Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Asennus vaihe vaiheelta

  Kurre 7 voidaan asentaa joko paikallisen koneen kovalevylle tai palvelimelle. Lataa Ohjelmapäivityspalvelustamme Kurre 7:n asennuspaketti haluamaasi hakemistoon.


  Tee ensin Kurren asiakas- ja palvelinosaa varten oma kansio paikalliselle koneelle tai palvelimelle. Primus voi olla käynnissä asennuksen ajan.

  Aloita asennus avaamalla Ohjelmapäivityspalvelusta ladattu setup.exe. Valitse aluksi seuraavat asetukset:

  • Kurressa käytettävä kieli
  • Asennettavat osat eli Primus Server (palvelin) ja/tai Primus Client (asiakasosa)

  Palvelinosan asennus


  Jos Kurre server valittiin asennettavaksi, aukeaa viereisen kuvan mukainen ikkuna, jossa määritellään serverin asennushakemisto. Asennushakemiston vieressä on myös painike, jonka kautta voit etsiä koneeltasi halutun kansion tai luoda uuden ja tallentaa sen automaattisesti poluksi.

  Hakemistot

  Määrittele palvelinosan, tietokannan, väliaikaistiedostojen ja varmuuskopioiden hakemistot. Kurre asennetaan yleensä omaan hakemistoonsa, Primus omaansa ja Wilma omaansa.

  Palvelimen TCP/IP portti

  Valitse Kurre-palvelimen portti. Oletusportti on 2010. Portin voi vaihtaa myös kurreserver.ini-tiedostossa. Jotkin palomuurituotteet ja esim. Ciscon Voip varaavat portin 2000 itselleen, joten älä käytä tätä porttia Kurren porttina.

  Pikakuvakkeet

  Rastikentillä voit luoda pikakuvakkeet Käynnistä-valikkoon ja työpöydälle.

  Kun asetukset ovat kunnossa, klikkaa Seuraava.

  Asiakasosan asennus


  Jos valitsit asennettavaksi Kurren asiakasosan, aukeaa viereisen kuvan mukainen ikkuna.

  Asennushakemisto

  Valitse asiakasosan (clientin) asennushakemisto, johon Kurren asiakasosan tiedostot kopioidaan. Voit hakea sen myös selauspainikkeen kautta.

  Kurre-palvelimen TCP/IP-osoite tai nimi

  Valitse Kurre-palvelimen IP-osoite tai nimi.

  Kurre-palvelimen TCP/IP portti

  Valitse portiksi Kurre-palvelimen TCP/IP-porttinumero, joka määriteltiin palvelinta asennettaessa.

  Primus-palvelimen TCP/IP-osoite tai nimi

  Asiakasosa ottaa yhteyttä sekä Kurren että Primuksen palvelinosiin. Tarkista, mihin Primus on asennettu, ja täytä kenttään Primus-palvelimen ip-osoite. Prclient.ini-tiedostosta löytyy Primuksen ja Kurren palvelinten IP-osoitteet ja portit:

  [Socket]
  Host= Primus-palvelinosan (prserver) ip, oletus 127.0.0.1
  Port= Primus-palvelinosan portti, oletus 1222
  KurreHost= Kurre-palvelinosan (kurreserver) ip, oletus 127.0.0.1
  KurrePort= Kurre-palvelinosan portti, oletus 2010

  Primus-palvelimen TCP/IP portti

  Tarkista Primus-palvelimen käyttämä portti ja täytä se kenttään.

  Pikakuvakkeet

  Rastikentillä voit luoda pikakuvakkeet Käynnistä-valikkoon ja työpöydälle.

  Klikkaa lopuksi Asenna-painiketta.

  Palvelimen yhteydet

  Kurren palvelin (kurreserver) vaatii sisäänpäin tulevan liikenteen sallimisen portista, joka määriteltiin asennuksessa palvelimelle. Portin näkee kurreserver.ini-tiedoston [Socket]-osiosta.

