Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Vastaanottajan yhteystiedot uudentyyppisillä tunnuksilla

  Uudentyyppisillä tunnuksilla ilmoitukset lähtevät Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin mukaiseen sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Vanhantyyppisilllä tunnuksilla ilmoitukset lähetetään opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntarekisterien mukaisten tietojen mukaan.

  Sähköpostiosoitteen päivittäminen

  Uudentyyppisillä Wilma-tunnuksilla ilmoitukset lähtevät Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin yhteystietoihin, eli Sähköposti-kentän osoitteeseen sekä Matkapuhelin-kentän puhelinnumeroon.

  Käyttäjät voivat päivittää yhteystietonsa itse, Wilman
  Ilmoitusasetukset-sivulla. Käyttäjät kannattaa ohjeistaa tarkistamaan nämä yhteystiedot heti uuden tunnuksen luomisen jälkeen, sekä silloin, kun tunnukseen on yhdistetty uusia rooleja.

  • Opettajat ja henkilökunta voivat muuttaa sähköpostiosoitteensa suoraan ruudun kenttään. Näillä henkilöillä on oma rekisterikortti Primuksessa, ja muutos päivittyy myös Opettajat- tai Henkilökunta-rekisterin Sähköpostiosoite-kenttään.
  • Käyttäjillä, joiden Wilma-tunnus on sähköpostiosoite (huoltajat), näkyy Ilmoitusasetukset-sivulla linkki osoitteen muuttamiseksi. Näillä henkilöillä ei ole rekisterikorttia Primuksessa, vaan tiedot on kirjattu korkeintaan opiskelijarekisterin huoltajataulukkoon. Osoitemuutos päivittyy huoltajataulukkoon, jos taulukossa on valmiina sama osoite kuin Wilma-tunnuksella.
  • Huoltajat, joilla on rajoitettu tiedonsaantioikeus, eivät voi muokata ilmoitusasetuksiaan itse.

  Vaiheet

  • Wilma pyytää ensin antamaan uuden sähköpostiosoitteen ja lähettää sitten siihen vahvistusviestin.
  • Huoltaja siirtyy sähköpostiohjelmaansa (uuden osoitteen mukainen sähköposti) ja avaa Wilman lähettämän viestin. Huoltaja klikkaa vahvistusviestin linkkiä, ja palaa Wilmaan.
  • Wilma pyytää nyt vanhaa sähköpostia sekä vanhaa Wilma-salasanaa. Ruudulla lukee valmiina uusi sähköpostiosoite.
  • Kun tiedot on annettu, saa huoltaja joko kuittauksen muutoksen onnistumisesta tai ilmoituksen ongelmasta ja kehotuksen ottaa yhteyttä oppilaitokseen.
  • Huoltajan Wilma-tunnus muuttuu samalla uuden sähköpostiosoitteen mukaiseksi.

  Huoltajan sähköpostiosoitteen muutoksen päivittyminen huoltajataulukkoon

  Uudentyyppisillä tunnuksilla Wilman ilmoitukset lähtevät vain Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin mukaiseen osoitteeseen. Huoltajataulukon yhteystietoja ei huomioida.

  Esimerkki 1:

  • Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja on ilmoittanut sähköpostikseen henri.huoltajala@yritys.fi. Koulu on kirjannut huoltajan tiedot ja tämän sähköpostiosoitteen opiskelijarekisterin huoltajataulukkoon.
  • Koulu tekee huoltajalle avainkoodin. Huoltaja tekee avainkoodilla tunnuksen käyttäen samaa sähköpostiosoitetta henri.huoltajala@yritys.fi.
  • Myöhemmin huoltaja vaihtaa työpaikkaa ja vaihtaa itse Ilmoitusasetukset-sivulla osoitteekseen henri.huoltajala@firma.fi.
  • Huoltajan Wilma-tunnus päivittyy samalla uuden sähköpostiosoitteen mukaiseksi.
  • Uusi osoite päivittyy myös huoltajataulukkoon, koska aiempi osoitekin löytyi sieltä. Vanha osoite korvautuu uudella.

  Esimerkki 2

  • Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja on ilmoittanut sähköpostikseen henri.huoltajala@yritys.fi. Koulu on kirjannut huoltajan tiedot ja tämän sähköpostiosoitteen opiskelijarekisterin huoltajataulukkoon.
  • Koulu tekee huoltajalle avainkoodin. Huoltaja tekee avainkoodilla tunnuksen käyttäen eri sähköpostiosoitetta: henri.h@gmail.com.
  • Gmail-osoite EI päivity huoltajataulukkoon, sillä ei tiedetä varmuudella, kuka taulukon henkilöistä on kyseessä eli kenen osoite muuttui. Huoltajataulukossa säilyy yritys.fi-osoite, Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin tulee gmail-osoite.

  Huoltajataulukkoon muutettu osoite EI muuta Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin tietoa. Tämän vuoksi huoltajien sähköposti- ja matkapuhelinnumeron muutoksia ei kannata kerätä sähköisillä lomakkeilla, vaan huoltajat ohjataan Ilmoitusasetukset-sivulle.

  Esimerkki 3

  • Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä huoltaja on ilmoittanut sähköpostikseen henri.huoltajala@yritys.fi. Koulu on kirjannut huoltajan tiedot ja tämän sähköpostiosoitteen opiskelijarekisterin huoltajataulukkoon.
  • Koulu tekee huoltajalle avainkoodin. Huoltaja tekee avainkoodilla tunnuksen käyttäen samaa sähköpostiosoitetta henri.huoltajala@yritys.fi.
  • Myöhemmin koulusihteeri vaihtaa huoltajataulukon kautta huoltajan osoitteeksi henri.huoltajala@firma.fi.
  • Wilman lähettämät ilmoitukset lähtevät edelleen Wilman käyttäjätunnukset -rekisterin mukaiseen henri.huoltajala@yritys.fi-osoitteeseen, huoltajataulukkoa ei huomioida.
  • Uusi osoite EI päivity Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin eikä muuta huoltajan Wilma-tunnusta.

  Yhdistetyt tunnukset (monta roolia)

  Ilmoitusasetukset-sivulla tehty muutos päivittyy käyttäjän kaikille rooleille. Jos käyttäjällä on esim. opettajatunnus ja huoltajatunnus, päivittyy muutos sekä Wilman käyttäjätunnukset -rekisteriin että Opettajat-rekisterin sähköpostiosoite-/matkapuhelinkenttään ja huoltajataulukkoon.

  Vanhantyyppiset tunnukset

  Vanhantyyppisillä huoltajatunnuksilla ilmoitukset lähtevät huoltajataulukon mukaisiin osoitteisiin. Ilmoitukset lähtevät kaikille niille huoltajille, joille on täytetty toimiva sähköpostiosoite ja rastittu Yhteydenottolupa.