Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Maksuaikataulukon käyttö laskutuksessa

  Opiskelijarekisterin maksuaikataulukkoa voi käyttää monipuolisesti erilaisten laskujen muodostamiseen, esim. eri hintaisten koulutuspäivien, ap/ip-toiminnan tai materiaalimaksujen laskuttamiseen. Taulukkoon syötetään laskutettavat tuotenimikkeet, joille annetaan a-hinta, tai hinta voidaan määritellä taulukkoon rivikohtaisesti. Laskut voidaan kirjata ennakkoon ja alkupäivän avulla ohjata, koska rivit tulevat mukaan laskutukseen. Kun rivit laskutetaan, laskutetuille riveille päivittyy laskutuspäivämäärä automaattisesti. Laskut muodostetaan opiskelijarekisterissä Laskutus -> Yleinen -toiminnolla. Valmiita laskuja voi tarkastella ja muuttaa laskutusrekisterissä.

  Tuotenimikkeet

  Syötä laskutettavat nimikkeet Tuotenimikkeet-rekisteriin. Täytä ainakin kentät Nimi ja Hinta. Tuotenimikkeitä voivat olla esimerkiksi lähiopetuspäivä, ap/ip-toiminnan hoitopäivä, musiikkiopistoilla soittimen lainat, lukukausimaksu, tutkintomaksut jne.

  Valmistelut Opiskelijat-rekisterissä

  Ota Opiskelijat-rekisterin kenttäeditorissa esille Maksuaikataulukko-haaran alta seuraavat kentät ja asemoi ne vierekkäin.

  • M. Alkupvm
  • M. Tuotenimike
  • M. Selite
  • M. Kpl
  • M. A-hinta
  • M. Summa
  • M.laskutuspvm

  Ota esiin myös Laskutus-kenttä, jos haluat seurata opiskelijoille tehtyjä laskuja opiskelijarekisterin kautta. Laskutus-kenttä löytyy Opintojen rahoitustiedot -haaran alta.

  Tieto opiskelijarekisterissäSelitys
  M. AlkupvmLaskutuksen alkupäivä, esim. kuluva päivä. Tämä on pakollinen tieto. Laskutukseen poimitaan laskuttamattomat rivit, joiden M. Alkupvm on pienempi tai yhtäsuuri kuin laskujen muodostuspäivä. Rivi on laskutettu, kun M.laskutuspvm-kentässä on päivämäärä.
  M. TuotenimikeLaskutettava tuotenimike, jonka voit valita listasta. Tuotenimikkeet löytyvät Tuotenimikkeet-rekisteristä.
  M. SeliteLaskurivin tarkennus
  M. KplLaskutettava määrä. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, oletusarvo on 1.
  M. A-hintaTuotenimikkeen hinnasta poikkeava a'hinta.
  M. SummaLaskutettava summa euroina. Jos tämä tieto on annettu, sitä käytetään ensisijaisesti laskurivin summana, eikä riville annettua a'hintaa tai tuotenimikkeen hintaa huomioida.
  Perhealennus (%)Tuotenimikkeelle voi Tuotenimikkeet-rekisterissä rastia kentän Huomioi perhealennuksissa. Kun kentässä Perhealennus (%) on annettu alennusprosentti, vähennetään tuotenimikkeen hinnasta annetun prosentin mukainen summa.
  Primus täydentää laskutusajossa tiedot kenttiin:
  M.laskutuspvmLaskutuspäivä
  LaskutusLaskun numero, jos laskutusikkunassa on rastittu ”Tallenna Laskutus-kenttään”.

  Taulukon täyttäminen

  • Kun lisäät uutta riviä, anna aina M. Alkupvm -tieto. Lisää tyhjiä rivejä taulukon loppuun saa klikkaamalla M. Alkupvm -kenttää ja antamalla siihen päivämäärän.
  • Valitse oikea tuotenimike.
  • Anna kappalemäärä kenttään M. Kpl, jos haluat laskuttaa useamman kappaleen.
  • Laskurivin hinnan määräytyminen seuraavassa järjestyksessä:
   • 1. M. á-hinta-kentästä
   • 2. Hinta Henkilökohtaisen tuotenimikehinnaston-taulukosta
   • 3. M. Tuotenimikkeen hinta Tuotenimikkeet-rekisteristä
   • 4. M.summa-kentästä

  Jos olet täyttänyt riville summatiedon, tuotenimikkeen hintaa tai riville annettua a-hintaa ei huomioida. Jos jätät rivin summan ja a-hinnan täyttämättä, lasketaan rivin hinta tuotenimikkeen hinnalla.

  Laskurivien syöttäminen usealle opiskelijalle

  Yhden tai useamman samansisältöisen laskurivin voi syöttää usealle opiskelijalle samanaikaisesti.

  • Hae opiskelijarekisterissä esille ne oppilaat, joille haluat syöttää samansisältöiset laskurivit. Valitse oppilaat, jolloin maksuaikataulukon M. Alkupvm -kentän päälle tulee Muuta-painike. Klikkaa Muuta-painiketta ja valitse Uusien rivien lisääminen. Klikkaa Ok.
  • Syötä seuraavalle maksuaikataulukon vapaalle riville M. Alkupvm -kenttään laskutuspäivä (HUOM. tämä on pakollinen tieto), M. Tuotenimike ja muut tarvittavat tiedot. Syötä kaikki laskutuspäivät samalla tavalla seuraaville vapaille riveille. Kun kaikki rivit on syötetty, tallenna.

  Laskujen muodostaminen

  Hae opiskelijarekisterissä laskutettavat opiskelijat esimerkiksi seuraavalla haulla: M. alkupvm<>"" JA M. alkupvm=<Nykyinen päivämäärä JA M. laskutuspvm="". Valitse yläpalkista Laskutus → Yleinen. Tarkista/täydennä Laskutus-ruudun tiedot:

  • Tallenna Laskutus-kenttään.

   • Rasti kenttä, jos haluat, että Primus tallentaa laskun numeron opiskelijarekisteriin Laskutus-kenttään.
  • Laskurivit taulukosta.
   • Rasti kenttä, jolloin laskutettavat nimikkeet haetaan opiskelijarekisteristä maksuaikataulukosta. Jos käytät opiskelijarekisterin maksuaikataulukkoa, älä syötä laskutettavia rivejä Laskutusikkunan Laskurivit-välilehdelle.

  Laskutusikkunan muiden kenttien täyttämisestä on kerrottu tarkemmin ohjeessa Yleisohje laskutukseen.

  Aiheeseen liittyen: