Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Peruskoulujen yhdistyminen ja kunnan yhteinen opetussuunnitelma

  Kun kouluja lakkautetaan tai yhdistetään, aiheuttaa se usein muutoksia myös uuden koulun opetussuunnitelmaan. Lakkautetulla koululla saattoi olla valinnaisaineita, joita uuden koulun opsissa ei ennestään ollut; lisäksi tuntijako tai arviointikertojen määrä erilainen.

  Yhdistämisessä on paljon huomioitavaa, joten asiasta on hyvä olla yhteydessä tukipalveluumme. MultiPrimus-asiakkaat voivat tehdä yhtenäistämiset itse tai tilata sen tukipalvelumme kautta palveluna.

  Valmistelut

  Koulujen yhdistymiseen liittyvät toimenpiteet vaativat yleensä Primus-pääkäyttäjän oikeudet. Yhdistämisiä varten tulee selvittää, minkä verran uuden ja vanhan koulun opetussuunnitelmat eroavat toisistaan. Yksittäisen koulun ei siis kannata tehdä muutoksia omaan opetussuunnitelmaansa, vaan tietoja tulee vertailla uuden koulun tietoihin.

  Koulun vaihdon yhteydessä oppilaille joko a) vaihdetaan uuden koulun käyttämä opetussuunnitelma tai b) eletään siirtymäaika kahden eri opetussuunnitelman kanssa. A-vaihtoehto on suositeltavampi ja sitä käytettäessä on selvitettävä, mitkä lakkautettavan koulun kursseista vastaavat mitäkin kurssia uuden koulun opetussuunnitelmassa. Samoin jos lakkautettavassa koulussa matematiikka on arvioitu 3 kertaa vuodessa ja uudessa se arvioidaan vain kahdesti, pitää päättää, jätetäänkö jokin arviointikerta siirtämättä vai miten toimitaan.

  Jatkavien luokkien arvosanat ja valinnat siirretään uuden opsin mukaisiin kursseihin. Jotta arvosanat siirtyisivät mahdollisimman helposti, kannattaa kurssien lyhenteet yhtenäistää ennen oppilaskorttien ja arvosanojen siirtoa. Samalla aineella tulisi siis olla sama lyhenne kummankin koulun opsissa, samoin aineeseen kuuluvilla kursseilla. Lyhenteet muutetaan lakkautettavan koulun Kurssit-rekisterissä ennen siirtoja.

  Mikä on "sama" aine tai kurssi?

  Vaikka kummankin koulun opetussuunnitelmassa olisi mukana aine "MA Matematiikka", ei kyseessä välttämättä ole sama aine, vaan kaksi samannimistä ja -lyhenteistä ainetta. Tällöin niitä käsitellään Kurressa ja arvioinnissa kahtena eri aineena.

  "Samuuden" voi tarkistaa vertailemalla korttinumeroja:

  • Avaa Opetussuunnitelmat-rekisterissä jompi kumpi ops, klikkaa ainetta hiiren 2. painikkeella ja valitse Avaa Kurssit-rekisteri. Korttinumero näkyy ikkunan oikeassa ylänurkassa, kuvassa kortti nro 555.
  • Avaa toisesta opetussuunnitelmasta samalla tavalla samanniminen aine. Jos korttinumero on sama, on kyseessä sama aine/kurssi.
  • Ops-muutosten yhteydessä kannattaa katsoa myös Kurssit-rekisterin Koulu-kenttää. Jos kentässä on vain yhden koulun nimi, on tämä koulukohtainen matematiikan aine. Jos taas kentässä on useampia kouluja, on aine näiden yhteinen. Kuvassa on 5 koulun yhteinen kurssi MA1.

  Huom! Vaikka kurssi on monen koulun yhteistä omaisuutta, se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että kurssi olisi mukana kaikkien näiden koulujen opetussuunnitelmassa. Vastaavasti, jos opetussuunnitelma on laadittu laajoilla oikeuksilla, on mahdollista, että opetussuunnitelmassa on mukana toisen koulun aineita/kursseja. Tämä on kuitenkin aina virheellinen tilanne ja näiden välttämiseksi olisi hyvä ottaa yhteys tukipalveluumme ennen ops-muutoksia. Opsissa tulisi olla vain koulun omia tai useamman koulun yhteisiä aineita/kursseja.

  Jos uusi opetussuunnitelma on tehty vanhasta kopioimalla, ovat uuden ja vanhan opsin aineet ja kurssit samoja. Jos taas Kurssit-rekisterissä luodaan uusi aine/kurssi ja viedään se mukaan toiseen opsiin, on kyseessä eri aine/kurssi.

  Eri korttinumerolla olevien aineiden/kurssien osalta tulee huomioida seuraavat seikat:

  • Toisen opsin kurssiin tehdyt muutokset eivät vaikuta toisen opsin vastaavaan kurssiin
  • Kurressa ei voi yhdistää samaan ryhmään kahden eri kurssin oppilaita, sillä silloin arvosanakin menee kaikilla samaan kurssiin. Kurressa tehdään ops-kohtaiset opetusryhmät, jotka voi yhdistää samaan palkkiin. Näin opettajalla on tunnilla yhtä aikaa kaikki oppilaat, mutta arvosanat syötetään kahteen eri arviointikirjaan.

  Yhtenäiskoulujen opetussuunnitelma

  Kun ala- ja yläluokat siirtyvät saman katon alle, kannattaa Primuksessa säilyttää silti erillinen ala- ja yläluokkien opetussuunnitelma. Yksi luokka-asteet 1 - 9 kattava ops on teknisesti mahdollinen, mutta näin laajan rakenteen käyttö koulun arjessa ja tulostaminen yhdelle paperille on haastavaa. Lisäksi monissa tiedonkeruissa kysytään tiettyjen luokka-asteiden ainevalintoja, ja määrien poimiminen on helpompaa, kun opsit ovat erilliset.

  Kun alaluokat ja yläluokat siirtyvät samaan Primukseen, on todennäköistä, että kummankin opetussuunnitelmassa on samoja lyhenteitä: alaluokkien opisssa MA6 tarkoittaa 3. luokan kevätarviointia, yläluokkien opisssa MA6 on 9. luokan kevät.

  • Ala- ja yläluokille tulee olla erilliset aineet. Aine MA ei voi olla mukana sekä ala- että yläluokkien opetussuunnitelmassa.
  • Aineilla ja kursseilla tulee olla koulun sisällä uniikit lyhenteet. Alaluokkien aineiden ja kurssien lyhenteet voi muokata muotoon aMA, MA_a tms., mikä merkintätapa vain kätevimmälle tuntuu. Jos ala- ja yläluokkien aineilla on samoja lyhenteitä, vaikeutuu arviointikirjojen muodostus Kurressa.
  • Ala- ja yläluokkien aineilla ja kursseilla tulee olla omat kurssityyppinsä, esim. "aa yhteinen aine" ja "ya yhteinen aine".