Oppilasmäärien tilastointi: Edellinen lukuvuosi (kohta E)