Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Yo-maksujen koontilista

  Katso kuva

  Kun Yo-laskut on ajettu, voi laskuista tulostaa koontilistan. Koontilistalle on kaksi valmista esimerkkiä:

  • Tässä koosteessa on eriteltynä opiskelijoiden koe- ja perusmaksut, ja lisäksi summat opiskelijoittain ja koko koulun osalta.
  • "Koontilista, viitenumerot ja eräpäivät" -tulosteessa taas näkyy laskujen viitenumerot, eräpäivät sekä maksupäivät.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Laskutus-rekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.


  Ota tulostetta varten Laskutus-rekisterissä esiin seuraavat kentät Erittelytaulukko-haaran alta:

  • Rivin selite (muodostetaan laskutusajossa) Kertoo, onko kyseessä perusmaksu vai koemaksu
  • Rivin veroton hinta (maksu euroissa)

  Tärkeää! Yo-laskutustoiminnossa erittelyn ylimmälle riville tulee aina perusmaksu ja sen jälkeen koekohtaiset rivit. Tulosteessa oletetaan, että erittelytaulukon ensimmäisellä rivillä on aina YTL-perusmaksu ja seuraavilla riveillä koemaksut. Älä siis muuta ensimmäisen rivin selitettä tai erittelyrivien järjestystä.

  Tulosteen tiedot

  Tuloste koostuu kolmesta osasta: ylätunnisteesta, tavallisesta taulukosta ja alatunnisteesta. Alatunnisteen tiedot on merkitty tulosteen viimeiselle sivulle.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostuu Koulun tiedot -rekisterissä lukuvuosi, YTL-koemaksu ja YTL-perusmaksu. Vaaleankeltaisella pohjalla näkyvät tekstit, kuten "KOONTILISTA YO-MAKSUISTA", "Lukuvuosi" ja "Koemaksu" on kirjoitettu suoraan pohjaan.

  Tarkista, että perus- ja koemaksut ovat tämän vuoden mukaisia. Jos niissä on korjattavaa, korjaa maksut ja muodosta sitten laskut uudelleen.

  Taulukko

  Varsinaiseen koosteosuuteen tulostuu

  • Hetu: Maksaja (opiskelija)->Henkilötunnus
  • Maksaja: Maksaja (opiskelija)->Sukunimi, Etunimet
  • Osoite: Maksaja (opiskelija)->Kotipaikan lähiosoite, Kotipaikan postiosoite
  • Kokeita kpl: Opiskelijan kokeiden lukumäärä. Tämä saadaan laskemalla erittelyrivien lukumäärä -1, eli kaikki rivit miinus perusmaksun rivi.
  • Koemaksut, e: Opiskelijan koemaksut yhteensä. Kokeita kpl * erittelytaulukon 2. rivin veroton hinta
  • Perusmaksu, e: Perusmaksu. Erittelytaulukon 1. rivin veroton hinta.
  • Yhteensä, e: Opiskelijalta laskutettu summa yhteensä. Laskun veroton hinta.

  Alatunniste

  Alatunnisteeseen lasketaan summat tulosteen riveistä:

  • Yhteensä laskuja: Laskujen lukumäärä yhteensä. Tietosoluun lasketaan tulostettavaksi valittujen laskujen lukumäärä laskuri-toiminnolla. Tämä toiminto löytyy hakuruudun Vakiot-haarasta.
  • Koemaksut: Koemaksut yhteensä. Summaan lasketaan verottomat hinnat niiltä riveiltä, joiden selite ei ala sanalla "YTL".
  • Kokeita: Kokeita yhteensä. Summaan lasketaan rivilukumäärä niiltä riveiltä, joiden selite ei ala sanalla "YTL".
  • Perusmaksut: Perusmaksut yhteensä. Summaan lasketaan verottomat hinnat niiltä riveiltä, joiden selite alkaa sanalla "YTL".
  • Yhteensä: Perusmaksujen ja koemaksujen summa, eli laskujen verottomien hintojen summa, eli laskutettu summa yhteensä.

  Artikkeli on päivitetty 27.12.2010