttöpvm=<Koulun tiedot->Tilastoinnin päättymispäivä 2 JA Opiskelija->Koulutuksen/tutkinnon aloituspvm>=1.8.2016 JA (Opiskelija->Tutkinto->Tutkinto="jotain" TAI Opiskelija->Tutkinto->Tutkinto="jotainmuuta").

  Ammattiosaamisen näyttökysely 2

  Näyttökysely 2 -lomakkeelle kerätään opiskelijoiden suorituksista näyttöjen kokonaisuuksien koodi (tai nimet), arvosanat ja arviointikohteiden arvosanat. Näytöt tulostuvat sen mukaan, mitä Koulun tiedot -rekisterin Tilastoinnin alkamispäivä 2- ja Tilastoinnin päättymispäivä 2- kenttiin on määritelty. Lomakkeelle tulostuvat siis ainoastaan kenttiin merkittyjen tiedonkeruupäivien välisenä aikana suoritetut näytöt.

  Jos halutaan tiedot vain tiettyjen opiskelijoiden näytöistä, esihakua muokataan 1-tulosteen mukaisesti.

  Ammattiosaamisen näyttökysely 3

  Kolmanteen lomakkeeseen tulostuu tarkempia tietoja näytöistä. Nämä tiedot tulostetaan Näytöt-rekisteriin kirjatuista opiskelijan suoritustiedoista. Näyttöjen tiedot tulostuvat sen mukaan, mitä Koulun tiedot -rekisterin Tilastoinnin alkamispäivä 2- ja Tilastoinnin päättymispäivä 2- kenttiin on määritelty. Eli lomakkeelle tulostuu ainoastaan kenttiin merkittyjen tiedonkeruupäivien välisenä aikana suoritettujen näyttöjen tiedot. Jos tutkinnon osan alla on osanäyttöjä, niistä kerätään tulosteen kakkosriville näyttöpaikat ja kuvaukset.

  Jos halutaan tiedot vain tiettyjen opiskelijoiden näytöistä, esihakua muokataan 1-tulosteen mukaisesti.

  Tietojen siirtäminen Excel-lomakkeelle

  Lomakkeille tulostuvat tiedot voidaan lähettää Karvi:in Excel-lomakkeella. Primuksen tulosteista tiedot saadaan Exceliin seuraavasti:
  1. Avaa Näytöt-rekisteri ja avaa joku kolmesta tulosteesta.
  2. Tulostusikkunassa valitse Tiedostoon-välilehti.
  3. Valitse HTML-vaihtoehto ja paina Tulosta-painiketta.
  4. Tallenna nimellä-ikkunassa annetaan tallennettavalle lomakkeelle oma nimi, esim. "Karvin näyttökysely 1".

  Tämä toiminto tallentaa tiedoston valitsemaasi paikkaan ja voit avata sen Excelissä. Tiedostoa ei voida siirtää suoraan Karvin Excel-tiedostoon, vaan se tulee avata uuteen taulukkoon.

  • Siirrä kokonaisia sarakkeita Karvin lomakkeeseen valitsemalla haluttu sarake aktiiviseksi ja "Muokkaa - Kopioi".
  • Liitä sarake Karvin pohjaan valitsemalla halutusta sarakkeesta ylin solu aktiiviseksi ja valitsemalla "Muokkaa - Liitä".
  • Jos et saa kopioitua tietoa sarakkeittain, vaan excel valitsee aina koko taulukon aktiiviseksi yhden sarakkeen sijaan, tee seuraavasti: Klikkaa excel-taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa pientä neliötä. Se valitsee koko taulukon aktiiviseksi. Klikkaa sitten taulukon yläpuolelta "Yhdistä ja keskitä"-kohtaa, jolloin se lähtee pois päältä. Sen jälkeen pääset valitsemaan sarakkeittain tietoja.
  • Primus-tulosteessa 3 on osanäytöt tulostetaulukon kakkosrivillä. Niistä pitää siirtää vielä näytön kuvaukset ja näyttöpaikat koko näytön riville excelissä.

  Päivitetty 12.6.2017

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
  LiiteKoko
  Ammattiosaamisen näyttökysely 1_2016.tul2.72 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 2_2016.tul3.01 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 3_2016.tul6.09 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 1_.tul2.72 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 2_.tul3.06 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 3_.tul6.3 Kt