Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tarkistuslista ennen arviointien toimeenpanoa

  Arvosanoja ja muita arviointikirjan tietoja voi muokata aina arvioinnin toimeenpanoon asti. Toimeenpano tehdään yleensä massana koulun kaikille ryhmille, joten arviointitiedot kannattaa tarkistaa huolella ennen sitä. Toimeenpanon jälkeenkin tietoja voi muokata ja muutoksia perua, mutta tässä on oma vaivansa ja usein todistusten tulostuksella on kiire.

  Ohje koskee perusopetusta.

  Arviointikirjan päättymispäivä

  Päättymispäivä on äärimmäisen tärkeä tieto, ja sen tulee ehdottomasti olla oikein. Päättymispäivä vaikuttaa sekä todistuksiin että arvosanojen näkymiseen Wilmassa.

  • Päättymispäivä-kenttä: päättymispäivä = arvosanan suorituspäivä, yleensä todistustenjakopäivä tai muutama päivä sitä ennen.
  • Ole tarkkana etenkin väliarviointien kanssa. Väliarvioinnissa päättymispäivä ei voi olla sama kuin lukuvuosiarvioinnissa, sillä silloin lukuvuositodistukseen on vaikea poimia tuoreinta arvosanaa. Päättymispäivänä väliarvioinnilla voi olla esim. 21.12.20xx, jos oppilaat saavat todistuksen jouluksi, tai 15.01.20xx, jos todistus jaetaan vasta tammikuussa.
  • Päättymispäivä vaikuttaa myös arvosanojen piilottamiseen Wilmassa. Päättymispäivän tulee osua Koulun tiedot -rekisteriin kirjattujen Arvioinnit alkavat- ja Arvioinnit päättyvät -päiväysten väliin. Käytännössä arviointien alkamispäiväksi kannattaa laittaa ko. jakson alkamispäivä ja arviointien päättymispäiväksi todistustenjakoa seuraava päivä.

  • Kun arviointikirjoja muodostetaan Kurressa, tulee päättymispäiväksi oletuksena sen jakson päättymispäivä, jolloin tämän aineen opiskelu päättyy. Peruskouluissa aineita opetetaan pääsääntöisesti läpi vuoden, jolloin tämä vaihtoehto ei tuo arviointikirjoihin oikeaa päättymispäivää. Perusopetuksessa arviointikirjojen päivämäärätiedoiksi valitaan jompi kumpi seuraavista vaihtoehdoista:
  • Valitulta jaksolta + Jakso-valikosta oikea jakso tai
  • Anna päivämäärät + annetaan käsin nyt arvioitavan aikajakson päiväykset.

  Arviointikirjan kurssitieto

  • Arviointikirjan Kurssi-kentässä tulee olla kullakin ryhmällä se kurssi, jota heillä tällä kerralla arvioidaan. Kentässä ei siis saa olla oppiaine, sillä silloin arvosanakin menee aineelle, ikään kuin päättöarvosanaksi.
  • Kun arviointikirjoja muodostetaan Kurressa, on tärkeää valita oikea tapa tunnistaa kurssi. Peruskouluissa valitaan aina vaihtoehto Tunnista Primuksen valintojen perusteella. Muita vaihtoehtoja voi käyttää vain, jos työjärjestys on tehty "lukion tavalla" eli kursseittain eikä aineittain.
  • Tarkista arviointikirjojen kurssitieto. Jos virheellisiä on vain muutama, voit korjata tiedon käsin valitsemalla valikosta oikean kurssin. Jos virheellisiä on paljon, kannattaa arviointikirjat siirtää uudelleen Kurresta. Uusi tiedonsiirto ei kadota jo syötettyjä arvosanoja ja poissaoloja, se päivittää vain arviointikirjan yläosan kenttien tietoja.


  Arviointikirjan käytöskurssi

  Hajautettua käytösarviointia käyttävillä yläkouluilla tarkistetaan, että

  • arviointikirjoille on täytetty Käyttäytymisen kurssi ja
  • käytösarvosanat on täytetty ainekohtaisten arviointikirjojen Käytös-sarakkeeseen.

