Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikirjojen muodostus ja päivittäminen

  Arviointikirjat luodaan perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä tai valitsemalla Tiedonsiirrot-valikosta Tiedonsiirrot Primukseen / Arviointikirjat. Ryhmät-välilehdellä päästään valitsemaan, mistä ryhmistä arviointikirjat tehdään, Tiedonsiirrot-valikon kautta taas muodostetaan kerralla kaikkien ryhmien arviointikirjat.

  Ryhmien valitseminen

  Jos haluat siirtää vain tiettyjen ryhmien arviointikirjat, maalaa haluamasi ryhmät tai poimi ne Ctrl-näppäin pohjassa.

  • Tiedot kannattaa järjestää Päättyy jaksossa -sarakkeen mukaan, jolloin on helppo maalata kaikki ne ryhmät, joiden opetus päättyy vaikkapa 2. jaksossa.
  • Klikkaa jotain maalaamaasi ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Muodosta arviointikirjat. Jätä Muodosta arviointikirjat ryhmistä -kohtaan asetus "Vain valituista ryhmistä".
  • Jos haluat tehdä arviointikirjat kerralla kaikista Kurren ryhmistä, ei ryhmiä tarvitse maalata vaan voit avata ponnahdusvalikon minkä tahansa ryhmän kohdalta. Vaihda Muodosta arviointikirjat ryhmistä -kohtaan asetus "Kaikista ryhmistä".
  • Luokkarajaus-kentän avulla voit tehdä lisärajauksen: Anna rajaukseksi esim. 08A, jolloin arviointikirjat muodostetaan pelkästään niistä ryhmistä, joissa on mukana 08A-luokan opiskelijoita.

  Siirrettävä jakso tai jaksojärjestelmä

  • Jaksojärjestelmä- ja Jakso-kenttien avulla voidaan muodostaa kulloinkin ajankohtaisen jakson arviointikirjat. Kurre tarkistaa, minkä ryhmien opetusta on jaksotettu tälle jaksolle ja siirtää vain nämä ryhmät.
  • Jos valitset pelkän jaksojärjestelmän, muodostetaan arviointikirjat kaikkien jaksojen ajalta (kuitenkin vain 1 arviointikirja per ryhmä); jos valitset jakson, tehdään arviointikirjat vain sen jakson ryhmille.
  • Jos käytössä on useampia jaksojärjestelmiä, valitaan tähän se, joka parhaiten vastaa arviointiaikoja. Viikkojärjestelmästä arviointikirjat muodostetaan lähinnä aikuiskoulutuksessa.
  • Jos taas käytössä on sama arviointikirja koko lukuvuoden, on luotava arviointikertoja vastaava jaksojärjestelmä.

  Siirtotapa

  Arviointikirjoja tehdessään Kurre tarkistaa, löytyykö ryhmälle jo ennestään arviointikirja Primuksen arviointirekisteristä, ja onko jokin muuttunut Kurressa arviointikirjan teon jälkeen.

  • Luo kaikki uusina: Jokaisesta ryhmästä tehdään uusi arviointikirja Primuksen arviointirekisteriin, oli arviointikirjaa ennestään tai ei.
  • Luo puuttuvat: Jos Primuksen arviointirekisteristä löytyy ryhmälle arviointikirja, ei tehdä mitään. Jos ei löydy, luodaan arviointikirja nyt.
  • Päivitä olemassa olevat: Jos Primuksen arviointirekisteristä löytyy ryhmälle arviointikirja, päivitetään siihen Kurren mukaiset tiedot. Jos ei löydy, ei tehdä mitään.
  • Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat: Jos Primuksen arviointirekisteristä löytyy ryhmälle arviointikirja, päivitetään siihen Kurren mukaiset tiedot. Jos ei löydy, luodaan arviointikirja nyt.

  Kurre etsii nimenomaan tästä Kurre-tiedostosta aiemmin muodostettua arviointikirjaa, Primuksessa käsin tehtyjä / kopioituja arviointikirjoja se ei tunnista.

  • Jos arviointikirja on olemassa, näkyy ryhmän rivillä Arviointikirja-sarakkeessa sinisellä tai punaisella pohjalla arviointikirjan korttinumero. Jos arviointikirjaa ei ole, näkyy sarakkeessa pelkkä viiva.
  • Punainen pohja tarkoittaa, että arviointikirjojen luomisen jälkeen on Kurressa tehty muutoksia tähän ryhmään; sininen tarkoittaa, että muutoksia ei ole tehty.
  • Arviointikirja-sarakkeen alla kerrotaan arviointikirjojen yhteismäärä sekä suluissa punaisella muuttuneiden arviointikirjojen määrä.

