Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset vuonna 2016

  Opetushallitus kerää ammatillisen koulutuksen kustannusten ja tulojen seurantaa varten opetuksen suoritteita. Kohdan S1 opetuksen suoritteet saa kerättyä Primuksesta ja Kurresta.

  S1 OPETUKSEN SUORITTEET

  Opetuksen suoritteet kerätään Kurre 7- ja Primus W4 -ohjelmista. S1.1-1.2 kerätään Kurre 7 -ohjelmasta ja kohdat S1.3-1.6 Primuksesta.

  Jos Kurren työjärjestykset on tehty lukuvuosittain (2015-2016 ja 2016-2017), kootaan tilaston tunnit kahdesta eri työjärjestystiedostosta. Tällöin kuluvan lukuvuoden Kurre-työjärjestykseen tehdään uusi jaksojärjestelmä. Tämän voi nimetä esim. 2016. Jaksojärjestelmään lisätään yksi jakso, jolle määritellään alkamispäiväksi 1.1.2016 ja päättymispäiväksi 31.12.2016.

  Edellisvuoden työjärjestys otetaan tilastoinnin ajaksi julkiseksi, jolloin sen 2016 keväälle osuvat tunnit saadaan näkymään 2016-2017 -tiedoston kautta tehtävään tilastoon. Edellisvuoden työjärjestykselle rastitaan Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen.

  Vaihtoehtoisesti Kurren versiosta 7.21 lähtien voi tiedot hakea myös suoraan tietyltä aikaväliltä Jaksotuksen yhteenveto -tulosteelle, eikä tarvitse tehdä erikseen uutta ylimääräistä jaksojärjestelmää.

  HUOM: Alla olevat Kurrea koskevat ohjeistukset toimivat vain, jos ryhmät ovat luokittaisia. Ryhmissä ei myöskään saisi olla sellaisia opiskelijoita, joiden ei pidä tulla mukaan laskentaan.

  Kurre 7 -ohjelmasta kerättävät tiedot

  S 1.1 Opetustuntien lukumäärä

  Opetustuntien lukumäärän saa kerättyä Ryhmittely-ikkunassa Jaksotuksen yhteenveto -tulosteella. Lisäasetukset-välilehdeltä rastitaan Tulosta muiden koulujen tiedot, Jaksovalinnat-välilehdeltä valitaan jaksojärjestelmäksi 2016 ja jaksoksi koko lukuvuoden kestävä jakso. Yhteenvetoon valitaan Opettajat-välilehdeltä kaikki opettajat, jotta tilastoon saadaan opettajien opetustunnit.

  Toinen vaihtoehto opetustuntien lukumäärän keräämiseksi on käyttää Perustiedot-ikkunassa Luokat-välilehden Luokan tuntimäärät -tulostetta. Tulosteelle valitaan jaksojärjestämäksi 2016 ja halutut koulutukset.

  S 1.2 Lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä

  Mikäli opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ovat samassa Kurre 7 -työjärjestyksessä, saa lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärän kerättyä Kurren Ryhmittely-ikkunassa Jaksotuksen yhteenveto -tulosteella. Tulosteen asetuksissa valitaan Lisäasetukset-välilehdeltä Tulostettavat tunnit -kohtaan "Tulosta vain opetus". Tällöin saadaan tulostettua vain lähiopetustunnit. Yhteenvetoon valitaan Luokat-välilehti ja valitaan kaikki luokat.

  Mikäli Kurressa on erilliset työjärjestykset opetussuunnitelmaperusteiselle koulutukselle ja näyttötutkintoon valmistavalle koulutukselle, täytyy niistä kerätyt lähiopetustunnit (S 1.2.1 ja S 1.2.2) laskea yhteen, ohje alla.

  S 1.2.1 -josta lähiopetustuntien lukumäärä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa

  Mikäli opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ovat samassa Kurre 7 -työjärjestyksessä, saa lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärän kerättyä Kurren Ryhmittely-ikkunassa Jaksotuksen yhteenveto -tulosteella. Tulosteen asetuksissa valitaan Lisäasetukset-välilehdeltä Tulostettavat tunnit -kohtaan "Tulosta vain opetus". Tällöin saadaan tulostettua vain lähiopetustunnit. Yhteenvetoon valitaan Luokat-välilehti ja valitaan ne luokat, jotka ovat opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen luokkia.

  Mikäli Kurressa on erillinen työjärjestys opetussuunnitelmaperusteiselle koulutukselle, kerätään lähiopetustunnit samoin kuin yllä, mutta luokiksi valitaan kaikki luokat.

