2015: Tutkintotodistus erikoisammattitutkinnon suorittamisesta