  Jos kaikilla tai monella ryhmällä on väärä arviointikirjaviittaus, kannattaa arviointikirjat muodostaa uudelleen.

  Mitä päivitys päivittää?

  • Päivitä olemassa olevat -vaihtoehdossa päivitetään lähinnä arviointikirjan yläosan tietoja: Päivämäärät, kurssitieto, opettajat ym.
  • Arviointikirjan taulukko-osuuteen kirjattuja tietoja ei päivitetä, esim. tallennetut arvosanat, käytösarvosanat, poissaolomäärät ja kurssityypin tai ov-määrän muutokset säilyvät.
  • Tuntipäiväkirjan merkinnät ja kokeet säilyvät.

  Opiskelijoita lisätään/poistetaan Kurren tietojen mukaisesti seuraavasti:

  • Arviointikirjaan lisätään siitä puuttuvat opiskelijat.
  • Arviointikirjasta poistetaan sellaiset opiskelijat, jotka eivät ole enää mukana Kurren ryhmässä JA joille ei ole merkitty arviointikirjaan arvosanaa tai poissaoloja.
  • Jo arvioituja opiskelijoita ei poisteta.
  • Seuraavat arviointikirjan kautta tehdyt muutokset eivät estä opiskelijan poistamista arviointikirjasta:
   • Kurssityyppiä vaihdettu
   • Opintoviikkomäärää muutettu
   • Opiskelijakohtaisia kurssitietoja muutettu
   • Työssäoppiminen kirjattu

  Arviointikirjojen päivitys Kurresta Primukseen ei vaihda arviointikirjalla jo ennestään olevan opiskelijan viittausta toiseen, saman henkilön rekisterikorttiin, jolla on sama tunniste käytössä. Tilanne koskee lähinnä tapauksia, joissa oppilaitoksessa jo opiskeleva opiskelija on myös hakeutunut esim. lyhytkestoiseen koulutukseen, jolloin samasta henkilöstä löytyy useampi rekisterikortti ja näillä on sama tunnistetieto.

  Päivitä aiemmat arvioinnit opiskelijarekisteristä

  • Jos ryhmän opiskelija on jo suorittanut tai aloittanut suorittamaan tätä kurssia, tulee arviointikirjaan näkyviin opiskelijan arvosana. Näin opettaja näkee, onko kyseessä uusinta, korotus, täydentäminen tms. Tämä kannattaa pääsääntöisesti rastia ainakin 2. asteen koulutuksessa.

  Arviointikirjan kenttiin siirrettävät tiedot

  Alkamis- ja päättymispäivät -kohta tarkoittaa arviointikirjan Alkamispäivä- ja Päättymispäivä-kenttiä. Tämä on tärkeä valinta, sillä päiväykset vaikuttavat mm. siihen, mikä kurssin suorituspäiväksi tulee opiskelijoilla sekä miten ryhmät näkyvät opettajilla Wilmassa.

  • Jos arviointikirja tehdään Valitulta jaksolta, tulee kenttiin jakson alkamis- ja päättymispäivät.
  • Jos arviointikirja tehdään useammalle jaksolle hajautetusta kurssista, voidaan päivämäärät hakea myös Jaksotuksen mukaan eli ensimmäisestä opetuskerrasta viimeiseen. Jos ryhmää opetetaan esim. jaksoissa 1, 3 ja 5, tulee alkamispäiväksi 1. jakson alkamispäivä ja päättymispäiväksi 5. jakson päättymispäivä. Tätä vaihtoehtoa käytetään silloin, kun arviointia ei tehdä joka jakson päätteeksi vaan harvemmin.
  • Opetuksen mukaan -vaihtoehdolla alkamispäiväksi tulee se päivä, kun ryhmää opetetaan ensimmäisen kerran, ja päättymispäiväksi viimeinen opetuspäivä.
  • Anna päivämäärät -vaihtoehdossa käyttäjä voi syöttää päivämäärät näppäimistöltä tai valita kalenterista.

  Huom. Jos käytössä on sama arviointikirja koko lukuvuoden, päivämäärät muodostuvat arviointikertojen mukaan.

  Arviointikirjan nimi

  • Peruskouluilla Kurssin nimi on yleensä hyvä vaihtoehto, lukioilla Kurssn lyhenne, ammatillisessa koulutuksessa Kurssin koodi + nimi tai pelkkä nimi.
  • Päivitä nimi olemassa oleviin arviointikirjoihin muuttaa arviointikirjan Nimi-kentän tietoa. Ilman rastia nimi säilyy, ja päivitetään vain muut tiedot.

