Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Huoltajien ja opiskelijoiden Wilma-ohjeet

  For instructions in English, please see WILMA overview for guardians

  Wilmaa käytetään kaikilla kouluasteilla esiopetuksesta korkeakouluihin. Wilmassa käytössä olevat toiminnot vaihtelevat sen mukaan, minkälaisesta oppilaitoksesta on kyse, ja mitä toimintoja oppilaitoksessa on katsottu tarpeelliseksi ottaa käyttöön.

  Ohjelman termit sen sijaan ovat yhtenäiset kaikille, ja sen vuoksi jotkin asiat saattavat olla Wilmassa eri nimellä kuin mitä oppilaitos käyttää.

  Oppilaitokset hoitavat itsenäisesti Wilman ylläpidon. Kaikissa Wilmaan liittyvissä ongelmissa, myös tunnukseen ja kirjautumiseen liittyvissä, tulee ottaa yhteyttä oppilaitokseen. Vismalla ei ole pääsyä oppilaitosten Wilmoihin.

  Saman kunnan sisällä opiskelevat lapset voi pääsääntöisesti yhdistää yhteen tiliin, eli yhden kirjautumisen alle. Jos lapset opiskelevat eri kuntien koulussa tai yksityiskouluissa, yhdistäminen ei pääsääntöisesti onnistu. Tämä johtuu siitä, että jokaisella kunnalla on oma Wilma-ohjelmansa, jolloin lapsetkin ovat eri tietokannoissa. Wilman sovellusversiolla on kuitenkin mahdollista nähdä myös eri kunnissa opiskelevien lapsiesi tiedot samasta paikasta.

  Myös Wilmaan liittyvät kehitystoiveet kannattaa osoittaa ensisijaisesti oppilaitokselle. Monesti toivottu ominaisuus on jo olemassa, mutta oma oppilaitos ei syystä tai toisesta ole ottanut sitä käyttöön. Oppilaitokset välittävät opiskelijoiden ja huoltajien toiveet tarvittaessa tukipalveluumme.