Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Kela: Oppilaitoksen todistus opinnoista, O 50

  Katso kuva

  Kelan oppilaitoksen todistus opinnoista (O 50) on uudistunut. Tämä ohje ja siihen liittyvät tulosteet on tehty kesällä 2015.

  Oppilaitoksen todistus opinnoista Kelalle

  Kelan lomakkeessa on joitakin kuvakkeita, joita ei saa tulostettua Primuksen tulosteeseen, mutta Kela on hyväksynyt myös Primus-mallin. Jos alkuperäiseen lomakkeeseen tulee muutoksia, oppilaitoksen on huolehdittava lomakkeen päivittämisestä. Sama lomake on Kelan sivuilla myös verkkolomakkeena ja sen voi täyttää ja tulostaa sieltäkin suoraan. Tämä ohje koskee Primuksesta tulostettavaa vastaavaa tulostetta, johon osa tiedoista saadaan suoraan ohjelmasta ja loput täytetään käsin.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi. Tallenna myös Kelan logo kuvana Kelan_logo.JPG -linkistä samaan paikkaan.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi ensimmäinen tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Tallenna samoin toinen tulostesivu. Logon tallentaminen on ohjeistettu ohjeen lopussa.

  Tulosteen tiedot

  Tarkista ennen lomakkeen käyttöönottoa, että Primuksessa on esillä ja käytössä samannimiset kentät kuin mihin tulosteen tietokentät viittaavat. Jos olette täyttäneet opiskelua koskevia päivämääriä esimerkiksi johonkin eri kenttiin, voitte vaihtaa tulostepohjaan käyttämänne kentät.

  Tuloste koostuu kahdesta eri sivusta. Ensimmäisellä sivulla on vielä kaksi osaa: ylätunniste ja taulukko. Ylätunnisteeseen tulostetaan Kelan logo sekä teksti ”Oppilaitoksen todistus opinnoista O 50”. Kelan logo luetaan Primuksen Kuvat-rekisteriin, jolloin sitä voidaan käyttää tulosteessa. Primuksesta tulostettava lomake kelpaa ilman logoakin. Ylätunnisteessa on myös tekstinä Kelan yhteystiedot ja lyhyt ohje.

  Ensimmäinen sivu

  Ensimmäisen sivun taulukkoon tulostetaan Kelan lomakkeen kohdat 1-5. Taulukon yläosaan tulostetaan tietona

  • opiskelijan henkilötunnus, suku- ja etunimet Opiskelijarekisterin samannimisistä kentistä.
  • oppilaitoksen tiedot Koulun tiedot -rekisteristä.

  Kohta 3:
  Opinnot tulostetaan Opiskelijarekisterin Koulutusohjelma/Osaamisala- ja Tutkinto-kentistä. Kyllä- ja Ei-rastikentissä on ehdot, joiden mukaan kenttiin tulee rasti, jos Lukion opiskelumuoto=Aikuislukio ja Yhdistelmäopintojen tyyppi-kentän vaihtoehdot täsmäävät ehtoihin.

  Kohta 4: Opintojen aloitus- ja päättymispäivät tulostetaan Opiskelijarekisterin Aloituspäivä- ja Arv.valmistumispäivä-kentistä. Lukuvuoden opetuksen päiväykset tulostetaan Koulun tiedot-rekisteristä.

  Kohta 5: Maksuton asuminen
  "Hakija asuu asuntolassa" -ruutuun tulostetaan rasti, jos Huoneeseen muuttopäivä -kentässä on joku päivämäärä tai Asuntolapaikka-kentässä on valinta.

  Toinen sivu

  Toisen sivun kohdat ovat suurimmalta osin tekstinä tulostepohjassa ja puuttuvat tiedot täytetään käsin lomakkeelle.

  Kohta 7: "Opintojen laajuuden mukainen suoritusaika päättyy tai on päättynyt" tulostuu Opiskelijarekisterin Arv.valmistumispäivä-kentästä, jos se on täytetty. Jos se on tyhjä, tulostuu pelkät viivat, joihin voi käsin kirjoittaa päiväyksen.

  Kohdan 8: "ulkomailla" ruutuun tulee rasti, jos opiskelijalle on täytetty kenttä Vaihto alkaa. Tähän voi vaihtaa jonkun muunkin kentän tiedon, jos on käytetty eri kenttiä ulkomailla tapahtuvan opiskelun kirjaamiseen.

  Kohta 10: "Allekirjoitus"
  Tietojen antajan yhteystiedot tulostuvat vakioilla Käyttäjän nimi, Käyttäjän tiedot (henkilökunta)->Työpuhelin, Käyttäjän tiedot (henkilökunta)->Sähköpostiosoite ja päiväys vakiolla Nykyinen päivämäärä. Tulosteessa on myös paikka oppilaitoksen leimalle.

  Huom. Jotta Käyttäjän tiedot -vakiot tuovat oikean henkilön tiedot tulosteelle, tulee Käyttäjätunnukset-rekisterissä liittää kuhunkin käyttäjätunnukseen kyseisen henkilön rekisterikortti. Se valitaan kenttään Henkilökunnan rekisterikortti.

  Molempien sivujen alareunaan tulee Kelan lomakkeen tunniste (O 50 06.15) ja teksti "Tulostettu Starsoft Primuksesta Kelan luvalla".

  Logo


  Primuksesta O 50-lomaketta tulostettaessa logon käyttäminen ei ole pakollista. Mutta jos haluat lisätä sen, ohjeen Tiedostot-otsikon alla on tulosteiden lisäksi myös Kelan logo, josta voit tallentaa logon kuvana omalle koneellesi tai muistitikulle. Primuksen Muut rekisterit -kohdassa on Kuvat-rekisteri, jonne viedään kaikki Primuksen kautta tulostettavat kuvat. Valitse Kuvat-rekisterissä Toiminnot / Uusi rekisterikortti. Klikkaa Lue kuva-painiketta ja hae tallentamasi tiedosto. Anna tiedostolle nimeksi esim. Kela_Logo.

  Avaa sitten Opiskelijarekisteri / Tulostuseditori ja tämän ohjeen tulosteista sivu 1. Lisää kuva tulosteeseen klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella ylätunnistetta, valitsemalla Ominaisuudet ja määrittelemällä lisättävä kuva sekä sen koko ja sijainti. Kuvan sijainti määritellään antamalla esim. X-arvoksi 60 pikseliä, sekä Y-arvoksi 15 pikseliä. Kuvan leveys on esim. 60 pikseliä ja korkeus 30 pikseliä. Valitse kohta Säilytä alkuperäiset mittasuhteet. Kuvan koon ja sijainnin arvot voivat olla muutkin riippuen koneesi asetuksista, tulostusmarginaaleista ym. Tarkista esikatselussa, että logo tulostuu oikeaan kohtaan.


  Artikkeli on päivitetty 19.10.2015