Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät, liite 5

  Tilastointipäivien 20.9. ja 20.1. mukaiset tiedot opiskelijamääristä lähetetään Opetushallitukselle. Tietojen avulla pystytään tarkistamaan rahoitus todellisen opiskelijamäärän mukaiseksi sekä laskemaan tulevan vuoden yksikköhinnat ja ennakollinen valtionosuus.

  Syksyn 2014 tilastointiin tuli uutena yhteismäärän lisäksi jaottelu ikäryhmittäin niiden opiskelijoiden osalta, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä tutkintoa. Ohjeen alaosasta löytyy tuloste, jota voidaan käyttää apuna. Tulosteessa on käytetty Pohjakoulutus-kentän tietoa. Jos oppilaitoksessanne on käytetty jotain toista kenttää, muokatkaa tuon kentän tieto tulosteelle.

  A. Ammatilliseen perustutkintoon johtava tai näyttötutkintoon valmistava koulutus

  Alla olevat esimerkit ovat Primuksen Opiskelijarekisterin hakuja. Mikäli oppilaitoksessa on käytetty tietojen kirjaamiseen muita kenttiä, kuin ohjeessa on neuvottu, tulee tiedot hakea käyttämienne kenttien avulla.

  Uusien opiskelijoiden hauissa voit vaihtaa päivämäärän "20.9." (tai keväällä 1.1.) tilalle oppilaitoksenne lukukauden aloituspäivän.

  1 a) Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Lukuvuosi=2017* ja Syksy 20.9.=Läsnä

  2 a) Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Lukuvuosi=2017* ja Syksy 20.9.=Läsnä

  1 b)Kaikki uudet opiskelijat:

  • Sarakkeessa b ilmoitettava opiskelija määritellään uudeksi opiskelijaksi, jos kyseessä oleva koulutuksen järjestäjä ei edellisenä tilastointipäivänä ole ilmoittanut häntä rahoituksen perusteena olevaksi opiskelijaksi ammatilliseen peruskoulutukseen.

  Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Aloituspäivä > 20.1.2017 (tai oppilaitoksenne lukukauden aloituspäivä)
  (Keväällä Aloituspäiväksi vaihdetaan esim. 1.1.20xx)

  2 b) Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Aloituspäivä > 20.1.2017 (tai oppilaitoksenne lukukauden aloituspäivä)
  (Keväällä Aloituspäiväksi vaihdetaan 1.1.20xx)

  1 c) Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Aloituspäivä > 20.1.2017 JA Peruskoulun päättötodistus >= 1.1.2017 JA Peruskoulun päättötodistus =<19.9.2017 JA Lisäopetuksen todistus=""
  (Keväällä Aloituspäiväksi vaihdetaan 1.1.20xx)

  2 c) Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Aloituspäivä > 20.1.2017 JA Peruskoulun päättötodistus >= 1.1.2017 JA Peruskoulun päättötodistus =<19.9.2017 JA Lisäopetuksen todistus=""
  (Keväällä Aloituspäiväksi vaihdetaan 1.1.20xx)

  1 d) Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Aloituspäivä > 20.1.2017 JA Lisäopetuksen todistus >= 1.1.2017 JA Lisäopetuksen todistus =<19.9.2017
  (Keväällä Aloituspäiväksi vaihdetaan 1.1.20xx)

  2 d) Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Aloituspäivä > 20.1.2017 JA Lisäopetuksen todistus >= 1.1.2017 JA Lisäopetuksen todistus =< 19.9.2017
  (Keväällä Aloituspäiväksi vaihdetaan 1.1.20xx)

  Jotta tiedot voidaan hakea Primuksesta, täytyy uusille opiskelijoille täydentää aikaisemman koulutuksen tiedot. Suosittelemme käyttämään Aikaisempi koulutus -kenttää. Kyseisen kentän vaihtoehdot lisätään Ammatillinen koulutus-rekisteriin, jossa täydennetään jokaisen koulutuksen kohdalle myös Suoritettu koulutus -valintakenttä.

  Näiden lisäksi täydennetään Opiskelijarekisterin Aikaisemman koulutuksen aloituspvm ja Aikaisemman koulutuksen päättymispvm -kentät sen mukaan, miten opiskelija on osallistunut koulutukseen.

  1 e) Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Lukuvuosi=2017* Ja Syksy 20.9.=Läsnä JA Aloituspäivä > 20.1.2017 JA Aikaisempi koulutus->Suoritettu koulutus=Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) JA Aikaisemman koulutuksen päättymispvm > 1.1.2017 JA Aikaisemman koulutuksen päättymispvm <=19.9.2017.