  S 1.2.2 -josta lähiopetustuntien lukumäärä näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

  Mikäli opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ovat samassa Kurre 7 -työjärjestyksessä, saa lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärän kerättyä Kurren Ryhmittely-ikkunassa Jaksotuksen yhteenveto -tulosteella. Tulosteen asetuksissa valitaan Lisäasetukset-välilehdeltä Tulostettavat tunnit -kohtaan "Tulosta vain opetus". Tällöin saadaan tulostettua vain lähiopetustunnit. Yhteenvetoon valitaan Luokat-välilehti ja valitaan ne luokat, jotka ovat näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen luokkia.

  Mikäli Kurressa on erillinen työjärjestys näyttötutkintoon valmistavalle koulutukselle, kerätään lähiopetustunnit samoin kuin yllä, mutta luokiksi valitaan kaikki luokat.

  Primus W4 -ohjelmasta kerättävät tiedot

  S 1.6 Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa suoritetut osaamispisteet (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) vuonna 2016

  Suoritetut osaamispisteet (ilman hyväksiluettuja osaamispisteitä) saadaan hakemalla Primuksessa ensiksi kaikki opiskelijat, joilla on suorituksia vuodelta 2016.

  Haussa täytyy huomioida vielä eri koulutusalat, joiden mukaan tilasto kerätään. Hakufunktiona voi käyttää esim. Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli (Primus, osaamispisteet, 1 pakollinen, 01.01.2016,31.12.2016) >"0", tyypiksi valitaan yksitellen käytössä olevat kurssityypit ja aikaväliksi koko vuosi.

  Hakufunktiot yhdistetään TAI-ehdoin ja koko hakufunktio laitetaan sulkeisiin. Haun loppuun lisätään JA-ehdolla koulutusala-haku, esim. Koulutusala->Koulutusala="tekniikka ja liikenne".

  Haku voi olla esimerkiksi tällainen: (Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli(Primus, osaamispisteet, 1 pakollinen, 01.01.2016,31.12.2016)>"0" TAI Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli(Primus, osaamispisteet, 1 mukautettu,01.01.2016,31.12.2016)>"0" TAI Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli(Primus, osaamispisteet, 2 pakollinen,01.01.2016,31.12.2016)>"0") JA Koulutusala->Koulutusala="Tekniikka ja liikenne".

  Lisää hakuun vielä JA Suoritustapa=opetussuunnitelmaperusteinen

  Haussa täytyy huomioida myös arkistoidut opiskelijakortit, joten valitse Hae myös arkistosta.

  Haun jälkeen valitaan Toiminnot / Koosteet / Tilastointi. Tilastointi-ikkunassa valitaan seuraavat kohdat:

  • Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat: Rekisteriruutuun haetut opiskelijat
  • Tilastoon tulostettavat tiedot: Suoritusten lukumäärät
  • Tilastoon tulostettavat tiedot (Laajuudet): Osaamispisteet
  • Laskennan aikarajaus: Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä-kenttiin tulee tammikuun ensimmäinen ja joulukuun viimeinen päivä.
  • Yhteenvetoon laskettavat kurssityypit: valitaan kaikki käytössä olevat kurssityypit, mutta ei hyväksilukujen (osaamisen tunnustamisten) tai näyttöjen kurssityyppejä.
  • Laskennassa näkyy haetun koulutusalan suoritetut kurssit ja niiden osaamispisteet. Yhteensä-riviltä näkyy suoritetut osaamispisteet haetun koulutusalan osalta.

  Huomioi ylin arvioitu taso-rasti:
  Rastin käyttäminen vähentää ylemmän tason (tutkinnon osan) osaamispisteistä alemmalta tasolta kertyvät, päivämäärärajauksen ulkopuolelle jäävät osaamispisteet. Tällöin pitää olla rastittuna Huomioitaviin kurssityyppeihin myös alempien tasojen kurssityypit, jotta Primus osaa vähentää ne.

  S1.5 Hyväksiluetut osaamispisteet vuonna 2016

  Vuoden aikana tunnustetut (hyväksiluetut) osaamispisteet saadaan hakemalla Primuksessa ensiksi kaikki tilastoitavat opiskelijat, joilla on suorituksia edelliseltä vuodelta.

  Haussa täytyy huomioida vielä eri koulutusalat, joiden mukaan tilasto kerätään. Hakufunktiona käytetään Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli (Primus, Osaamispisteet, 1 osaam.tunnustettu aikana, 01.01.2016, 31.12.2016)> "0", tyypiksi valitaan hyväksiluvun (osaamisen tunnustamisten) kurssityypit ja aikaväliksi koko vuosi.

  Hakufunktiot yhdistetään TAI-ehdoin ja koko hakufunktio laitetaan sulkeisiin. Haun loppuun lisätään JA-ehdolla koulutusala-haku, esim. Koulutusala->Koulutusala="tekniikka ja liikenne".

