Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Poissaolot esiopetuksessa

  Esiopetusoppilaiden poissaolot voidaan merkitä Wilman kautta. Huomaa kuitenkin, että jos esiopetusoppilaat ovat Primuksessa, on lisenssimäärän katettava myös heidät.

  Koulun tiedot -rekisterissä

  Esiopetuspaikat perustetaan Primuksessa omaksi koulukseen. Jokaisesta esiopetusta järjestävästä paikasta tulee siis oma koulunsa. Rasti poissaoloseurantaa varten Koulun tiedot -rekisterissä kenttä

  • Poissaoloseuranta ja tuntimerkinnät käytössä.

  Jos haluat, että ryhmänohjaaja pystyy muokkaamaan myös muiden tekemiä merkintöjä oman ryhmänsä osalta, rasti myös

  • Luokanvalvoja saa muokata luokkansa tuntimerkintöjä.

  Ilman em. rastia kukin voi muokata vain itse tekemiään merkintöjä.


  Tarkista, että lukuvuoden ja lukukausien alkamis- ja päättymispäivät ovat kunnossa. Niitä tarvitaan Wilman poissaolojen tarkastelussa, jotta voidaan valita tarkasteltava ajanjakso: syksy / kevät / lukuvuosi, jne. Kenttiin voi laittaa samat päivämäärät kuin kouluillakin on. Täytä ainakin seuraavat kentät:

  • Lukuvuosi
  • Lukuvuosi alkaa
  • Lukuvuosi päättyy
  • Syyslukukausi päättyy
  • Kevätlukukausi alkaa

  Jos poissaoloseurantaan riittää päivätarkkuus, täytä Koulun tiedot -rekisteriin Tunnit alkavat ja Tunnit päättyvät -kenttiin pelkästään esiopetuspäivän alkamis- ja päättymisaika, molemmat taulukon 1. riville, esim. alkaa 09.00 ja päättyy 13.00. Jätä kenttä Oppitunnin pituus tyhjäksi.

  Luokat-rekisterissä

  Jokainen esiopetusryhmä on oma luokkansa, joten tee ryhmät Luokat-rekisteriin. Lisää ryhmän opettajat ja muut vastaavat Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja ja Ohjaaja -kenttiin. Ohjaaja-kenttiä on kaksi, ja tieto niihin valitaan Opettajarekisteristä kuten Ryhmänohjaaja/Luokanvalvoja -kenttäänkin. Kun ryhmänohjaajat on lisätty näihin kenttiin, näkevät he kaikki Wilman etusivulla oman ryhmänsä ja pääsevät merkitsemään poissaoloja omalle ryhmälleen. Jos kaikkia ohjaajakenttiä ei ole näkyvillä valmiiksi, ota ne esiin Kenttäeditorissa.

  Poissaololuokitukset

  Esiopetusta/varhaiskasvatusta varten on hyvä tehdä omat tuntimerkintöjen luokitukset. Pääkäyttäjä luo Tuntimerkintöjen luokitukset -rekisterissä luokitukset, jotka ovat yhtenäiset kaikille esiopetuspaikoille, esim. sairaana, matka, muu. Lisäksi voi tehdä muita merkintöjä varten esim. palaute-luokituksen, jota käytetään kun halutaan tehdä jokin päivää koskeva huomautus, ja mahdollisesti välittää terveiset huoltajille. Näille luokituksille valitaan Koulu-kenttään ainoastaan esiopetuksen yksiköt.

  Merkintöjen teko Wilmassa

  Wilmassa ryhmänohjaaja avaa ryhmän tuntimerkinnät, ja voi merkitä koko päivän poissaolon yhdellä klikkauksella tälle yhdelle pitkälle koko esiopetuspäivän kattavalle "oppitunnille". Merkinnät tallentuvat Primuksen opiskelijarekisterin Wilman merkinnät -välilehdelle.

  Koska oppitunnin pituutta ei ole määritelty, näkyy yhden päivän poissaolokin ykkösenä, eli yhteenvedoista voi tarkastella halutulla aikavälillä, montako poissaolopäivää kullakin lapsella on.

  Opettajan oikeudet

  Jos opettajarekisterissä ei rastita mitään Wilman oikeuksia, pääsee opettaja syöttämään poissaoloja vain omalle ryhmälleen.

  Jos opettajalle rastitaan Oikeus muokata kaikkien tuntimerkintöjä, saa hän syöttää ja muokata myös muiden ryhmien lasten poissaolomerkintöjä.

  Oikeudella Vain tuntimerkintöjen kirjaus käytössä, pääsee opettaja ainoastaan kirjaamaan poissaoloja ja tuntimerkintöjä, muut Wilman toiminnot on piilotettu.

  Henkilökunta

  Henkilökuntaan kuuluvat (Primuksen Henkilökuntarekisteriin kirjatut) pääsevät tekemään poissaolomerkintöjä, jos heille on annettu Oikeus muokata kaikkien tuntimerkintöjä. Huomaa, että silloin henkilö saa lisätä ja muokata kaikkien ryhmien poissaolo- ja tuntimerkintöjä.

  Huoltajat

  Huoltajat voivat tarkastella lapsensa merkintöjä Wilmassa avaamalla Tuntimerkinnät-sivulta Tarkastele tuntimerkintöjä -välilehden. Aikaväli-kohdassa valitaan, miltä ajalta tuntimerkintöjä halutaan katsoa. Jos merkintään on lisätty jokin huomautus huoltajalle, näkyy se omassa Huomioita-sarakkeessaan.

  Aiheeseen liittyen: