Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnustaminen Wilmassa, Opinnot/eHOPS-sivulta

  Ohjeessa on mainittu sekä tavanomaiset että ammatillisten oppilaitosten termit: esim Opinnot (tavallinen)/eHOPS (ammatillinen).

  Osaamista voi tunnustaa opiskelijalle Wilmassa kolmesta kohtaa: opiskelijan Opetussuunnitelma-sivun kautta, ryhmän sivun kautta (kynä kuvakkeesta) tai opiskelijan Opinnot/eHOPS-välilehden kautta. Opinnot/eHOPS-välilehden kautta tehtävä kirjaaminen on suositeltavin tapa. eHOPS:n kautta myös opiskelija voi anoa osaamisen tunnustamista omassa Wilmassaan. Linkit ladattaviin esimerkkilomakkeiden ohjeisiin löytyy ohjeen alareunasta.

  Koulun tiedot -rekisterissä rastitaan kenttä Osaamisen tunnustamisen kirjaus käytössä, jolloin linkki Osaamisen tunnustaminen ilmestyy Wilman toimintovalikkoon. Katso muut osaamisen tunnustamisen käyttöönoton valmistelut täältä.

  Osaamisen tunnustamisen vaiheet

  1. Opiskelija anoo osaamisen tunnustamista

  Opiskelija voi anoa oman eHOPS:n kautta osaamisen tunnustamista, jos hänellä on aiempia opintoja, työkokemusta tai pitkäaikainen harrastus. Opiskelija valitsee Wilmassa eHops-sivun Wilman yläreunasta.

  Opiskelijoille tehdään oma lomake Primuksen Lomake-editorissa. Opiskelijan lomakkeelle laitetaan vain sellaiset kentät, joiden tietoja hän saa täyttää. Arvosana-kenttää ei tule laittaa opiskelijan lomakkeelle, mutta voi käyttää kenttää Aiemman suorituksen arvosana, johon opiskelija kirjaa esimerkiksi lukiosta tai toisesta oppilaitoksesta saamansa arvosanan.

  Opiskelija tekee lomaketta täyttäessään vain esityksen osaamisen tunnustamisesta. Opettajan tulee aina tarkistaa ja hyväksyä tiedot. Vasta tämän jälkeen tiedot tallentuvat opiskelijan suorituksiin.

  Opiskelija pääsee muuttamaan tietoja siihen asti, että opettaja on anomuksen käsitellyt. Jos opinnossa (kurssissa) on jo osaamisen tunnustaminen ja sillä arvosana, lomaketta ei näytetä enää opiskelijalle. Opiskelija näkee tällaiset suoritukset Wilma-sivun yläreunan Osaamisen tunnustaminen -kohdasta.

  Opiskelijan lisätessä uutta anomusta johonkin opsissa olevaan opintoon, Wilma tarjoaa mahdollisuutta yhdistää sen johonkin aiemmin kirjattuun osaamisen tunnustamiseen, jossa ei vielä ole arvosanaa. Niitä tunnustamisia, jotka opettaja/kouluttaja on jo käsitellyt ja arviointi on annettu, ei näytetä listauksessa.

  2. Anomuksesta menee tieto ryhmänohjaajalle

  Opiskelijan tekemästä anomuksesta menee ryhmänohjaajalle tieto Wilmassa: Ryhmänohjaajan etusivulla näkyy Ilmoitukset-laatikko, jossa näkyy, montako uutta tai keskeneräistä osaamisen tunnustamisen anomusta hänellä on käsittelemättä. Ryhmänohjaaja laittaa anomuksiin käsittelijän(/t), jotka pääsevät kirjaamaan lopullisen hyväksynnän tunnustamisesta opiskelijalle.

  Ryhmänohjaaja näkee kaikki omien opiskelijoidensa osaamisen tunnustamiset, vaikka niissä olisi eri opettaja käsittelijänä.

