Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, suoritetut kurssit (kohta BC)