Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta, kenttäluettelo

  Tämä ohje koskee oppisopimuskoulutusta. Jotta tiedonkeruu onnistuisi, tulee kysyttävät tiedot täyttää Primukseen jo hyvissä ajoin, alla olevan taulukon mukaisesti. Tammikuussa tehtävää tiedonsiirtoa voi testata Primuksessa jo edellisestä elokuusta lähtien. Mutta tilastoon vuosittain tulevat muutokset eivät välttämättä ole vielä mukana ohjelmassa ennenkuin Tilastokeskuksen omat ohjeet on julkaistu.

  Tämän tilaston tiedot kerätään vain tutkintoon johtavassa oppisopimuskoulutuksessa olevista opiskelijoista. Muiden kuin oppisopimusopiskelijoiden tiedonkeruusta on oma ohje täällä. Tiedonsiirron tekemistä voi harjoitella vaikka kuinka monta kertaa Primuksessa. Siirtotiedosto ei lähde eteenpäin ennen kuin tallennat sen Tilastokeskuksen sovellukseen.

  Vuoden 2016 tiedonkeruuseen tuli lisäyksenä, että jos rahoitusmuoto on vaihtunut tilastovuoden aikana, tulee opiskelijasta kaksi riviä tilastoon. Katso alempaa kohta 8).

  Muutokset vuoden 2017 tilastoon

  • Erikoisammattitutkintojen koodit ovat muuttuneet 4-alkuisiksi aiemman 3-alkuisen sijaan. Tilastoon hyväksytään vielä molemmat koodit.
  • Uutena lisätty rahoitusmuoto 9 maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (valtionavustus).

  Tilastokeskuksen tietuekuvaus/Excel-taulukon sarakePrimuksen kenttäRekisteri
  Koulutuksen järjestäjä (A)Oppisopimuskoulutuksen järjestäjäkoodiKoulun tiedot
  Tutkintokoodi (B)TutkintoOpiskelijat
  Tutkintonimikekoodi (C)TutkintonimikeOpiskelijat
  (TutkintonimikekoodiTutkintonimike 2Opiskelijat)
  Osaamisalakoodi/Koulutusohjelmakoodi1) (D)Osaamisala/KoulutusohjelmaOpiskelijat
  (Osaamisalakoodi/Koulutusohjelmakoodi1)Osaamisala 2/Koulutusohjelma 2Opiskelijat)
  Koulutuksen opetuskieli (E)OpetuskieliOpiskelijat
  Tutkintotavoitteinen koulutus 2) (F)SuoritustapaOpiskelijat
  Yrittäjän oppisopimuskoulutus (G)Yrittäjän oppisopimuskoulutusOpiskelijat
  Henkilötunnus (H)HenkilötunnusOpiskelijat
  Sukunimi (I)SukunimiOpiskelijat
  Etunimet (J)EtunimetOpiskelijat
  Sukupuoli 3) (K)SukupuoliOpiskelijat
  Äidinkieli 3) (L)ÄidinkieliOpiskelijat
  Opiskelijan kotikunta 3) (M)Kotikunta (Jos kenttä on tyhjä, tieto haetaan kentästä Asuinkunta)Opiskelijat
  Opiskelijan kansalaisuus 3) (N)KansalaisuusOpiskelijat
  Koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika (O)Oppisopimus alkaaOpiskelijat
  Koulutuksen/tutkinnon päättymisaika (P)Oppisopimus päättyyOpiskelijat
  Opiskelijan tavoite (Q)Opiskelijan tavoite koulutuksessaOpiskelijat
  Kalenterivuoden toteuma 4) (R)Katso alempaa kohta 4Opiskelijat
  Oppisopimuksen purkautuminen (S)Oppisopimuksen purkautuminenOpiskelijat
  Todistus oppisopimuskoulutuksesta (T)Todistus oppisopimuskoulutuksestaOpiskelijat
  Tutkinnon suorittamispäivämäärä (U)Valmistumispäivä tai Todistuslajit ja Todistusten päiväyksetOpiskelijat
  Oppilaitos (V)Koulu-kenttä/Oppilaitos-kenttä Opiskelijat-rekisterissäKoulun tiedot/Oppilaitokset-rekisteristä Tilastokeskuksen oppilaitoskoodi
  Työnantaja 5) (W)Oppisopimuspaikka (Y-tunnus)Opiskelijat
  Erityisopiskelija 6) (X)HOJKS tehty tai tehty pedagoginen asiakirja (HOJKS)Opiskelijat tai Pedagogiset asiakirjat -rekisteri
  Suoritetut tutkinnon osat 7) (Y)Primus laskee automaattisestiOpiskelijat
  Oppijanumero (OID) (Z)Varataan paikka nrolle, uusi kenttäOpiskelijat
  Rahoitus 8) (AA)Opintojen rahoitusOpiskelijat

  1) Jos opiskelijan opetuskieli on ruotsi, opiskelijalle pitää hakea tilastokeskuksen ruotsinkieliseltä listalta koulutusohjelma/osaamisala-koodi. Tätä varten tee Koulutusohjelma/Osaamisala-rekisteriin ruotsinkielisellä nimellä olevat rekisterikortit ja valitse sellainen opiskelijalle, jonka opetuskieli on ruotsi.
  Jos opiskelija suorittaa samalla kertaa kaksi tutkintonimikettä ja/tai kaksi koulutusohjelmaa/osaamisalaa, hänestä pitää tulla kaksi riviä tilastoon. Riveillä on muuten samat tiedot paitsi tutkintonimike- ja koulutusohjelma-/osaamisalakoodit. Nämä tiedot haetaan Primuksen kentistä Tutkintonimike 2, Koulutusohjelma 2, Osaamisala 2.
  Tutkintouudistuksen (1.8.2015) jälkeen osaamisala vaihtuu koulutusohjelman tilalle. Primus huomioi ensisijaisesti osaamisalat, mutta niiden kenttien ollessa tyhjät, tutkii myös koulutusohjelma-kenttiä.

