2016 Todistukset, numeroarv. (arvosanat oppiaineittain)