Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arvosanamääritykset ja arvosana-asteikot

  Arviointi voi olla numeerista, sanallista tai näiden yhdistelmää. Arvosanat voivat olla numeroita, kirjaimia, sanoja tai kokonaisia lauseita. Käyttäjä voi määritellä itse ei-numeeristen arvosanojen parhausjärjestyksen, sekä tavan, jolla arviointi tulostetaan todistukseen. Arvosanoista voi koota erilaisia asteikkoja, ja eri aineet/kurssit voi arvioida eri asteikkojen mukaan.

  Arvosana-asteikot

  Arvosana-asteikot-rekisterissä luodaan kaikki asteikot, joita oppilaitos käyttää. Asteikkoja voi olla useampia, mutta sama arvosana voi kuulua vain yhteen asteikkoon. Eri kurssit voidaan arvioida eri asteikoilla. Kurssin arviointiasteikko merkitään Kurssit-rekisterissä kenttään Asteikko. Asteikkoja voivat olla esim.

  • peruskoulujen ja lukioiden "4 - 10"
  • lukiodiplomien ja korkeakoulujen "1 - 5"
  • ammatillisen nuorten koulutuksen "1 - 3"
  • ammatillisen aikuiskoulutuksen "hyväksytty - hylätty"
  • alakoulujen "sanallinen arviointi"

  Asteikossa voi olla sekä numero- että kirjainarvosanoja. Esim. asteikkoon "4 - 10" voi kuulua myös arvosanat "O osallistunut", "K kesken" ja "S suoritettu".

  Arvosanamääritykset

  Arvosanamääritykset-rekisterissä luodaan kaikki arvosanat, joita oppilaitos käyttää. Opintosuoritukselle voidaan antaa vain sellainen arvosana, joka löytyy tästä rekisteristä. Arvosanoille täytetään vähintään Arvosana-kenttä, lisäksi voi täyttää:

  • Asteikko: Mihin asteikkoon arvosana kuuluu. Esim. lukion arvosana "5" voi kuulua normaaliin asteikkoon "4 - 10" tai lukiodiplomien asteikkoon "1 - 5".
  • Numero-kenttään annetaan jokin numeroarvo, jota käytetään, kun vertaillaan, onko arvosana parempi vai huonompi kuin jokin toinen, yleensä saman aineen aiempi arvosana. Numeroarvosanoilla Numero on yleensä arvosana itse, kirjainarvosanoilla numeroarvot voivat olla esim. 0 - 3. Mitä suurempi numero, sen parempi arvosana. Numeroarvo voi olla myös negatiivinen. Kirjainarvosanan tulee olla pienempi kuin saman asteikon pienin numeroarvosana. Esim. asteikossa 4 - 10 kirjainarvosana "K (kesken)" voisi saada numeroarvon "3".
  • Kirjaimin-kenttään kirjoitetaan numero- ja kirjainarvosanan nimi, esim. "kiitettävä".
  • Näppäin-kentän täyttäminen nopeuttaa opettajien työtä. Opettaja voi valita arvosanan listasta hiirellä, tai syöttää sen näppäimistöltä. Esim. arvosanan "10" näppäinvastineeksi voi merkitä "1" tai "0".
  • Info-kenttään voi merkitä jotain arvioijalle ja opiskelijatietoja tarkastelevalle näkyvää lisätietoa arvosanasta. Info näkyy mm. opiskelijakortilla, kun vie hiirikursorin opsinäkymässä jonkin arvioidun kurssin päälle.
  • Pisteet-kohtaan voi merkitä arvosanaa vastaavan pistemäärän. Tietoa tarvitaan lähinnä opistoissa ja erikoisoppilaitoksissa.
  • Vanha arvosana täytetään vain, kun siirrytään kokonaan uuteen arvosana-asteikkoon, ja aiemmin annetut arvosanat muunnetaan takautuvasti uuden asteikon arvosanoiksi.
  • Lasketaan suoritukseksi rastitaan kaikille niille arvosanoille, jotka tarkoittavat hyväksyttyä suoritusta, ja jotka kasvattavat opiskelijan kurssi/opintoviikkomäärää. Jos sama arvosana lasketaan toisinaan suoritukseksi, toisinaan ei, jätä rasti tässä pois ja merkitse sen sijaan Kurssityypit-rekisterissä, että esim. pakollisilla kursseilla 4 on suoritus, soveltavilla kursseilla ei.
  • Lasketaan keskiarvoon rastitaan sellaisille numeroarvosanoille, jotka halutaan huomioida keskiarvossa. Kirjainarvosanoja ei huomioida koskaan keskiarvossa.
  • Hylätty rastitaan hylättyä suoritusta tarkoittaville arvosanoille, esim. yleissivistävässä koulutuksessa "4" ja "H".
  • Käsittele valintana rastitaan niille arvosanoille, jotka tarkoittavat kesken jäänyttä tai osittain suoritettua. Tällaiset arvosanat lasketaan tilastoissa ja opintokorteissa valinnoiksi, ei suorituksiksi, ja kurssit siirtyvät Kurreen nykyisen lukuvuoden valintana - ts. oletetaan, että opiskelija jatkaa suoritusta. Valinta siirtyy 31.5. asti Opiskelijat nykyisillä luokillaan -vaihtoehdolla. Sen jälkeen valinnat siirtyvät Simuloi luokaltasiirtoa -vaihtoehdolla. Simulointia käytettäessä tällainen arvosana siirtyy seuraavan lukuvuoden valinnaksi vain, jos siirron asetuksista on rastittu myös Siirrä myös edellisten vuosien valinnat.
  • Etenemiseste-rasti liittyy lukiokoulutuksen hylättyihin suorituksiin. Etenemisesteitä varten luodaan oma erillinen arvosanansa, ja tämä kenttä rastitaan vain sille arvosanalle. Kun opiskelijalla on liikaa nelosia, vaihtuu aineen arvosanaksi etenemisesteen merkki, yleensä "E". Opiskelijat, joilla on etenemisesteitä, löytää nopeasti arviointiyhteenvedolla.
  • Huomioi kurssilaskutuksessa koskee vain maksullista koulutusta, lähinnä opistoja. Kenttä rastitaan suoritusta tarkoittaville arvosanoille. Opiskelijaa laskutetaan suoritusmäärän mukaan.
  • Aloittamismerkintä koskee vain maksullista koulutusta, lähinnä opistoja. Aloittamismerkintää varten tehdään oma arvosanansa. Opettaja merkitsee kaikille kurssin aloittaneille aloittamismerkinnän heti kurssin alkaessa.

  Arvosanojen paremmuuden vertailu

  Arvosanojen paremmuutta vertaillaan Arvosanamääritykset-rekisterin Numero-kentän arvon mukaan: mitä suurempi luku, sen parempi arvosana.

  • Oletuksena paras arvosana jää voimaan.
  • Jos tuorein arvosana saa aina jäädä voimaan, rasti Koulun tiedot -rekisteristä kenttä Arvosana voidaan korvata huonommalla.
  • Kun opiskelijalla on samasta kurssista useita arvosanoja, näkyy jokainen niistä opiskelijakortilla kurssin suoritusruudussa omana välilehtenään. Päällimmäisen välilehden arvosana tulostuu todistukseen ja opintokortteihin, ja näkyy Wilmassa kurssin arvosanana.
  • Arvosanoja voi tarvittaessa järjestää suoritusruudun Ensimmäiseksi-painikkeella tai Arvosanamääritykset-rekisterin Lisätoiminnot-valikon toiminnolla Järjestä opiskelijoiden suoritukset. Toiminnon avulla voidaan järjestää opiskelijoiden suoritukset niin, että numeroarvoltaan suurin tulee voimaan. Ohjelma järjestää ainoastaan arvosanat, joissa on sama tieto kentissä Arvosana ja Numero, eli kirjainarvosanat jätetään huomioimatta.