  Sanallisen arvioinnin arvosana: A, S tms.

  • Alakouluilla tarkistetaan, että rasti ruutuun -todistuksia käyttävien luokka-asteiden osalta on täytetty jokin suoritusmerkintä Arv.-sarakkeeseen, esim. A- tai S-arvosana. Arviointikirjaan tulee täyttää sekä rastein arvioitavien asioiden arvosanat (esim. äidinkielestä lukeminen: "edistyt hyvin") että varsinainen suoritusmerkintä.

  Kaikilla opiskelijoilla arvosana

  • Tekemällä haun Arvosteltuja()<>Osallistuneita() voi tarkistaa ennen toimeenpanoa, onko kaikille opiskelijoille annettu arvosana. Haku tuo esiin arviointikirjat, joista ainakin yhdeltä opiskelijalta puuttuu arvosana.

  Koulun tiedot -rekisterin aikataulut

  • Todistuksiin tulostuu usein päivämääriä Koulun tiedot -rekisteristä, esim. todistuksen päiväys ja seuraavan lukukauden alkamispäivä. Tarkista nämä.
  • Päivämäärätiedot voivat vaikuttaa myös todistuksessa näkyviin aineisiin ja arvosanoihin. Monesti halutaan tulostaa vain ne aineet, joita on opiskeltu kuluneen jakson aikana, ja pohjassa on siksi tulostuehto, joka piilottaa vanhemmat suoritukset. Vertailu tehdään usein Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuosi alkaa- ja Kevätlukukausi alkaa -päiväysten avulla. Tarkista ja päivitä nämä vuosittain.

  • Erittäin tärkeät päivämäärät ovat Arvioinnit alkavat ja Arvioinnit päättyvät. Nämä määräävät, milloin arvosanat näkyvät Wilmassa huoltajille ja oppilaille.
  • Pääkäyttäjällä on usein ns. kouluton tunnus, jolla näkee kaikkien koulujen oppilaat. Jos pääkäyttäjä tulostaa todistukset, katsotaan asetukset siltä koululta, jonka rekisterikortin numero on 1. Tämä on usein jokin asettelukoulu, jolle ei ole päivitetty kaikkia päivämäärätietoja. Todistukset kannattaakin tulostaa kirjautumalla siihen kouluun, josta on kyse. Tällöin asetuksetkin katsotaan tämän koulun rekisterikortilta.

  Toimeenpanossa siirrettävät tiedot

  • Toimeenpanon asetukset ovat yleensä valmiiksi oikein eikä niihin tarvitse koskea. Jos arvioinnit tehdään nyt ensimmäistä kertaa Primuksella, tai jos koulu antaa väliarvioinnit ja päättöarvioinnit eri asetuksin, kannattaa nämäkin tiedot tarkistaa.
  • Koulun tiedot -rekisterissä on rastikenttäkokonaisuus Toimeenpanossa siirrettävät tiedot, josta rastitaan ne asiat, joiden tulee siirtyä arviointikirjasta oppilaiden rekisterikorteille. Peruskoulussa rastitaan yleensä ainakin Arvosana, Poissaolot, Kurssityyppi, Sanallinen arviointi ja Muut arvosanat.

  Kun arviointikirjojen tiedot ja muut asetukset ovat kunnossa, toimeenpane arvioinnit. Mikäli toimeenpanon yhteydessä tulee virheilmoituksia tai muita huomautuksia, lue ne huolella ja korjaa tarvittaessa virheelliset tiedot. Huom. Mikäli käytössä on sama arviointikirja koko lukuvuodelle, toimeenpanon yhteydessä muodostuu arviointikerrasta oma arviointikirja (ks. lisätietoa).

  Siirry sitten opiskelijarekisterin puolelle ja valitse joku oppilas. Tarkista, että äsken toimeenpannut arvosanat näkyvät hänen opsinäkymässä. Seuraavaksi voit tulostaa kokeeksi hänen todistuksensa, ja katsoa, ovatko tiedot kunnossa.