Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

2015: Todistus suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä, saman perustutkinnon toinen osaamisala

  Katso kuva

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen määräystä 3/012/2015 todistuksista ja on voimassa 1.8.2015 alkaen. Tämä todistus annetaan yhdessä "Todistus suoritetuista tutkinnon osista, toinen osaamisala" -tulosteen kanssa, kun opiskelija on jo aiemmin suorittanut koko tutkinnon ja suorittaa myöhemmin saman tutkinnon toisen osaamisalan.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Tulosteen tiedot

  Ylätunniste

  • Koulun tiedoista tulostetaan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimet.
  • Tietosolu Tutkinto->Tutkinto+", 180 osp" tulostaa tutkinnon nimen sekä laajuuden. Mikäli tutkintonimike kattaa asetuksen mukaisesti koko tutkinnon, täytyy kyseiselle tutkinnolle täydentää Tutkinnot-rekisteriin Yhteinen tutkintonimike -kenttä. Esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinnolle kyseiseen kenttään valitaan "lähihoitaja". Näin saadaan todistukseen tulostumaan tutkintonimike suoraan tutkinnon nimen perään.
  • Mikäli tutkintonimike kattaa vain osaamisalan, jätetään Tutkinnot-rekisterin Yhteinen tutkintonimike- kenttä tyhjäksi.
  • Opiskelijarekisteristä tulostetaan opiskelijan etunimet, sukunimi ja henkilötunnus.
  • Opiskelijan nimen alapuolelle on kirjattu teksti "on suorittanut...". Tähän tulostetaan tutkinnon nimen taivutettu muoto Tutkinnot-rekisterin kentästä Todistusnimi suomeksi 2, johon nimi kirjataan muodossa "sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon". Osaamisalan nimi tulostetaan muodossa "vanhustyön osaamisalan". Tämä tieto kirjataan Osaamisalat-rekisterin kenttään Todistusnimi 1.
  • Osaamisalan tiedot tulostetaan tietosolulla Osaamisala->Osaamisala.
  • Sarakeotsikot on kirjoitettu ylätunnisteeseen tekstinä.

  Suoritustaulukko

  • Näytöt kannattaa koota ops-puussa oman otsikon alle, joka on saman niminen kuin tutkinnon osilla eli Ammatilliset tutkinnon osat. Kurssityypiksi tälle valitaan 1 otsikko näytöt.
  • Suoritustaulukon ensimmäiselle riville tulostetaan näyttöjen otsikko ja toiselle ammattiosaamisen näyttö. Kolmannelle riville tulostetaan näytön kuvaus ja suorituspaikka.
  • Näyttöjen otsikko tulostuu silloin, kun Laajuus.Laajuustyyppi(Osaamispisteet)>0. Opiskelijalla on tällöin otsikon alapuolella olevissa kursseissa suorituksia.

  Ammattiosaamisen näyttö:

  Ammattiosaamisen näyttö tulostuu suoritustaulukon toiselle riville. Tiedot tulostuvat silloin, kun ammattiosaamisen näyttöön on annettu arvosana. Nimi voi tulla suoraan Kurssit-rekisterin Nimi-kentästä tai kurssisuorituksen Kurssin nimi -kentästä. Niinikään osaamispisteet ja arvosana tulostetaan, kun ammattiosaamisen näyttö on arvioitu.

  Näytön kuvaus:

  Näytön kuvaus ja suorituspaikka tulostuvat kolmannelle riville ja ne on kirjattu Näytöt-rekisteriin. Näytön kuvaus tulostetaan Näytöt-rekisterin kentästä Lyhyt kuvaus näytöstä ja suorituspaikka joko kentästä Suorituspaikka (oppilaitos) tai Suorituspaikka (työpaikka).

  Alatunniste

  • Alatunniste on lähes samanlainen kuin "Todistus suoritetuista tutkinnon osista, toinen osaamisala" -tulosteessa.
  • Alatunnisteeseen tulostetaan maininta opiskelijan aiemmin suorittamasta tutkinnosta ja toisesta koulutusohjelmasta. Alatunnisteen ensimmäinen punainen solu sisältää sekä tekstiä että tietoa.
  • Näiden tietojen alapuolelle tulostetaan mahdolliset viitteiden selitykset, todistuksen päiväys sekä allekirjoitukset.
  • Todistuksen päivämäärä tulostuu monirivisen Todistuksen päiväykset-kentän viimeiseltä täytetyltä riviltä.
  • Toimielimen puheenjohtajan nimenselvennys, titteli ja toimielimen asettaja eli koulutuksen järjestäjän nimi tulostetaan todistuksen loppuun.

  Artikkeli on päivitetty 29.09.2015