  Käynnistys ja lisenssien luku


  Kansiohin tulee asennuksessa tiedostot kurreserver, kurreservice (palvelinosa) ja primuskurre (asiakasosa, client). Varmista, että Primuksen palvelinosa on käynnissä. Käynnistä sitten joko Kurre-palvelu (kurreservice) tai tuplaklikkaa kurreserver käyntiin. Kun palvelinosa on käynnissä, käynnistä primuskurre. Kirjaudu normaaleilla Primus-tunnuksilla.

  Seuraavaksi täytyy lukea Kurre-lisenssit koulujen rekisterikorteille ja jakaa Kurren käyttöoikeudet. Kun tämä on tehty, ilmestyy Primuksen päävalikon oikeaan laitaan Kurren oma osio, ja ohjelman käyttö voi alkaa. Ks. lisenssien lukemisesta tarkemmin ohjeen alla olevasta linkistä.

  Muuta

  Kurren asiakasosa sisältää sekä Primuksen että Kurren toiminnot. Poista siis käyttäjiltä aiempi asiakasosa (prclient), joka sisältää vain Primuksen toiminnot, ja korvaa se primuskurre-asiakasosalla. Jatkossa käytetään vain sitä. Kurren toiminnot näkyvät vain niillä käyttäjillä, joille on annettu Kurreen jotain käyttöoikeuksia.

  Yksityiskohtaisemmat asennusohjeet löytyvät Kurre 7 -käyttöönotto-oppaasta, joka on ladattavissa PDF-tiedostona Ohjelmapäivityspalvelustamme.

  MultiKurren asennus

  Asennuspaketin lataus: MultiKurre-käytössä ohjelmapäivityssivuilta ladataan ensin koko asennuspaketti minkä tahansa MultiKurreen kuuluvan koulun (tai viraston) tunnuksilla. Sen jälkeen ladataan koulukohtaisilla tunnuksilla kunkin koulun oma lisenssitiedosto. Lisenssitiedostot voi tallentaa mihin vain, esim. palvelimelle omaan hakemistoonsa tai muistitikulle.

  Asennus: MultiKurre asennetaan samalla tavalla kuin yksittäisversio. Yleensä sekä palvelin- että asiakasosa asennetaan vain kertaalleen, ja kaikki koulut käyttävät siis samaa, yhteistä ohjelmaa. Primuksen asiakasosa Prclient.exe korvataan Kurren asennuspaketin mukana tulleella primuskurre.exellä, joka sisältää kummankin ohjelman toiminnot.

  Yhteys Primukseen: MultiKurre ei edellytä MultiPrimusta. Samaan MultiKurreen voi siis kuulua useita Primuksia, esim. perusopetuksen MultiPrimus ja lukion oma erillinen Primus. Tällöin prclient.ini -tiedostosta tehdään kaksi versiota: kumpaakin määritellään sama Kurre-palvelimen osoite, mutta eri Primus-palvelimen osoitteet. Prclient.ini -tiedoston tulee sijaita joko samassa hakemistossa, jossa primuskurre.exe on, tai ini-tiedoston sijainti kerrotaan primuskurre.exen pikakuvakkeessa, polun parametrinä.

  Työjärjestystiedostot: Yhteisen Kurre-palvelimen lisäksi käytetään aina koulujen yhteistä datahakemistoa. Jos ini-tiedostoja on useampia, varmista, että kaikkiin tuli sama datahakemisto. Koulukohtainen lisenssitiedosto taas huolehtii siitä, että jokainen koulu näkee vain omat tiedostonsa.

  Lisenssin käyttö: Asennuksen jälkeen kirjaudutaan Primukseen pääkäyttäjätunnuksella, ja yhdistetään lisenssitiedostot oikeisiin kouluihin. Kun lisenssit on luettu Primukseen, niitä ei enää tarvita, ts. ohjelman käynnistäminen ja käyttö ei edellytä, että lisenssit sijaitsisivat tietyssä paikassa.