Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPH:n tiedonkeruussa tarvittavat kentät

  Tässä ohjeessa on taulukko kentistä, joita voi käyttää apuna, kun tekee hakuja opetushallituksen tilastointipäivien tietojen keräämiseen.

  Opiskelijoille tulee täyttää läsnäolotaulukkoa koko opiskelun ajalta: Lukuvuosi, Syksy 20.9. ja Kevät 20.1. Lisäksi täytetään opintojen alussa mm. Kotikunta, Kansalaisuus, Aloituspäivä, Koulutuksen/tutkinnon aloituspvm ja muut tutkinnon/koulutuksen suorittamiseen liittyvät kentät kuten esim. Tutkinto, Koulutusohjelma/Osaamisala, Tutkintonimike, Koulutusala.

  Kentät, joita käytetty hauissa oph:n kyselyn kohdissa 2-3

  Primuksen kenttäRekisteri
  TutkintoOpiskelijat
  (KoulutusohjelmaOpiskelijat)
  OsaamisalaOpiskelijat
  SuoritustapaOpiskelijat
  Tutkintotavoitteinen koulutusOpiskelijat
  Erityisopetuksen peruste(amk/ammatillinen)Opiskelijat
  HOJKSitOpiskelijat
  Yhdistelmäopintojen tyyppiOpiskelijat
  Näyttötutkintoon valmistava koulutusOpiskelijat
  Valmentava koulutusOpiskelijat
  Valmistavan opetuksen opiskelijaOpiskelijat
  Ollut koulutuskokeilussaOpiskelijat
  MajoitusetuOpiskelijat

  Erityisopiskelijoita voi hakea useamman eri kentän perusteella. Ohjeessamme on käytetty kenttää Erityisopetuksen peruste(amk/ammatillinen). Jos HOJKS on tehty pedagogisten asiakirjojen avulla, voi erityisopiskelijoita hakea myös HOJKSit-kentän perusteella. Tämä on ohjeistettu tarkemmin opiskelijamäärät-ohjeessa.

  Kentät, joita käytetty hauissa oph:n kyselyn kohdassa 8 ja liitteessä 1

  Primuksen kenttäRekisteri
  KirjoillaoloaikaOpiskelijat
  PäätoimisestiOpiskelijat
  Opintojen rahoitusOpiskelijat
  VaikeavammaisuusOpiskelijat
  Henkilökohtainen avustajaOpiskelijat

  Kentät, joita käytetty hauissa oph:n kyselyn liitteessä 5

  Primuksen kenttäRekisteri
  Peruskoulun päättötodistusOpiskelijat
  Lisäopetuksen todistusOpiskelijat
  Aikaisempi koulutusOpiskelijat
  Aikaisemman koulutuksen aloituspvmOpiskelijat
  Aikaisemman koulutuksen päättymispvmOpiskelijat