  2 e) Suoritustapa="Näyttöperusteinen" JA Näyttötutkintoon valmistava koulutus=Kyllä JA Lukuvuosi=2017* Ja Syksy 20.9.=Läsnä JA Aloituspäivä > 20.1.2017 JA Aikaisempi koulutus->Suoritettu koulutus=Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) JA Aikaisemman koulutuksen päättymispvm > 1.1.2017 JA Aikaisemman koulutuksen päättymispvm <=19.9.2017.

  Opiskelijat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa, ikäryhmittäin

  Hakuun voidaan käyttää hakuehtona Ikä tarkastelupäivänä -vakiota. Valitse Anna päivämäärä-ruudussa oikean puolimmainen painike (käden kuva) ja ota Aloituspäivä-kenttä vertailuarvoksi.

  Esimerkkihaku (opiskelijat 20-24 -vuotiaita):

  Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)>=20 JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)=<24 JA Aikaisempi tutkinto=""

  Jos oppilaitoksellanne on käytetty jotain muuta kenttää aikaisemman tutkinnon tallentamiseen, käyttäkää kyseistä kenttää.

  B. Muu kuin ammatilliseen perustutkintoon johtava tai valmistava koulutus

  1aa) Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus - VALMA, ei erityisopiskelijat
  sarake a) Kaikki opiskelijat 20.9.2017
  Haku: Valmentava koulutus = Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava* JA Lukuvuosi = 2017* JA 20.9.= "Läsnä"

  sarake b) Kaikki uudet opiskelijat 20.9.2017
  Haku: Valmentava koulutus= Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava* JA Lukuvuosi = 2017* JA 20.9.= "Läsnä" JA Aloituspäivä > 20.1.2017

  sarake c) Ne uudet opiskelijat, jotka ovat päättäneet perusopetuksen alkuvuonna 2017
  Haku: Valmentava koulutus= Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava* JA Lukuvuosi = 2017* JA 20.9.= "Läsnä" JA Aloituspäivä > 20.1.2017 JA Peruskoulun päättötodistus >= 1.1.2017 JA Peruskoulun päättötodistus <= 19.9.2017 JA Lisäopetuksen todistus = ""

  sarake d) Ne uudet opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lisäopetuksen vuonna 2017
  Haku: Valmentava koulutus= Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava* JA Lukuvuosi = 2017* JA 20.9.= "Läsnä" JA Aloituspäivä > 20.1.2017 JA Lisäopetuksen todistus >= 1.1.2017 JA Lisäopetuksen todistus <= 19.9.2017

  Sarake b) opiskelijat vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa, ikäryhmittäin

  Hakuihin voidaan käyttää hakuehtona Ikä tarkastelupäivänä -vakiota. Valitse Anna päivämäärä-ruudussa oikean puolimmainen painike (käden kuva) ja ota Aloituspäivä-kenttä vertailuarvoksi.

  Esimerkkihaku (alle 20 vuotiaat):
  Valmentava koulutus= Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava* JA Lukuvuosi = 2017* JA 20.9.= "Läsnä" JA Aloituspäivä > 20.1.2017 JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä) < 20 JA Aikaisempi tutkinto = ""

  Jos oppilaitoksellanne on käytetty jotain muuta kenttää aikaisemman tutkinnon tallentamiseen, käyttäkää kyseistä kenttää.

  1ab) Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus - VALMA, erityisopiskelijat

  Haetaan muuten samoin kuin kohdassa 1aa, mutta lisätään hakujen loppuun esimerkiksi:
  JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>"".
  Voitte käyttää myös muita erityisopetusta tarkoittavia kenttiä haussa. Esimerkkejä löytyy ohjeen lopussa olevista ohjelinkeistä.

  1 b) Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus - TELMA

  Nämä saa haettua vastaavasti kuin kohdassa 1 aa), vaihtamalla koulutuksen nimen tilalle "Työhön ja itsenäiseen...."

  Esimerkki:
  sarake a) Kaikki opiskelijat 20.9.2017
  Haku: Valmentava koulutus = Työhön ja itsenäiseen elämään* JA Lukuvuosi = 2017* JA 20.9.= "Läsnä"

  LiiteKoko
  20.9._liite_5_-_Ikajakauma.tul1.38 Kt