Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukioiden yhdistyminen ja opetussuunnitelmien yhtenäistäminen

  Kun lukiot yhdistyvät tai kunnan kaikki lukiot ottavat käyttöön yhteisen opetussuunnitelman, tulee opetussuunnitelmaan suurempia muutoksia. MultiPrimus-asiakkaat voivat tehdä yhdistämisen itse tai tilata sen palveluna tukipalvelumme kautta. Kummassakin tapauksessa kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä asiakastukeemme ja neuvotella tilanteeseen parhaiten sopivasta toimintatavasta.

  Milloin yhdistämisen voi tehdä itse?

  • Jos opsien kurssit olivat jo valmiiksi yhteisiä, on yhdistäminen helppoa ja käsin käsiteltäväksi jäävät vain koulukohtaiset kurssit.
  • Jos taas jokaisella lukiolla oli omat kurssinsa, kannattaa ottaa yhteys asiakastukeemme.
  • "Sama kurssi" tarkoittaa samaa korttinumeroa. Tarkista Kurssit-rekisteristä muutaman aineen kurssien kortit.
   • Jos Koulu-kentässä on vain yksi koulu, on lukioilla omat kurssinsa.
   • Jos Koulu-kentässä on kunnan kaikki lukiot, on lukioilla yhteiset kurssit.
   • Toinen tapa on vertailla samaa kurssia kahden eri lukion opetussuunnitelman kautta: Jos lyhteet ovat erilaiset (esim. toisen MAA1 on sama kuin toisen LMA1), on lukioilla omat kurssit.
   • Samoin, jos toisen lukion opsissa MAA1-kurssin rekisterikorttinumero on 123 ja toisella lukiolla 567, on lukioilla omat kurssit.

  Suosittelemme, että uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön myös jatkavilla opiskelijoilla. Tämä helpottaa kurssitarjottimien ja arviointikirjojen tekoa sekä opettajilla arvosanojen ja poissaolojen kirjaamista merkittävästi.

  Yhteisen opetussuunnitelman laatiminen

  Uusi opetussunnitelma voidaan laatia joko jonkin aiemman opsin pohjalta tai se voidaan luoda tyhjältä pöydältä.

  • Otetaan kopio esim. suurimman lukion nykyisestä opsista.
  • Tuodaan siihen mukaan ne muiden lukioiden kurssit, joita opsissa ei ole ennestään (esim. koulukohtaiset syventävät kurssit tai kielet, joita toisessa lukiossa ei tarjottu).
  • Kaikille opiskelijoille vaihdetaan Opetussuunnitelma-kenttään tämä uusi opetussuunnitelma.
  • Arvosanat ja valinnat näkyvät samantien niiden kurssien osalta, jotka olivat mukana myös opiskelijan aiemmassa opsissa.
  • Loput arvosanat ja valinnat näkyvät aivan opsin lopussa, ns. häntäkursseina. Seuraava vaihe on merkitä, mikä vanhan opsin kurssi tarkoittaa mitäkin kurssia uudessa opetussuunnitelmassa. Opiskelijoiden suoritukset ja valinnat siirretään uuteen opetussuunnitelmaan.

  Esivalinnat ja uusi opetussuunnitelma

  Seuraavan lukuvuoden esivalinnat voi kerätä heti, kun uusi opetussuunnitelma on valmis. Kurreen siirretään uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit ja laaditaan niistä esivalintatarjotin ja/tai varsinaiset jaksokohtaiset tarjottimet.

  Lukion omat, jatkavat opiskelijat siirretään Kurreen. Tarjotin kaikille yhdistyville lukioille, jolloin niiden opiskelijat ilmestyvät mukaan Kurre-kantaan valintojen myötä. Toinen vaihtoehto on, että sellainen Primus-käyttäjä, jonka tunnuksella pääsee kummankin lukion opiskelijarekisteriin, siirtää myös toisen lukion opiskelijat samaan Kurre-tiedostoon.

  Lukioilla tulee olla käytössä Wilma, yhteinen Kurre-palvelin ja tarjottimen tehneellä lukiolla MultiKurre.

  Opiskelijat tekevät valintansa kevään aikana. Kun lukuvuosi on päättynyt, arkistoidaan lähtevät opiskelijat. Lakkautettavan lukion jatkavat opiskelijat siirretään uudelle lukiolla vaihtamalla Koulu-kenttään uusi lukio. Ennen tätä kannattaa muuttaa ryhmätunnukset uuden lukion ohjausryhmien mukaiseksi, jotta samoja ryhmätunnuksia ei tule tuplasti. Kun opiskelijat on siirretty, vaihdetaan heille uusi opetussuunnitelma. Sen jälkeen siirretään suoritukset uuteen opsiin ja lopuksi vielä päivitetään Kurresta valinnat Primukseen.

  Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen siirtymävaiheessa

  Jos lakkautettavaa lukiota ei ole olemassa enää kirjoitusten aikana, tehdään ilmoittautumiset uuden lukion opiskelijoina. Tätä varten kokelaat voi siirtää hetkeksi uuden lukion opiskelijoiksi lisäämällä Koulu-kenttään 2. riville uusi lukio. Kokelaat numeroidaan siten, että valitaan kerralla sekä lakkautettavan että uuden lukion kokelaat, jolloin saadaan juokseva numerointi ja vältytään tuplilta. Myös siirtotiedosto tehdään siten, että siinä ovat mukana molempien lukioiden opiskelijat. Kaikille kokelaille tulee lukionumeroksi siirron tekevän Primus-tunnuksen kotikoululle merkitty lukionumero (pääkäyttäjällä 1. kortilta). Kun siirtotiedosto on tehty, poistetaan Koulu-kentästä uusi lukio.

  Lakkautettavan lukion opiskelijoita ei voi siirtää uudelle lukiolle suunnitteluopiskelijoina, sillä tällöin arvosanat eivät siirry. Arvosanoja tarvitaan kurssimäärien siirrossa.

  Portaittainen siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan

  Uuden opetussuunnitelman voi ottaa käyttöön myös portaittain eli vuosiluokka kerrallaan aina uusille opiskelijoille. Siirtymäaikana käytössä on kaksi tai useampia opetussuunnitelmia. Tätä vaihtoehtoa voi käyttää, jos opetussuunnitelmien kurssit ovat pääosin samoja. Niistä kursseista, joista on koulu/ops-kohtaiset versiot, tarvitaan useampia opetusryhmiä. Arviointikirjalla voi olla vain yksi kurssi, joten samassa ryhmässä voi olla vain sellaisia opiskelijoita, joilla on opsissaan tämä kurssi. Samansisältöiset kurssit voi yhdistää samaan palkkiin tai sijoittaa samaan ajankohtaan työjärjestyksessä, jolloin opettajalla on yhtäaikaa samassa opetustilassa eri opetussuunnitelmien opiskelijoita. Arviointi ja poissaolojen kirjaus tehdään kuitenkin kahden eri opiskelijalistan kautta.