  2) Jos Suoritustapa-kentässä on Opetussuunnitelmaperusteinen-tieto, siirretään "1 Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus/tutkinto". Jos kentässä on Näyttöperusteinen-tieto, siirretään tällöin "2 Näyttötutkintoon valmistava koulutus/näyttötutkinto".

  3) Sukupuoli, äidinkieli, opiskelijan vakinainen asuinkunta ja opiskelijan kansalaisuus ovat aivan välttämättömiä tietoja silloin, kun opiskelijalla ei ole henkilötunnusta. Jos opiskelijalla on henkilötunnus ja se ilmoitetaan tässä aineistossa virheettömästi, voidaan sukupuoli, äidinkieli, opiskelijan vakinainen asuinkunta ja opiskelijan kansalaisuus jättää ilmoittamatta. Jos henkilötunnus on virheetön, Primus jättää nämä tiedot siirtämättä. Jos henkilötunnuksen loppuosa on Ä-päätteinen, Primus muuttaa sen XXXX-päätteiseksi tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti.

  4) Kalenterivuoden toteumat siirtyvät seuraavasti:

  • Jos opiskelijalla on Suoritustapa-kentässä Opetussuunnitelmaperusteinen-tieto ja Todistuslajit-kentässä on "1 tutkintotodistus" ja samalla riviltä Todistusten päiväykset -kentässä päivämäärä kalenterivuodelta tai Valmistuspäivä-kentässä on päivämäärä kalenterivuodelta, siirretään kalenterivuoden toteumaksi tällöin "1 Suorittanut koko tutkinnon". Muussa tapauksessa, kun Suoritustapa-kentässä on Opetussuunnitelmaperusteinen-tieto siirretään "3 Osallistunut valmistavaan koulutukseen tai opetussuunnitelmaperusteiseen koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoa".
  • Jos opiskelijalla on Suoritustapa-kentässä Näyttöperusteinen-tieto siirretään tiedot alla olevan tavan mukaisesti:
   • Kun Todistuslajit-kentässä on "1 tutkintotodistus" ja samalla rivillä Todistusten päiväykset -kentässä päivämäärä kalenterivuodelta tai Valmistuspäivä-kentässä on päivämäärä kalenterivuodelta, siirretään "1 Suorittanut koko tutkinnon".
   • Jos mainituissa kentissä ei ole päivämäärää tai se ei ole kalenterivuodelta, mutta opiskelijalla on kalenterivuoden ajalta suorituksia, siirretään "2 Suorittanut tutkinnon osan tai osia". Tässä huomioitavat kurssityypit määritellään Kurssityypit-rekisterin Huomioi tilastoissa -kentän avulla. Kurssityypeistä huomioidaan näyttökokonaisuudet/tutkintosuoritukset. Huomioi tilastoissa -kentässä vaihtoehtona on silloin "Oppisopimus".
   • Jos kumpikaan yllä olevista ei toteudu (opiskelija ei ole valmistunut tai opiskelijalta ei löydy suorituksia kalenterivuodelta) mutta kenttä Näyttötutkintoon valmistava koulutus on rastittu, siirretään "3 Osallistunut valmistavaan koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoa".

  5) Oppisopimuspaikka-kentän sisältö tulee Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat -rekisteristä, jossa täytetään kenttä Y-tunnus. Jos Y-tunnus on tyhjä, haetaan tieto Yritys-kentän avulla Yritykset-rekisteristä.

  6) Jotta tieto erityisopiskelijasta siirtyy, täytyy opiskelijalla olla rastitettuna kenttä HOJKS tehty. Vaihtoehtoisesti, jos opiskelijalle on tehty pedagoginen asiakirja (asiakirjalajina "HOJKS") tilastointivuodelle, (jolloin opiskelijarekisterin HOJKS:t-kentästä löytyy sisältöä), tieto erityisopiskelijasta siirtyy myös sen perusteella. HOJKS:n päättymispäivä pitää olla tyhjä tai tulevaisuudessa.

  7) Siirretään suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä kertymätietona. Primus laskee suorituksista tutkinnon osien lukumäärän kurssityypin ja arvosanan perusteella. Kurssityypit, joilla on Huomioi tilastoissa -kentässä vaihtoehto "Oppisopimus", huomioidaan suoritettujen tutkinnon osien lukumäärään. Lisäksi tutkinnon osalla tulee olla arvosana. Täytä kenttä näyttöjä/tutkintosuorituksia tarkoittaville kurssityypeille. Yto-aineita tai vapaastivalittavia tutkinnon osia ei ilmoiteta.

  8) Pakollinen tieto näyttötutkintoperusteisille. (Tarkistettu tilastokeskuksesta 11/2016.) HUOM Jos rahoitus on vaihtunut tilastovuoden aikana, tulee silloin opiskelijasta kaksi riviä tilastoon. Rahoitus katsotaan ensisijaisesti opiskelijatyöpäivä laskennan taulukosta, Rahoitusmuoto-kentästä ja toissijaisesti läsnäolotaulukon kentistä Syksyn rahoitusmuoto ja Kevään rahoitusmuoto. Jos molemmat ovat tyhjät, otetaan rahoitustieto kentästä Opintojen rahoitus, kuten tähänkin asti. Sallitut rahoitusmuodon koodit ovat 1, 7, 8 ja 9 eli samat, jotka ovat Tilastokeskuksen ohjeistuksessa.

  Päivitetty: 10.1.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Tilastokeskus