Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Koko opsin tulostus emokursseista riippumatta sekä suoritushistoria

  Tulostusehdoilla saadaan rajattua opiskelijan suoritukset, joita halutaan tulostaa. Joskus kuitenkin on tarvetta saada tulostumaan myös alempia tasoja (jaksot, osajaksot), vaikka ylempi taso (emokurssi) ei tulostuisikaan tulostusehtojen perusteella.


  Klikkaa hiiren oikealla tulosteen suoritustaulukon päällä ja valitse Ominaisuudet. Rasti vaihtoehto Tulosta koko opsi emokursseista riippumatta. Tämän avulla ohjelma tarkistaa myös kaikki alemmat tasot ja tulostaa ne, jos eivät rajaudu pois tulostusehdoilla.

  Ilman Tulosta koko opsi emokursseista riippumatta -rastia opsin rakenteen tarkistaminen loppuu sen kurssityypin tasolle, jossa tulostusehto ei toteudu. Alempia tasoja ei silloin tarkisteta ollenkaan.

  Tulosta koko opsi emokursseista riippumatta -ominaisuutta käytetään lähinnä ammatillisessa koulutuksessa.

  Esimerkki toiminnon käytöstä

  Tutkinnon osan tulostusehto on sellainen, että tutkinnon osa tulostuu vasta, kun sen alle on kertynyt suorituksia, joissa on arvosanoja. Jos halutaan kuitenkin nähdä, mitä tutkinnon osan alla on, voidaan laittaa yllä oleva rastimääritys päälle tulostuspohjaan. Silloin sekä tutkinnon osa että alatasot tulostuvat, vaikka alatasoissa ei olisi vielä arviointia.

  Tulosteen lisäehdot

  Tulostepohjan soluihin voi asettaa lisäehtoja varsinaisen tulostusehdon lisäksi. Nämä löytyvät Tulostuseditorin oikeasta alareunasta tulostuvien kurssityyppien alapuolelta. Valikossa on vaihtoehdot Tulosta, jos jokin lapsikurssi tulostuu ja Tulosta, jos emokurssi ei tulostu. Nämä tulostavat nimensä mukaisesti joko alemman tai ylemmän tason, vaikka varsinainen tulostusehto estäisi ko. rivin tulostumisen.

  Suositeltava sivunvaihto

  Tulostuseditorin oikeassa alanurkassa on rastikenttä Suositeltava sivunvaihto, jonka rastimalla voi ohjata sivun vaihtumista, jos tulosteelle tulostuu paljon tietoa. Tämä on käytössä vain tulosteissa, joissa on suoritustaulukko.

  Jos solulle rastitaan Suositeltava sivunvaihto ja sen alla olevat tiedot ei mahdu kaikki tulostumaan samalle sivulle, Primus tulostaa kyseisen solun ja sen alta tulostuvat tiedot seuraavalle sivulle.


  Esimerkiksi jos on 3-tasoinen opetussuunnitelma ja Suositeltava sivunvaihto -rasti on tutkinnon osan tasolla, niin jos kaikki osa-alueet eivät mahdu kyseisen tutkinnon osan alle samalle sivulle, Primus laittaa sekä tutkinnon osan että sen alla olevat osa-alueet seuraavalle sivulle. Jos vaikkapa kolme ensimmäistä tutkinnon osaa ja niiden alla olevat tiedot mahtuvat ensimmäiselle sivulle, mutta neljännen tutkinnon osan alta osa tiedoista siirtyisi toiselle sivulle, tuon rastin avulla koko neljäs tutkinnon osa ja alla olevat siirtyvät toiselle sivulle.

  Esimerkkikuvassa "Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen" -tutkinnon osan alla olevista tiedoista kaksi jää ensimmäiselle sivulle ja loput kolme siirtyvät toiselle sivulle, jos sivunvaihto ei ole päällä. Jos sivunvaihto rastitaan tutkinnon osan tasolle tulostuspohjassa, siirtyy koko "Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen" -tutkinnon osa ja alla olevat tiedot seuraavalle sivulle.


  Suoritushistorian tulostaminen

  Jos samasta kurssista on monta arviointia, voi tulostuseditorissa tehdä tulosteen, jolla saadaan tulostettua kurssin kaikki arviointikerrat: kurssin nimi, arvosana, suorituspäivämäärä, opettajan ym. Tulostuseditorin oikeassa alanurkassa on rastikenttä Tulosta suoritushistoria, jolla solukohtaisesti voidaan määritellä tulostetaanko kurssin kaikki arviointikerrat vai vain viimeisin.

  Kuvassa on tehty tuloste lukiolaisen kaikista suorituksista.