Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilaskohtainen arviointi ilman arviointikirjaa

  Opettaja voi arvioida Wilman kautta myös yksittäisiä oppilaita. Arviointi tehdään sähköisen lomakkeen avulla.

  Toiminto sopii erityisesti musiikkioppilaitoksille, erityiskouluille ja muille oppilaitoksille, joissa annetaan yksilö- tai pienryhmäopetusta. Sen sijaan, että opettajalle tehtäisiin 10 arviointikirjaa, joista jokaisessa on vain muutama oppilas, syöttää opettaja arvosanat suoraan oppilaan tietoihin, samaan tapaan kuin Primuksen opiskelijarekisterin kautta arvioitaessa.

  Toiminto soveltuu siten hyvin esim. kiertäville katsomusaineiden opettajille. Oppilaitos voi käyttää kumpaakin arviointitapaa rinnakkain: osalle opettajista arviointikirjat, osalle oppilaskohtainen arviointi.

  Toimintoa varten Koulun tiedot -rekisterissä tulee olla rastittuna

  • Valinnat-toiminto käytössä ja
  • Lomaketoiminto käytössä
  • Suoritukset-toiminto käytössä.

  Lisäksi ladataan arviointilomake Primukseen ja annetaan opettajille oikeudet opiskelijakohtaiseen arviointiin. Toiminnon käyttöönotto on kuvattu tarkemmin arviointilomakkeen ohjeessa.

  Lomake Wilmassa

  Wilmassa valitaan ensin oikea opiskelija joko luokan tai opetusryhmän opiskelijalistasta. Opiskelijan omalta sivulta valitaan Opinnot-välilehti ja klikataan sitä kurssia, joka halutaan arvioida. Avautuvasta sivupaneelista avataan Arviointi-välilehti ja klikataan Muokkaa arviointia -linkkiä.

  • Jos oppilas ei ole vielä suorittanut tätä kurssia, lomake avautuu tyhjänä. Opettaja kirjaa arvosanan ja muut lisätiedot ja tallentaa arvoinnin.
  • Jos arviointi on jo annettu, on ruudulla 2 välilehteä. Aiemman arvioinnin muutokset tehdään välilehteen, jossa näkyy päivämäärä. Jos kyseessä on korotus tai muusta syystä halutaan säilyttää vanhakin arviointi, täytetään tiedot Uusi-välilehdelle.