  Haku voi olla esimerkiksi tällainen: (Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli (Primus, Osaamispisteet, 1 osaam.tunnustettu aikana, 01.01.2016, 31.12.2016)>"0" TAI Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli (Primus, Osaamispisteet, 1 osaam.tunnustettu ennen, 01.01.2016, 31.12.2016)>"0") JA Koulutusala->Koulutusala="tekniikka ja liikenne".

  Haussa täytyy huomioida myös arkistoidut opiskelijakortit, joten valitse Hae myös arkistosta.

  Haun jälkeen valitaan Toiminnot / Koosteet / Tilastointi. Tilastointi-ikkunassa valitaan seuraavat kohdat:

  • Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat: Rekisteriruutuun haetut opiskelijat
  • Tilastoon tulostettavat tiedot: Suoritusten lukumäärät
  • Tilastoon tulostettavat tiedot (Laajuus): Osaamispisteet
  • Laskennan aikarajaus: Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä-kenttiin tulee tammikuun ensimmäinen ja joulukuun viimeinen päivä.
  • Yhteenvetoon laskettavat kurssityypit -kohtaan valitaan osaamisen tunnustamisten kurssityypit.
  • Laskennassa näkyy haetun koulutusalan osaamisen tunnustamisten osaamispisteet. Yhteensä-riviltä näkyy osaamisen tunnustamisten osaamispisteet haetun koulutusalan osalta.

  S1.7.2 Toiselta ammatillisen koulutuksen järjestäjältä ostetut osaamispisteet vuonna 2016

  Jos koko valmistava koulutus on ostettu toiselta koulutuksen järjestäjältä saat osaamispisteet haettu Primuksesta. Tee haku kohdan S1.6. mukaisilla hauilla, mutta lisää hakuun vielä JA-sanalla kenttä, johon teillä on kirjattu toisen koulutuksen järjestäjän tieto ja sen tulee olla <> kuin oman koulun tiedot. Esim. Tulokoulu <> oman koulun nimi.

  S 1.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

  Näistä opinnoista pitää ilmoittaa opiskelijamäärät ja opetustuntimäärät yhteensä ajalta 1.1.-31.12.2016. Tietojen kerääminen riippuu siitä, miten nämä opinnot on laitettu tutkinnon suorittajien opetussuunnitelmiin. Voi tehdä esimerkiksi oman tynkä-opetussuunnitelman, johon laittaa ylätason ja sen alle kaikki eri opinnot, joita tähän kuuluu.

  Opiskelijamäärän saa haettua esimerkiksi siten, että hakee ensin näyttötutkintoperusteiset opiskelijat: Suoritustapa=Näyttöperusteinen. Sen jälkeen jatkaa hakua Arvosanalukumäärä.Kurssi()>0. Kurssiksi valitaan opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen ylätason kurssi. Haun tuottaman opiskelijalistan alapuolelta näkee opiskelijamäärän, ketkä ovat osallistuneet näihin opintoihin.

  Opetustuntimäärät voi hakea Kurresta, jos opinnot on viety Kurreen. Toimi samaan tapaan kuin ohjeen alussa on neuvottu opetustuntien keräämiseksi. Tee uusi jaksojärjestelmä esim. "VUOSI 2016", ja siihen yksi jakso ajalle 1.1.-31.12.2016.

  Ryhmittely-ikkunassa ota tuloste Jaksotuksen yhteenveto. Valitse tulosteen asetuksissa Lisäasetukset-välilehdeltä Tulostettavat tunnit -kohtaan "Tulosta vain opetus" ja Jaksovalinnat-välilehdeltä äsken luotu uusi jaksojärjestelmä "VUOSI 2016".

  Tulostusikkunan vasemmassa reunassa valitse joko Opetustarjonta, Kurssityypit tai Opetusryhmät-välilehdeltä ne tiedot, joiden opetustuntimäärät lasketaan.

  • Esimerkiksi, jos opiskeluvalmiuksia parantaville opinnoille on oma kurssityyppi, valitaan Kurssityypit-välilehdeltä kyseinen kurssityyppi.
  • Jos kyseiset opinnot löytyvät kätevästi Opetustarjonta-välilehdeltä omina kursseinaan, valitaan puolestaan opinnot sieltä.
  • Tai jos näille opinnoille on tehty omat opetusryhmät, joissa ei ole muita opiskelijoita, valitaan ryhmät Opetusryhmät-välilehdeltä.

  Avainsanat: kustannukset, opetuksen suoritteet, opetushallitus

  Päivitetty 22.3.2017

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Opetushallitus