  3.Tunnustamisesta päättävä opettaja käsittelee anomuksen

  Käsittelijäksi merkityille opettajille tulee Wilman etusivun laatikkoon ilmoitus käsittelemättömistä tunnustamisen anomuksista. Yhteen osaamisen tunnustamiseen voi laittaa monta käsittelijää, mutta opettajien tulee sopia, kuka laittaa lopullisen hyväksynnän koko tunnustamisesta. Kun käsittelypäivä on kirjattu, tunnustaminen siirtyy käsitellyksi. Opiskelijan ops-puussa näkyy nyt suurennuslasi-ikoni ja vihreä väkänen, jos se on hyväksytty. Jos anomus on hylätty, suurennuslasin päällä on punainen väkänen.

  Samaan kurssiin voi tehdä useammankin tunnustamisanomuksen/-kirjauksen (aiemmat opinnot ja työkokemus), mutta vain yhdestä tiedot siirtyvät kurssisuoritukseen (arvosana, päiväys, kurssityyppi). Tämä kannattaa huomioida, ettei tule päällekäisiä kirjauksia yhteen ja samaan opintoon. Wilman versiosta 2.19 lähtien osaamisen tunnustamiselle voi laittaa myös Suoritettavan laajuuden: "osasuoritus/koko suoritus".

  Opettajan kirjaama osaamisen tunnustaminen ilman opiskelijan anomusta


  Opettaja valitsee Wilmassa jonkun opiskelijan ja häneltä eHOPS-välilehden. Sen yläreunassa näkyy HOPS, Suoritukset, Yhteenveto, jos opettajalla on tarpeeksi oikeuksia nähdä opiskelijan tietoja. HOPS-kohdasta avautuu opiskelijan opetussuunnitelma, josta opettaja valitsee osa-alueen/tutkinnon osan, johon osaaminen tunnustetaan. Avautuvassa sivupaneelissa on Lomakkeet-välilehti ja siellä näkyy tunnustamisen lomake, jos kurssityypille on sallittua lisätä tunnustamista. Jos opintoon (kurssiin) on jo lisätty aiemmin tunnustamista, näkyy se omana linkkinä hakupvm-nimellä ja siitä pääsee vielä muokkaamaan kirjausta. Samaan opintoon voi myös lisätä vielä uuden tunnustamisen. Lomakkeita ei enää näytetä, jos tunnustamisessa on jo arviointi.

  Osaamisen tunnustamisen lomake tehdään Primuksen Lomake-editorissa ja siihen otetaan esille tarvittavat kentät. Opettaja kirjaa tiedot ja tallentaa lomakkeen. Tiedot tallentuvat Primuksen Osaamisen tunnustaminen -rekisteriin ja opiskelijan ops-puuhun ilmestyy suurennuslasi-ikoni (sekä Primukseen että Wilman HOPS-sivulle).

  HUOM. osaamispiste-laajuutta ei ole laitettu mallilomakkeellemme, koska tunnustaminen kattaa aina koko osa-alueen tai tutkinnon osan. Wilman versiosta 2.19 lähtien osaamisen tunnustaminen voidaan kirjata osasuorituksena, jolloin sen arviointi ei vielä siirry suoritukseksi. Jos tunnustettaisiin vähemmän (ov/osp) kuin kurssin laajuus on jossakin opinnossa, niin loppuosa jäisi suorittamatta (se ei näkyisi millään tavoin opsista, että osa kurssista on tunnustettu ja osa ei).

  Osaamisen tunnustaa ja hyväksyy yleensä kyseisen aineen opettaja (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus), mutta käsittelijöitä voi olla useampikin. Käsittelijä-kenttä on monirivinen. Opettajien tulee vain sopia, kuka antaa lopullisen arvioinnin tunnustamisesta, ettei toinen käsittelijä kirjaa tietoja toisen opettajan tietojen päälle.

  Arvioija-kenttään täytetyn henkilön nimi siirtyy suorituksen Opettaja-tiedoksi.

  HUOM: Osasuoritus-kenttiä ei käytetä ammatillisessa koulutuksessa. Ne on tarkoitettu lukiopuolelle. Tähän tarkoitukseen on Suoritettava laajuus-kenttä kurssitaulukossa.

  Näyttötutkinnoissa osaamisen tunnustaa tutkintotoimikunta, mutta opettaja/kouluttaja voi kirjata tiedot hyväksynnän jälkeen Wilman kautta opiskelijalle tällä samalla periaatteella. Voidaan käyttää samaa lomaketta tai tehdä aikuisopiskelijoille oma.