Oppilaskohtainen arviointi, muokkauslomake opettajalle