  Päivitä nimi olemassa oleviin arviointikirjoihin

  • Jos rastit tämän, päivitetään arviointikirjan Nimi-kenttään muuttunut nimi.

  Päivitä alkamis- ja päättymispäivät olemassa oleviin arviointikirjoihin

  • Jos rastit tämän, päivitetään olemassa oleviin arviointikirjoihin muuttunut alkamis- ja päättymispäivä. Jätä tämä rastimatta, jos et halua arviointikirjojen päivämäärien muuttuvan Primuksessa.

  Kurssin tunnistaminen

  Lisäasetukset

  • Arviontikirjojen koulu -asetuksella valitaan, millä perusteella arviointikirjojen koulutieto määräytyy. Käyttäjä voi ctrl-näppäin pohjassa valita useampia kouluja arviointikirjalle. Jos Primuksen puolella arviointikirjaan on lisätty Koulu-kenttään useampia kouluja, ne säilyvät, kun arviointikirja päivitetään Kurresta uudestaan.
  • Kurssityypin päivitys arvointikirjan opiskelijoille -asetuksella voi päivittää kurssityypit. Tätä ei yleensä suositella, sitä käytetään lähinnä toisen asteen koulutuksessa.
  • Päivitä valinnat opiskelijarekisteriin (lähinnä toinen aste) -asetuksella voi päivittää opiskelijoiden valinnat Primuksen opiskelijarekisteriin arviointikirjojen muodostuksen yhteydessä. Toiminnon käyttö edellyttää, että käyttäjällä on Käyttäjäryhmät-rekisterissä Primuksen oikeudet -välilehdellä Arviointi-osiossa rastittuna oikeus Valintojen päivittäminen opiskelijarekisteriin.

  Yksittäisten ryhmien arviointikirjaviittauksen korjaaminen

  Ryhmällä voi olla kerrallaan vain yksi arviointikirjaviittaus Kurressa. Jos ryhmälle on muodostettu useampia arviointikirjoja, esim. erikseen syksylle ja keväälle, viittaa Kurren arviointikirjatieto aina siihen arviointikirjaan, joka on viimeksi muodostettu.

  Yksittäisten ryhmien arviointikirjaviittauksia voi tarvittaessa korjata Kurressa. Tarkista ensin Primuksen arviointirekisteristä, mikä on oikean arviointikirjan korttinumero. Siirry sitten Kurren perustietoikkunan Ryhmät-välilehdelle, valitse kyseinen ryhmä ja klikkaa ryhmän riviä hiiren 2. painikkeella. Valitse ponnahdusvalikosta Muuta arviointikirjan korttinumero, ja korjaa ryhmälle oikea arviointikirjaviittaus (= arviointikirjan korttinumero).

  Primuksessa tehdyt muutokset

  Primuksen arviointirekisterissä tehdyt muutokset eivät näy Kurressa, joten sinisestä taustasta huolimatta on mahdollista, että arviointikirjaa on muokattu Primuksen puolella tai se on arkistoitu tai poistettu.

  • Voit tarkistaa tilanteen klikkaamalla ryhmän riviä hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Avaa arviointikirja Primuksessa.
  • Jos arviointikirja on olemassa, avataan se. Jos arviointirekisteri aukeaa tyhjänä, on arviointikirja arkistoitu tai poistettu.

  Jos Kurrea käyttää yleensä eri henkilö kuin Primusta, on ennen suuren arviointikirjamäärän muodostamista tai päivittämistä syytä varmistaa, ettei Primuksen käyttäjä ole tehnyt arviointikirjoihin muutoksia arviointirekisterin kautta. Päivitä olemassa olevat -vaihtoehdoilla Primukseen tehdyt muutokset korvautuvat Kurren mukaisilla tiedoilla.

  Jos Primuksessa on muutettu tietoja, kannattaa selvittää, mitä tietoja on muutettu ja miksi. Kurressa muodostettujen arviointikirjojen pitäisi pääsääntöisesti olla valmiita sellaisenaan, joten jos arviointikirjoissa on jatkuvasti korjattavaa, kannattaa ottaa yhteys tukipalveluumme. Arviointikirjat todennäköisesti siirretään sellaisella tavalla, joka ei sovellu juuri tälle oppilaitokselle.

  Tiedonsiirron asetusten tallennus

  Siirron asetukset voi tallentaa valitsemalla ruudun yläpalkista Toiminnot / Tallenna asetukset. Näin siirrot voi tehdä joka kerta samoilla asetuksilla. Jos asetuksia on välillä tarpeen muuttaa, saa tallennetut asetukset takaisin valitsemalla Toiminnot / Lue asetukset.